Building Automation

Installatie- en regelschema’s worden in de gebouwautomatisering met behulp van het vakgebied Building Automation gemaakt. Functielijsten zijn conform de richtlijnen VDI 3814 en 3813 voor de gehele gebouwautomatisering opgesteld. De symbolen in een schema worden met concrete producten en bijbehorende fabrikantgegevens vanuit de meegeleverde uitgebreide database of vanuit wscaduniverse.com vastgelegd. Dit is op zijn beurt de basis voor de materiaal- en stuklijsten en wordt gebruikt voor materiaaltoevoer en prijsbepaling. De kleurenweergave van installatie- en functieschema’s in alle gangbare formaten met de aansluitende evaluatie van alle functies, materialen, veldapparatuur en kabels zorgt voor permanente transparantie en traceerbaarheid in het gehele project. De vakgebiedoverschrijdende integratie van alle materiaalgegevens in de E-CAD-omgeving (schakelschema maken, schakelkastopbouw planning, elektrische installatie- en verdeelschema) rondt het gangbare softwarepakket af.

Uitgebreide symbool- en macrobibliotheken, materiaal- en gegevenspunt-browser maken een snelle bewerking mogelijk en vereenvoudigen de werkstroom aanzienlijk. Het geïntegreerde gegevenspunt- en signaalmanagement maakt eenvoudig beheer van alle objecten, signalen en functies mogelijk. Via plug-ins gebeurt een automatische installatie- en adresaanduiding – begonnen door een aanduiding van het gebouw over de structuuraanduiding tot en met de signaalaanduiding. Door de mogelijkheid van de CAD-/PDF-import van externe schema’s uit andere vakgebieden van de technische gebouwenuitrusting zoals verwarming, ventilatie, koude- en elektrotechniek kan op basis van dit voorafgaande werk tijdbesparend en efficiënt verder worden gepland.

Probeer de demo VERSIO

Belangrijkste activiteiten

 • Planning en documentatie conform de richtlijnen VDI 3814 en
 • VDI 3813 en de norm DIN EN ISO 16484
 • Ontwerp-, uitvoerings-, montage-, fabrieks- en voorraadplanning
 • Formaatonafhankelijke automatiseringsschema’s
 • Opstellen van functielijsten volgens VDI 3814 en 3813
 • Automatiserings- en veldapparatuurdocumentatie
 • Uitvoer en export van ventiel-, kabel-, veldapparatuur- en materiaallijsten
 • Weergave van de gegevensstructuren in functieschema’s
 • Weergave van systeem- en netwerkoverzichten

Techniek in een oogopslag

 • Symbolen volgens DIN 19227 en DIN EN 81346 / 61346
 • Symbolen voor de gebouwautomatisering en ruimteautomatisering conform de VDI-richtlijnen 3814 en 3813
 • Symbolen voor elektrische installatie, schakelkast- en verdelerbouw
 • Geautomatiseerde installatieaanduidingskey
 • Weergave van gedetailleerde gegevensstructuren
 • Installatiemacro’s
 • Integratie van grafieken, symbolen en externe documenten via een link
 • Import van plattegronden en tekeningen (DWG/DXF, PDF, grafieken)
 • Export van ventiel-, kabel-, veldapparatuur- en materiaalgegevens naar Excel en andere programma’s
 • Maatbepaling

Ik wil
een offerte

Email

Demoversie
nu downloaden

Nu downloaden

WSCAD in
het buitenland

Contact

WSCAD
Education

Gratis bestelling