Skip to main content

Release Notes

WSCAD szoftver

ELECTRIX

v7.2.0.32 – ROCKET Update 1

Megjelenés dátuma: 2024-02-26

A 7.2.0.30 verzió újdonságai mellett a következő fejlesztések történtek:

 • A technológia-kereszthivatkozások újra a megfelelő helyre ugranak.
 • A fő- és mellékelemeknél helyesen jelennek meg a kereszthivatkozások és a megfelelő elemhez ugranak.
 • Minden kereszthivatkozás jól működik, akkor is, ha a PgUp és PgDown billentyűkkel lapozunk.
 • Egy FE-lapon elhelyezett megszakítás szimbólum az elhelyezés után rögtön látható, nem csak a lap bezárása és újra megnyitása után.
 • A Weidmüller M-Print PRO exportnál az M-Print-Import-Script korrektül kiválasztható.
 • Egy projekt PLM-rendszerbe történő becsekkolásakor a projekt gond nélkül hozzáadható DXF-exportként.

v7.2.0.30 – ROCKET Update 1

Megjelenés dátuma: 2024-02-08

A WSCAD ELECTRIX ROCKET Update 1 újdonságai

Az első WSCAD ELECTRIX ROCKET update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Újdonságok
Általános
Megjelenítés
Böngésző segédablakok & szerkesztők
Alkatrészkezelő
Változáskezelés
Listák és tervek
Import & export
Interfészek
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Újdonságok

 • A PI technológiában is lehetséges most már a PI-szimbólumok automatikus összekötése, a közeget jelölő összekötő vonalak manuális beillesztése helyett. Az előre definiált összeköttetésekhez a közeg mellett az anyagra, átmérőre és nyomásra vonatkozó értékeket is meg lehet adni.
 • Azért, hogy több, automatikus összekötéssel létrehozott közeget jelölő vonal tulajdonságait meg lehessen változtatni, a Változtatás | Objektumtulajdonságok menübe bekerült a Közeg pont. A Vezetékek szerkesztése, dialógus nyílik meg, amelyben látható és szerkeszthető az összes kijelölt és automatikus összekötéssel létrejött vezeték-vonal.
 • A PI technológiához bevezettük az új „Csővezetékterv“ kiértékelést, amely a huzalozási terven alapul. Itt a szimbólumok között automatikusan létrejött közegeket jelölő vonalak kiértékelése történik.
 • A Project Wizardhoz már meglévő, számozó makróváltozókhoz további változókat adtunk. A Project Wizard a makróváltozóknál felismeri a nagy- és kisbetűs írást. Egy makró tehát tartalmazhatja a pl. a <T1> és <t1> változókat.
 • Hogy a lehető legtöbb PLM-rendszerrel lehessen adatokat cserélni, most támogatjuk a PROSTEP OpenPDM Connectort. Ehhez szükség van az „OpenPDM Connect“ bővítményre.
 • A PHOENIX PROJECT complete marking export funkció használata során most az összes vezeték, amely a szekrénytervben vezetve van, kiadható a PHOENIX Wire Marking Application Center (vezetőjelölési alkalmazásközpont) felé, pl. a vezetékhossz.
 • A PHOENIX PROJECT complete marking export funkció használata során most ki lehet választani kiegészítő nyelveket. Minden olyan nyelv megjelenik, amelyre a projekt le van fordítva.
 • A Kiesling/Perforex-export most már a PPR-fájlon kívül további fájlformátumokban (PRP, PBT, PVB, PKB) is lehetséges.
 • Az anyagböngészőben az EPLAN-anyag mellett most már ELCAD-anyag is importálható anyaglistából és sorkapocstervből. Az importált adatokkal létrehozható a kapcsolószekrény-nézeti terv, majd ezután elindítható a gyártásintegráció, pl. a kábelkonfekcionáláshoz vagy a kapcsolószekrény-megmunkáló gépekhez.

