Skip to main content

WSCAD künye

Tele Medya Kanunu (TMG), Madde 5 uyarınca bilgiler

WSCAD GmbH
Dieselstraße 4
85232 Bergkirchen

Yetkili temsilci

Dr. Axel Zein, Moritz Buhl

İletişim

Telefon: +49 (0) 8131 / 3627 – 0
Faks: +49 (0) 8131 / 3627 – 50
E-posta: info@wscad.com

Sicil kaydı

Ticaret siciline kayıtlıdır.
Sicil mahkemesi: Münih Yerel Mahkemesi
Sicil numarası: HRB 90263

Katma değer vergisi

Katma Değer Vergisi Kanunu, Madde 27 (a) uyarınca Katma Değer Vergisi Kimlik Numarası: DE 128 251 316

Federe Devletlerarası Yayın Sözleşmesi (RStV), Madde 55, Paragraf 2 uyarınca içerikten sorumlu taraf

Dr. Axel Zein
Dieselstraße 4
85232 Bergkirchen

Arabuluculuk

Avrupa Komisyonu, anlaşmazlıkların internet üzerinden çözümü için bir platform sunar:
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
E-posta adresimizi künyenin üst kısmında bulabilirsiniz.
Bir tüketici hakem heyeti nezdindeki anlaşmazlık çözüm işlemlerine katılmaya istekli ve bununla yükümlü değiliz.
İçeriklere ilişkin sorumluluklar
Tele Medya Kanunu (TMG), Madde 7, Paragraf 1 uyarınca, hizmet sağlayıcı olarak genel yasalara göre bu sayfalarda yer alan kendi içeriklerimizden sorumluyuz. Ancak TMG Madde 8 ila 10 uyarınca, hizmet sağlayıcı olarak aktarılan veya kaydedilen yabancı bilgilerin denetlenmesinden ya da yasalara aykırı faaliyetlere işaret eden koşullar bakımından araştırılmasından sorumlu değiliz.
Genel yasalara göre bilgileri kaldırmaya veya kullanımını engellemeye ilişkin sorumluluklar bundan etkilenmez. Ancak somut bir yasa ihlalinin öğrenildiği andan itibaren böyle bir sorumluluktan söz edilebilir. İlgili yasa ihlallerinden haberdar olmamız halinde bu içerikleri derhal kaldıracağız.

Bağlantılara ilişkin sorumluluklar

Tekliflerimiz, sizi harici üçüncü taraf web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerir ancak bu sitelerin içerikleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Dolayısıyla bu yabancı içeriklere yönelik hiçbir sorumluluk alamıyoruz. Bağlantıların yönlendirdiği sayfalarda yer alan içeriklerin sorumlusu daima ilgili sunucu veya sayfaların operatörüdür. Bağlantıların yönlendirdiği sayfalar, köprülemenin yapıldığı anda olası yasa ihlallerine karşı kontrol edilmiştir. Köprülemenin yapıldığı anda yasalara aykırı herhangi bir içerik tespit edilmemiştir.
Yasa ihlaline ilişkin somut bir belirti olmadığı sürece, bağlantıların yönlendirdiği sayfalardaki içeriklerin sürekli kontrol edilmesi beklenemez. İlgili yasa ihlallerinden haberdar olmamız halinde bu tür bağlantıları derhal kaldıracağız.

Telif hakkı

Sayfa operatörü tarafından oluşturulan içerikler ve bu sayfalardaki eserler Alman telif hakkı yasası kapsamındadır. Telif hakkı sınırları dışında kalan çoğaltma, işleme, dağıtma ve her türlü faydalanma eylemi, ilgili yazarın veya eser sahibinin yazılı onayını gerektirir. Bu sayfa yalnızca ticari olmayan, şahsi kullanım için indirilebilir ve kopyalanabilir.
Bu sayfadaki içerikler operatör tarafından oluşturulmamışsa üçüncü tarafların telif hakları dikkate alınmalıdır. Bu, özellikle üçüncü tarafların içerikleri için geçerlidir. Yine de bir telif hakkı ihlali olduğunu düşünürseniz lütfen bize bununla ilgili bilgi verin. Yasa ihlallerinden haberdar olmamız halinde

Careers Advice

Zum Kontaktformular

To the contact form