WSCAD SUITE Release Notes

SUITE X PLUS Service Pack 1

v6.6.1.21

Kiadási dátum: 2020-11-16

SUITE X PLUS SP1

 • A SUITE Compact-verzióban engedélyeztük az alkatrészkezelőt. Emellett aktiváltuk az “Érintkezőtükör szerkesztése” funkciót is, hogy át lehessen venni érintkezőtükröket a cikkszámoktól is.
 • Egy projekt, gyűjtőmappa vagy egyetlen lap PDF-formátumban történő exportálásakor egy lépésben létre lehet hozni a projekt minden nyelvén egy külön PDF-fájlt. Ehhez hozzáadtuk az Export menühöz a “PDF több nyelven…” menüpontot. Ez a funkció csak érvényes gondozási szerződéssel érhető el.
 • Az új “Súgó | Üres container törlése” menüponttal törölhető az összes üres és kölcsönzött, lejárt container.
 • A plagin-kezelőben elérhető az új BKS_15 adatpontkulcs-plugin.
 • A BKS_13 adatpontkulcs-plugin használatakor a program helyesen veszi át a struktúrajelöléseket.
 • Az elérési út-változókat nem csak a listák és tervek generálásánál és a projekt biztonsági mentésekor lehet alkalmazni, hanem a PDF-/DXF-/DWG-/grafikus export során és a különböző gyártói interfészekhez történő exportálás során is, mint a CadCabel, Komax és Steinhauer.
 • A PDF-export során ki lehet választani egy listából, hogy a tartományok és gyűjtőmappák csak névvel, névvel és leírással vagy névvel és kommentárral jelenjenek meg a PDF-fájl tartalomjegyzékében.
 • Javítottuk az adatpontok és adatpontkulcsok frissítését az adatpont-adatbázison vagy az adatpontkulcs-pluginen végzett változtatások után.
 • Több ponton fejlesztettük az olyan kábelekkel való munkát, amelyek EI- és BA-szimbólumokhoz is hozzá vannak rendelve.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Szekrényterv pontba beillesztettük az új Grafikák és szövegek mindig előtérben opciót. Ha ez aktív, a szekrénytervi lapokra beillesztett grafikák és szövegek automatikusan az előtérbe kerülnek. Ha ez az opció inaktív, a grafikák és szövegek a tulajdonságaikban található Megjelenítés | Megjelenítés sorrendje | Hátul beállítás segítségével a háttérbe helyezhetők.
 • Hogy az összeköttetés attribútumainak cikkszámai megjelenjenek az anyaglistában, beillesztettük az “Anyaglista generálása” dialógusba a “Cikkszámok összeköttetés attribútumaiból” opciót.
 • A Phoenix PROJECT complete planning Import funkcióval történő sorkapocs- importáláskor a program helyesen veszi figyelembe a sorkapcsok sínen való elrendezéséhez beállított szerelési távolságot.
 • Fejlesztettük a Phoenix PROJECT complete planning sorkapocsexportot az emeletes sorkapcsok, sorkapocstartozékok, vezetékhidak és kereszt- összekötők tekintetében.
 • Fejlesztettük a Phoenix PROJECT complete marking export funkciót a készülékek, PLC-elemek, sorkapcsok, kábelek és kábelerek tekintetében.
 • A „Siemens TIA-Portal“ interfészhez (lásd Interfészek – Siemens PLC CAEX) hozzáaadtuk a PLC-kezelőhöz az új, Változótábla (Tag Table) nevű fület. Ez tartalmazza a PLC-modul nevét, adattípusát, csatornacímét és a csatornák kommentárját.
 • Bővítés a Siemens-TIA interfészhez: A PLC-kezelésben és a PLC-főelem tulajdonságaiban a főelemet egy jelölőnégyzet segítségével CPU-ként lehet definiálni. Modulonként egy CPU lehet csak.
 • A PLC-elemek Siemens-TIA interfészen keresztül történő exportálása során a PLC-kezelésben minden csatorna esetén meg lehet határozni az adattípust az új “Adattípus” mezőben, mint pl. bool (standard), byte, int, real,… Az importálás során a program kiolvassa az AML-fájlból az adattípus- beállításokat és eltárolja őket.
 • A PRO.FILE PLM-rendszer-interfésznél néhány kisebb javítást és fejlesztést végeztünk el. Azokat a cikkszámokat, amelyek a WSCAD-ben kaptak egy alkatrész-azonosítót a PRO.FILE-ből, a PRO.FILE-ban megnyithatók közvetlenül a WSCAD-alkatrészadatbázisból. Emellett lehetőség van az állapotellenőrzéssel egybekötött verzionálásra.