Általános

 • Ha egy főelem/al-elem-szimbólumcsoportot másolunk, a másolt al-elemek kereszthivatkozásai a másolt főelemre ugrana.
 • Kábel másolásakor a szabad kábelerek másolása is megtörténik.
 • Ha egy lap tulajdonságaiban megváltoztatjuk a lap struktúrajelöléseit, a program helyesen veszi át azokat a lapon elhelyezett elemekbe.
 • Ha a WSCAD beállításaiban a Projekt | Előbeállítások pontban megváltoztatjuk a projektattribútumokat, vagy új felhasználói projektattribútumokat hozunk létre, azok új projekt létrehozásakor jól jelennek meg a projekt tulajdonságaiban a További adatok pontban. A felhasználói projektattribútumokat ehhez természetesen aktiválni kell a beállításokban.
 • Ha az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés | Érintkezőtükör pontban ki van kapcsolva az Érintkezőtükör újraépítése megtartja a régi pozíciót opció és egy tekercs érintkezőtükrét érintkezőkkel bővítjük, az érintkezőtükör pozíciója helyes módon megmarad és már nem kerül közvetlenül a tekercs fölé.
 • Lapmakró létrehozása korrektül működik kijelölt elemekből, akkor is, ha előzőleg megváltoztattuk a szövegek igazítását.
 • A Keresés és csere ldialógusban indított keresés találati listát ad. Ha egy találatra kattintunk, megnyílik a hozzá tartozó dokumentum és a találat helyét rajzszög jelöli.
 • Terjedelmes FE-lapokon 100%-kal gyorsabb lett az elemek eltolása.
 • A két sorban megjelenített vezeték-kereszthivatkozások jól működnek.
 • A szimbólumokhoz manuálisan hozzáadott tartozékokat a szimbólumok tulajdonságaiban a Tartozék pontban törölni lehet, ha még nincsenek elhelyezve a lapon.
 • Projekt átnevezésekor a projektnévbe írt különleges karaktereket aláhúzássá alakítja a program.
 • Rögzítetlen rajzterület esetén is jól működnek a billentyűparancsok.
 • Ha kartotékokat lebegtetve áthelyezünk egy második monitorra, azok a szoftver újraindítása után is a második monitoron maradnak.

Megjelenítés

 • Javítottunk néhány lapfrissítéssel kapcsolatos hibát olyan műveletek után, mint a másolás, eltolás és elemek újraszámozása, valamint ezeknek a műveleteknek a visszavonása.
 • A PLC-mellékelemben három sorosan létrehozott funkciószöveg megint 3 sorban jelenik meg.
 • Az Érintkezőtükrök újraépítése funkció használatakor a rejtetté állított érintkezőtükrök továbbra is rejtettek maradnak.
 • Ha egy kivezetésszámokkal rendelkező szimbólumot elhelyezéskor többször elforgatunk a szóköz billentyű segítségével, a kivezetésszámokat is mindig korrektül forgatja a program.
 • Az egér nagy zoomfokozat és megjelenített rács esetén is gördülékenyen mozgatható.
 • Egy EE-szimbólum a tulajdonságaiban a Kivezetések pontban a szimbólum a lehetséges legnagyobb méretben jelenik meg az előnézetben.
 • Kábelt tartalmazó kijelölés másolása és beillesztése Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációkkal jól működik. A szabad kábelerek rendezése is megmarad.

Böngésző segédablakok és szerkesztők

 • Ha új anyagot importálunk az anyagböngészőn keresztül, az azonos tervjellel rendelkező elemeket fel lehet bontani fő és tartozék-alkatrészekre. Ha az összes elem szimbólumtípusát megváltoztatjuk, azt csak a fő alkatrész (első elem) kapja meg.
 • Az anyagböngészőn keresztül korrektül importálható egy új anyag tartozékokkal.
 • Ha az anyagböngészőben kizárunk egy szimbólumot az anyaglistából, a kizárást jelölő szimbólum azonnal megjelenik az anyagböngészőben.
 • Azokat az emeletes sorkapcsokat, amelyek kivezetésszámait a sorkapocskezelőben megváltoztattuk, az anyagböngészőn keresztül gond nélkül el lehet helyezni a CE-lapokon a megváltoztatott kivezetésszámokkal.
 • Ha megváltoztatjuk a WSCAD beállításaiban a makrók elérési útvonalát, a makróböngésző korrektül frissül.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben átkapcsoljuk a befogást, az ortogonális módot vagy a rasztert (akár eltolás közben is), a szimbólum és a vonalzó helyesen jelenik meg.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben egy érintkezőtükörhöz beillesztünk egy érintkezőcsoportot, és azt előzőleg a szóköz billentyűvel elforgatjuk, korrekt módon csak egy érintkezőcsoport lesz elhelyezve és a kivezetések alatt felsorolva.

