WSCAD SUITE Education

WSCAD biedt de WSCAD SUITE Education gratis aan voor studenten zonder winstgevend doel. De functionaliteit komt overeen met de WSCAD SUITE X Ultimate met de add-ons Project Wizard, User Rights en P&ID met enkele beperkingen.

  • Levering is uitsluitend via internet. De installatie vereist een internettoegang.
  • WSCAD SUITE Education werkt met een eigen bestandsindeling. Bestanden (plannen) die met WSCAD SUITE Education zijn gemaakt, kunnen niet worden gelezen door de normale versie van WSCAD SUITE.
  • Met WSCAD SUITE Education kunt u bestanden (plannen) van de normale versie van WSCAD SUITE bewerken, maar dan zijn de bestanden (plannen) onleesbaar voor de normale versie.
  • De WSCAD SUITE Education heeft een beperkte duur van maximaal 12 maanden.
  • Het is niet mogelijk om WSCAD SUITE Education te gebruiken in een virtuele omgeving (virtuele machine).
  • Bestanden exporteren naar DXF / DWG is niet mogelijk.
  • Geen overdracht van gegevens naar productie-interfaces zoals Steinhauer, Kiesling en CadCabel.
  • Geen uitvoer van lijsten / rapporten naar Excel, Access of ASCII.

Bestelformulier

Informatie over de student / stagiair
Informatie over het onderwijsinstituut / opleidingscentrumOvereenkomst

Ja, ik accepteer dat de volgende overeenkomst zal worden gemaakt voor dit doel:

§ De WSCAD SUITE Education heeft een beperkte functionaliteit die gelijk is aan de volledige versie van de WSCAD SUITE X Ultimate met de add-ons Project Wizard, Gebruikersrechten en P & ID met een looptijd van 12 maanden.
§ De contractant verbindt zich ertoe het programma uitsluitend te gebruiken voor niet-commerciële onderwijsdoeleinden (lessen, diplomascripties, eindverslagen, examenvoorbereiding). In het bijzonder is de distributie en verkoop verboden zonder toestemming van WSCAD GmbH.
§ WSCAD SUITE Education is gratis en geeft geen recht op een hotline, ondersteuning of garantie.
§ Voor de installatie is een internetverbinding vereist. Let op de installatie-instructies.
§ De contractant bevestigt door de bestelling te plaatsen dat hij kennis heeft genomen van de beperkingen / vereisten van WSCAD SUITE Education.

Goedkeuring

Ja ik ga hierbij akkoord met uw privacybeleid en bestel nu gratis de WSCAD SUITE Education.

Noot

Wij gebruiken uw gegevens voor het sluiten van het contract en bewaren het tijdens de contractperiode en 12 maanden daarna.


*Dit is een verplicht veld

Systeemvereisten voor de WSCAD SUITE

Ik wil
een offerte

Demoversie
nu testen

WSCAD in
het buitenland