 • CSV-fájl alkatrészadatbankba történő importálásakor a különleges karakterek is támogatottak, mint pl. az ékezetek. Ehhez azonban a CSV-fájlt UTF-8-formátumban kell menteni.
 • A proxy-szerverre való bejelentkezési adatok már csak titkosítva jelennek meg az app.wscfg fájlban.
 • Ha a SUITE-ból hívjuk be a wscaduniverse.com-ot, a keresési eredmények oldalon újra látható az “Import” gomb.
 • A frissítés dialógust (Súgó | Frissítés az internetről) teljesen átalakítottuk.
 • Javítottuk a tulajdonságdialógusokban a tabulátorral történő navigálást.
 • Az installációs tervlapok 3D-nézete jól működik.
 • Az “Einbauort”, “Anlage”, “Aufstellungsort” és “Funktionale Zuordnung” (beépítési hely, berendezés, telepítési hely és funkcionális hozzárendelés) Project Wizard-változókban megadott értékek jól jelennek meg a generált tervekben.
 • Ha a WSCAD SUITE programot teljes méretben egy második képernyőre helyezzük, a program menti ezt a pozíciót, akkor is, ha újraindítjuk.
 • Listák és tervek generálásakor a “Tartomány struktúrajelöléssel…” helykijelölők kitöltése korrektül működik.
 • A csatlakozótervben a csatlakozók megjeleníthetők folyamatosan több egymás mellé rendezett oszlopban is laponként.
 • Az anyagböngészőben helyesen működik az új anyag létrehozása funkció.
 • A sorkapocskezelőben létrehozott virtuális sorkapocssor helyesen illeszthető be az anyagböngészőn keresztül.
 • Új projekt létrehozása a “20. Tartományok 4 szemponttal…” sablonnal jól működik.
 • Emeletes sorkapcsok “Külső anyagadatok importja” dialóguson keresztül történő importálása után az emeletes sorkapcsok csoportosítása és rendezése helyesen történik az anyagböngészőben.
 • Egy elheleyzett makró elemeinek struktúrajelölései helyesen jelennek meg a szimbólumok tulajdonságaiban és a hozzájuk tartozó kezelőkben.
 • Virtuális kábel tervjelének vagy funkciószövegének módosítása jól működik.
 • Ha az automatikus számozás (behívható az “Extrák | Számozás | Készülék” menüparanccsal) BA-szimbólumok kábelei esetén nem a beállított sorrendet hozza, a számozás előtt le kell futtatni az “Extrák | Vizsgálat | Fájl tisztítása” funkciót.
 • A vezetékszámozás törlése az “Extrák | Vezetékszámozás | Vezetékszámozás eltávolítása” funkcióval helyesen működik.
 • Mérési pontok másolása esetén most az új mérési pontok egyértelmű azonosítószáma módosítható.
 • Ha egy mágneskapcsoló érintkezőtükrét kiegészítjük egy vagy több tartozékkal, az összes tartozék megjelenik az anyaglistában.
 • Az összeköttetések attribútumszövegei (vezetékszín, vezeték-keresztmetszet, vezetéktípus stb.) külön-külön eltolhatók/forgathatók/módosíthatók.
 • A vezetékinformációk, mint pl. hossz, keresztmetszett, szín, helyesen kerülnek be a huzalozási tervbe.
 • Ha függőleges mechanikus hatásvonalakkal (szaggatott vonalakkal) rendelkező tekercseket helyezünk egymás mellé azonos magasságba, minden hatásvonal látható.
 • A Projekt létrehozása dialógusban struktúraként a “Sablon” opció van előre beállítva, ha új projektet hozunk létre. Ha azonban másolunk egy projektet, a “Projekt” opció aktív.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Installáció pontban módosíthatók az ajtók automatikus irányváltoztatásra vonatkozó beállításai.
 • A PLC-kezelésben jól működik a virtuális PLC-csatornák csatlakozóinak létrehozása.
 • Ha egy elemet az anyagböngészőn keresztül illesztünk be egy szekrénytervi lapra, az elem méreteit korrektül meg lehet adni a “Méretek megadása” dialógusban. A “Manuális rajzolás” funkció is használható megint.