Alkatrészkezelő

 • Alkatrészadatbank SQL-alkatrészadatbankba történő importálása jól működik.
 • Ha az alkatrészkezelőben cikkszámokat törlünk a kosárból, a Kosár fülön frissül az alkatrészek száma.
 • Ha megváltoztatjuk egy kábel cikkszámát, az alkatrészadatokban meghatározott színkódot korrektül átveszi a program.
 • Ha egy érintkezőtükör elhelyezésekor a hozzárendelt cikkszámon keresztül bővítjük az érintkezőket, a hatásvonal az új érintkezőknél is megjelenik.

Változáskezelés

 • A változáskezelésben a módosításoknál a „Dátum” oszlopban megjelenik a helyes idő is.
 • Azokat a lapokat, amelyek logót tartalmaznak, de nem változtattuk meg őket, a változáskezelés már nem jelöli módosítottként.
 • A kábellista problémamentesen exportálható ASCII-, Access- és Excel-formátumban.
 • A Projektlapok száma helykijelölő kiértékelése jól működik a funkciólistában.
 • Anyaglista Excel-formátumban történő exportálásakor az „Általános tartomány: Leírás” és „Tartomány struktúrajelöléssel: Leírás” helykijelölők kiértékelése jól működik.
 • A huzalozási tervben helyesen töltődnek ki a struktúrajelölések helykijelölői.
 • Ha a fedlap tartalmaz változáskezeléshez tartozó helykijelölőket, a program aktív változáskezelés esetén helyesen frissíti őket a generálás után.

Import & export

 • Az exportált PDF-ben a tekercs és az érintkezőtükör közötti hatásvonalak helyesen jelennek meg.
 • Több nyelven történő PDF-export során a kábelerek színkódjainak exportálása korrektül, a kiválasztott nyelveken történik.
 • Ha a PDF-exportnál az elérési útvonalból hiányzik a „.PDF“ fájlkiterjesztés, a PDF akkor is létrejö.
 • Ha eltolunk egy beágyazott DWG-t, a művelet gond nélkül visszavonható.
 • Ha egy SUITE X PLUS projektben különböző fóliákat használunk egy keretben, azokat a projekt importálása után probléma nélkül meg lehet jeleníteni és el lehet rejteni.

Interfészek

 • A speciális CE-elemek, mint pl. furatok és hosszlyukak átadása is jól működik a Kiesling-Perforex-fájlokba.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • CE-elemek elhelyezésekor azok tervjelei mindig az előtérbe kerülnek és nem takarják el őket többé a kábelcsatornák vagy kalapsínek.
 • Ha egy CE-lapon elforgatunk egy sorkapcsokból álló kijelölést, az azt követő eltolás során az előnézet helyesen jelenik meg.
 • A CE-szimbólumok szimbólumszövegei abban a szövegméretben jelennek meg, amelyben a szimbólumban definiálva vannak.
 • Ha kábelcsatornát vagy kalapsínt rajzolunk manuálisan egy CE-lapon, a program helyesen alkalmazza a méreteket.

BA modul (Building Automation)

 • Ha egy PLC-mellékelemnél megváltoztatjuk az áramkörnevet, az csak a hozzá tartozó infolinkben változik meg, az adott lapon lévő más PLC-mellékelemek infolinkjeiben nem.
 • Ha a BA adatpontok dialógusban kikapcsoljuk a Summe Gemeinsam ON opciót, a változtatások helyesen kerülnek be az infolinkekbe.
 • BA-lapon jól működik a kábel beágyazása.