 • Ha az anyaglista generálásakor az “Alkatrészadatok az adatbankból” opció ki van kapcsolva, ezek az adatok nem jelennek meg a listabejegyzéseknél.
 • Ha új projekt létrehozásakor megváltoztatjuk a projektstruktúra sorrendjét (pl. erről: ==A1=B1++C1+D1 erre: ++C1+D1==A1=B1), az elhelyezett szimbólumok referenciajelölései ugyanezt a sorrendet kapják.
 • Makró beillesztése után a program korrektül veszi át az adatokat a cikkszámból az összeköttetés attribútumaiba.
 • Az anyaglistában helyesen jelenik meg a mágneskapcsoló-kezelőben a mágneskapcsolókhoz rendelt tartozékok alkatrészneve.
 • A közegeket jelölő összekötővonalakat a jobbgombos menü “Raszterre illeszt” parancsával a rasztervonalakhoz igazíthatjuk. A vonalak összeköttetése a szimbólumokkal megmarad.
 • PLC-mellékelem elhelyezésekor a csatornacím szövegének igazítása korrekt.
 • Ha az “Extrák | Beállítások (opciók) | Szekrényterv” pontban aktiváljuk a “Kivezetésszövegek megjelenítése” opciót, a kivezetésszámok és kivezetésnevek helyes betűmérettel jelennek meg az elemeknél.
 • A szimbólumszerkesztőben megváltoztatott forgatóvariánsok elhelyezése helyesen történik az anyagböngészőn keresztül.
 • A CE-lapok jpg-formátumba történő exportálását fejlesztettük. A keret helykijelölőinek szövegei jól jelennek meg.
 • Ha készüléklista generálásakor aktiváljuk az “Új lap struktúrajelölésenként” opciót, a program struktúrajelölésenként új lapot generál, különben csak üres sorokat szúr be a különböző struktúrajelölések közé.
 • Az automatikus huzalozáshoz használandó külső fájlok importálása (behívható az “Extrák | Szekrényterv | Külső huzalozás importja” paranccsal) megfelelően működik.
 • Ha a Project Wizardban egy beillesztett makróváltozatnál megnyitjuk a “Makró-változó:” dialógust, az “Alkatrészadatbank megnyitása” gombbal hozzá lehet férni az adatbankhoz.
 • Az elosztó- és áramkörkezelőben az elemek a fanézetben húz és ejt módszerrel is áthelyezhetők – és az azonos szinten lévő elemek így rendezhetők.
 • Az alkatrészkezelő “Rekord módosítása” dialógusában a “Cikkszám” mezőben végzett változtatásokat a program jól veszi át a cikkszámba.
 • Ha olyan elemeket törlünk egy EI-lapról, amelyek részben fedik a keretet, a keret megmarad.
 • A struktúratartományok leírásának és kommentárjának láthatóvá tétele és elrejtése helyesen működik.
 • Az alkatrészadatbankban a “Szekrénytervi szimbólum” mezőben hozzá lehet rendelni a cikkszámhoz makrót is. Ha a szimbólumot, amelyhez ezt a cikkszámot hozzárendeltük, az anyagböngészőn keresztül helyezzük el, a program helyesen jeleníti meg a makrót.
 • A kábelkezelővel létrehozott új kábelek esetén a program megfelelően alkalmazza az “Extrák | Beállítások (opciók) | Számozás | Készülék” pontban beállított “Név Lap #1” számozási módot.
 • Ha az “Extrák | Beállítások (opciók) | Szekrényterv | Kábelezés” pontban aktív a “Külső összeköttetési fájl használata” opció, és az „ExtWiring.xlsx“ fájl a WSCAD „Externals“ mappájában van, a program helyesen olvassa ki a kábelezés során.
 • A készüléktervbe bekerülnek az összeköttetés nélküli elemek is, (pl.: PLC-mellékelemek virtuális tápkivezetésekkel).
 • Mellékelem beillesztése után a főelem szövegdobozában helyesen pozicionálja a program a kereszthivatkozást.
 • A sorkapocskezelőben a “Sorkapocs-csatlakozók színbeállításai” dialógusban a színek csatlakozókhoz rendelése jól működik.
 • Ha a PLC-kezelőben több, még el nem helyezett csatornát jelölünk ki és helyezünk el a tervben PLC-elemként, az összes PLC-elem jól jelenik meg a készüléktervben.
 • A kurzor helyesen jelenik meg Objektum módban (beállítható az “Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés | Kurzor pontban”).