EI modul (Electrical Installation)

 • Ha el van helyezve egy EI-alappont és látható, látható is marad, ha lapozunk az EI-oldalak között.
 • Ha egy EI-elemnél használjuk a Méretezés rögzítése, jobbgombos menüparancsot, a program a megjelenített méretezést helyesen rögzíti a tervben.
 • Ha új szabad kereszthivatkozást illesztünk be egy EI-lapon, az Installációs zónák segédablak már nem nyílik meg.

v7.2.0.23 – ROCKET

Megjelenés dátuma: 2024-01-09

A 7.2.0.17 verzió újdonságai mellett a következő fejlesztések történtek:

 • A kikapcsolt DWG-fóliák az exportált PDF-fájlban sem láthatók.
 • Az exportált PDF-fájlban a BA-lapokon lévő technológia-kereszthivatkozások is működnek.
 • A színes DXF/DWG-k fekete-fehér vagy szürkeárnyalatos fájlba történő exportáláskor is színesek maradnak.
 • NAS-szerveren is létrehozhatók és menthetők projektek, ha megvannak a megfelelő írási jogok.
 • Az alkatrészkezelőben a szűrőtáblában megadott szűrőket akkor is helyesen alkalmazza a program, ha már a szűréshez használt szöveg beírása előtt rögzítettük a szűrőt a rajzszöggel.
 • PLC-mellékelemeket tartalmazó makrók beillesztésekor a program változatlanul veszi át a tervjeleket a makróból.
 • Olyan korábbi verziókban készült projekteket, is lehet importálni amelyek olyan EI-lapokat tartalmaznak, amelyeken az ablakok és ajtók nincsenek falba helyezve.
 • Az „Általános helykijelölő“ típusú helykijelölő segítségével az infolinkben korrektül megjeleníthetők az adatpontok tulajdonság-értékei.
 • Megszüntettünk egy újonnan fellépett, vonalláncokat érintő hibát DXF-fájlba történő Steinhauer eCAB-exportnál. Így a mart négyszögek felismerése megint jól működik.

v7.2.0.18 – ROCKET

Megjelenés dátuma: 2023-11-10

A 7.2.0.17 verzió újdonságai mellett a következő fejlesztések történtek:

 • Most már az ELECTRIX Rocket licencek is megjelennek a Licenc kölcsönzése dialógusban és kölcsönözhetők.
 • Az exportált PDF-fájlokban jól működnek a technológia-kereszthivatkozások és a kereszthivatkozások a fő- és mellékelemek között.
 • Ha az anyagböngészőből helyezünk el egy szimbólumot, a technológia-kereszthivatkozás is helyesen jelenik meg, ha a szimbólumot már elhelyeztük egy másik technológiában.
 • Ha egy szimbólum fölé azonos struktúrajelöléssel rendelkező struktúratartományt helyezünk, a struktúrajelölés már nem jelenik meg a szimbólumnál.
 • Ha egy bezárt projekt egy lapját megnyitjuk, az írásvédett. A fájl időbélyegzője sem változik.
 • Az elemek kijelölése akkor is lehetséges, miután a következő lapra, majd vissza léptünk.
 • Az „RJ” oszlop rendezése korrektül működik az adatpontkezelőben.
 • Az infolinkeket olyan szimbólumokhoz is hozzá lehet rendelni, amelyek DWG-fájlt tartalmaznak.
 • A szerelés segédlet jól működik sorkapocssor elhelyezésekor. Ha a sorkapocssor túl hosszú, a szerelési segédlet megakadályozza az elhelyezést. Azonban az összes sorkapoccsal együtt elhelyezhető, ha a figyelmeztető üzenetben megerősítjük az elhelyezést.
 • Ha egy CE-szimbólumot közvetlenül egy másik CE-szimbólumra helyezünk, megjelenik a szerelési segédlet figyelmeztető üzenete.
 • Ha törlünk egy sorkapocssort egy CE-lapon, az anyagböngészőben megmaradnak a tervjelek, valamint az üres sorkapcsok. Ha ezután kicseréljük a sorkapocssor cikkszámát, a megváltozott adatok helyesen jelennek meg az anyagböngészőben.
 • CE-szimbólum eltolásakor a hozzá tartozó méretvonalak vele együtt mozognak.
 • A Láncméretezés EI-funkció helyesen működik, rajzolás közbeni irányváltások esetén is.
 • Több EI-elemet tartalmazó kijelölést többször egymás után is el lehet tolni.
 • Ha nem jelentkeztünk be a WSCAD-felhasználói fiókba, az indításkor megjelenik a bejelentkezési ablak. Ha a WSCAD beállításaiban megváltoztatjuk a program nyelvét, a bejelentkezési ablak a beállított nyelven jelenik meg.

v7.2.0.17 – ROCKET

Megjelenés dátuma: 2023-10-10

WSCAD ELECTRIX ROCKET

Újdonságok

 • Az elemek csoportosíthatók. Erre szolgál a főmenü Szerkesztés pontjában a két új parancs: Csoportosítés és Csoportba foglalás feloldása.
 • Az új Beillesztés | Struktúratartomány sokszög menüparanccsal most már nem csak négyszög, hanem sokszög alakú struktúratartományokat is be lehet illeszteni.
 • Többszörös kijelölés jobbgombos menüjében most az elemek listája helyett először a funkciók jelennek meg. Ide bekerült a Forgatás 90°-kal menüparancs is.
 • Több kijelölt elem eltolásakor megjelenik az elemek felfüggesztési pontja. Ha a megjelenítendő felfüggesztési pontok száma meghaladja a 100-at, csak azon elem felfüggesztési pontja jelennek meg, amely felett a kurzor éppen található.
 • Ha egy elemet vagy kijelölést lenyomott Shift billentyűvel tolunk el, az elem vagy kijelölés megduplázódik. A másolat a kurzoron van. Az eredeti a régi helyen marad. Ha az eltolás funkciót a jobbgombos menüből vagy a menüsorról hívjuk be, a Shift billentyűvel történő másolás nem működik.
 • Ha be van kapcsolva a befogás, csak műveletek végzésekor (elhelyezés, eltolás, nagyítás…) aktiválódik. Különben a kurzor úgy mozgatható, mintha a befogás ki lenne kapcsolva.
 • Az anyagböngészőhöz hozzáadtunk egy keresőfunkciót. Úgy működik, mint a szimbólumböngészőben a keresés.
 • A projektböngészőhöz hozzáadtunk egy keresőfunkciót. Úgy működik, mint a szimbólumböngészőben a keresés és az összes projektnévben keres.
 • A tulajdonságdialógusok, kezelők, böngészők és a WSCAD beállítások dialógusai most az Enter billentyűvel is bezárhatók, kivéve, ha a billentyűnek más funkciója van (pl. egy táblázatban). A program menti a változtatásokat bezáráskor.
 • Az EPLAN-Service-export most az EE és CE technológiákat kiegészítve az összes többi technológiát, valamint a hozzá tartozó grafikákat és az egyvonalas tervet is tartalmazza.
 • PI-szimbólum elhelyezésekor a szimbólum az S billentyűvel nagyítható és a Shift+S kombinációval kicsinyíthető. 1-szeri megnyomás a standard méret dupláját, 2-szeri a tripláját eredményezi stb.

Általános teljesítmény

 • Terjedelmes CE-lapok többszöri megnyitása és bezárása, valamint CE-elemek többszöri másolása és beillesztése már nem növeli annyira a memóriahasználatot. A WSCAD szoftver így már nem lesz lassabb.
 • Nagyon sok elemet tartalmazó lapok esetén a kurzor folyamatosabban mozog. A sok kijelölt elem eltolása is gördülékenyebb.
 • Makrók, lapok és projekttartományok másolása és beillesztése gyorsabb lett.
 • Ha egy nagyon sok objektumot tartalmazó kijelölést eltoltunk vagy töröltünk, a művelet visszavonása (Undo funkció) jelentősen gyorsabb a megszokottnál.
 • A különböző kezelők megnyitása gyorsabb lett.
 • Az áthidalás nagyon sok sorkapocsra történő elhelyezése több mint kétszer olyan gyorsan megy.

Általános

 • A program megakadályozza, hogy két különböző kábelnek ugyanazt a tervjelet adjuk.
 • Ha másolunk egy kábelduplikátummal rendelkező kábelt, a program beillesztéskor a duplikátum tervjelét is helyesen számozza tovább.
 • Ha csak az áramúttervből törlünk egy érintkezőtükröt, az Érintkezőtükrök helyreállítása funkció helyesen állítja vissza.
 • Több kijelölt érintkezőtükör eltolása korrektül működik.
 • Ha a Vezetékszámozás létrehozása varázslót Potenciál létrehozási móddal és strong>Léplet módban számozásképlettel futtatjuk, a potenciálok helyesen kerülnek be a vezetékszámokba.
 • A helykijelölő tulajdonságaiban a 3 pontos gombot jobbra igazítottuk, így nem takarja el a helykijelölő megnevezése.
 • A kétemeletes sorkapcsokat a Több szimbólum cseréje funkcióval probléma nélkül ki lehet cserélni bontható sorkapcsokra.
 • Az Objektumtulajdonságok dialógusban jól működik a szövegek másolása és beillesztése.
 • A vonalláncokba a jobbgombos menün keresztül beilleszthető töréspont.
 • Vonallánc tulajdonságaiban meg lehet változtatni a vonal mintáját.
 • Ha a tulajdonságdialógusban a tervjel mezőjébe beírjuk az < és > változókaraktereket, megnyílik a változók dialógusa.
 • Ha megváltoztatjuk egy struktúratartomány méretét, a beállított szövegigazítás megmarad
 • Alap-al-elem-kapcsolatban lévő elemek eltolásakor az elemek helyesen jelennek meg az előnézetben. A nem kijelölt al-elemek nem is kerülnek a kijelölésbe.
 • A fordítás utáni utószerkesztő panelben már nem lehet két azonos szöveget megadni
 • Ha szimbólumokat helyezünk el egy FE-lapon, azokat a program helyesen nem köti össze automatikusan vezetékekkel.
 • Ha egy vagy több megnyitott lapot áthelyezünk egy másik monitorra, a lapok a WSCAD szoftver újraindítása után is a második monitoron jelennek meg.

Megjelenítés

 • Több kijelölt tervjel-mező (szimbólumok nélkül) igazítása jól működik.
 • Megszakítási pontok beillesztésekor a vezeték-vonalak helyesen jelennek meg..
 • Az összeköttetések attribútumszövegeinek automatikus rendezése jól működik. A program ekkor kikapcsolja a Szövegek felhasználó által definiált pozíciójának és tájolásának megtartása opciót az összeköttetések attribútumainak tulajdonságaiban.
 • Méretvonalak esetén a méretvonal szimbólumai közötti váltás jól működik.
 • Ha egy szimbólum dokkolási pontjához további szimbólumot adunk, a hozzá tartozó hatásvonal pozíciója helyes lesz.
 • A Változtatás | Objektumtulajdonságok | Összeköttetések menüpont segítségével az összes kijelölt vezeték tulajdonságait meg lehet változtatni, mint pl. a vonalstílust.
 • A szövegek nagy zoomfaktor esetén is láthatók maradnak.

Böngésző segédablakok és szerkesztők

 • Ha az anyagböngészőből elhelyezünk egy dugóérintkezőt, a program helyesen hozza létre a tervjelet és az csatlakozószámot.
 • Ha a szimbólumböngészőben kiválasztjuk egy EI-szimbólum forgatóvariánsát, a szimbólum elhelyezéskor helyesen elforgatva jelenik meg az előnézetben.
 • Ha a makrószerkesztőben egy makróelemnek változót adunk meg tervjelként, a változtatást késlekedés nélkül menti a program.
 • A hosszú változónevű makrókat késlekedés nélkül be lehet tölteni a makrószerkesztőbe.

Kezelők és böngészők

 • Ha egy kezelő fanézetében hozzáadunk vagy törlünk egy elemet, a böngésző nézet azonnal frissül.
 • Ha a sorkapocskezelő böngészőjében megváltoztatjuk az ESA adatot, az Alkalmaz gomb megnyomásakor a program menti a változtatásokat.
 • Ha a tervben egy sorkapocssorban megváltoztatunk egy áthidalást, a változás azonnal megjelenik a sorkapocskezelő böngésző nézetében.
 • A sorkapocskezelő böngésző nézetében sorkapocssor bővítése után automatikusan megjelennek az új sorkapcso.
 • A kábelkezelő böngésző nézete menti az oszlopszélességek módosításait.
 • Ha a csatlakozókezelésen keresztül helyezünk el egy dugó-/hüvelyérintkezőt, az érintkezőt csak egyszer lehet elhelyezni.
 • Miután a Beillesztés | Elektrotechnika | Dugó+hüvely menüponttal elhelyeztünk egy csatlakozót, a csatlakozókezelés automatikusan megnyílik.
 • Ha a mágneskapcsoló-kezelőben egy érintkezőt áthelyezünk egyik tekercsről a másikra, majd vissza, a tervben mindig a helyes tervjel jelenik meg az érintkezőnél.
 • Ha kikapcsolt mágneskapcsoló-kezelésnél az anyagkezelőben megváltoztatjuk egy mágneskapcsoló cikkszámát, a hozzá tartozó érintkezőtükör látható marad.

Listák és tervek

 • A funkciólistához rendelkezésre áll egy további sablon, ha a táblázatot széltében egy vagy több további oldalra kell osztani. A számozás a következő sémát követi: 0001, 0001.a, 0001.b, 0002, 0002.a,… Az elválasztó jelet és az utótagot szokás szerint lehet módosítani.
 • Ha a program nyelvét angolra állítjuk, az anyaglistában a tartozékok is angolul jelennek meg. Ha újrageneráljuk az anyaglistát, majd visszaállítjuk a nyelvet németre, a tartozékok németül jelennek meg.
 • Ha a dugóérintkezőket a gyorsszerkesztőben anyaglista-jelölőkkel látjuk el, az anyaglista generálásakor a csatlakozókat a kizárás funkció segítségével felvehetjük a listába vagy kizárhatjuk belőle.

Import & export

 • A nyomtatási dialógus Nyomtató pontjában eltávolítottuk a Magasságok/oldalarány megtartása opciót, mivel már nem támogatott az oldalarányok megváltoztatása.
 • Sok nagy WSCAD projekt importálása jól működik.
 • Ha alkatrészeket importálunk a wscaduniverse.com-ról a WSCAD szoftverbe, a szimbólumböngésző azonnal frissül, nem kell megnyomni a Frissítés ikont.
 • Az EI- és BA-lapok minden elemének fekete-fehér nyomtatása jó működik Vonalak pixelvastagságban és Fekete-fehér beállításokkal is
 • A beágyazott DXF/DWG-fájlok nyomtatásban vagy exportban helyesen jelennek meg fekete-fehérben, ha az van beállítva

Alkatrészkezelő

 • Ha megváltoztatjuk egy kábel cikkszámát, az erek sorrendje megmarad.
 • Ha az alkatrészkezelőben egy kombielemnél a kurzort a kombielem ikon fölé visszük, megjelenik egy elemleírás a „darabszám | cikkszám | gyártó | alkatrésznév“ adatokkal. Ha bal egérgombbal a kombielem ikonra kattintunk, megnyílik a Kombielem dialógus.
 • Ha egy kezelőn keresztül nyitjuk meg az alkatrészkezelőt, a kategóriaszűrő jól működik.
 • Az Adatbank fordítása funkció használatakor a kiválasztott nyelvekhez tartozó szótárbejegyzések átvétele az alkatrészadatbankba korrektül működik.

Beállítások (opciók)

 • Ha a WSCAD beállításaiban a fekete háttérbeállítást használjuk a Nyomtató oszlopban is, grafikus export során a program a nyomtatáshoz hasonlóan fehér laphátteret használ.
 • Ha a WSCAD beállításaiban a Törzsadatok | Színkód pontban új színkód-fájlt állítunk be, a színkódok helyesen jelennek meg a kábelkezelőben.

Interfészek

 • A WSCAD beállításaiban a PRO.FILE ponthoz hozzáadtuk a PRO.FILE-ba történő mentéskor automatikusan teljes kiértékelés készítése opciót.
 • WSCAD projektek PRO.FILE-ba történő mentése jól működik, a PRO.FILE 8.7 és 10.4 verziójú Windows klienseivel is.
 • A WAGO Smart Printer címkenyomtatási formátumot eltávolítottuk, mert már csak a kényelmesebben használható Smart Script WAGO feliratozórendszert támogatjuk.
 • A WAGO Smart Script varázslóval történő export során a résztartományok neve (pl. P1, ST) helyesen kerül be a wscx fájlnevekbe.
 • A Weidmüller P-Print PRO export során a batch fájlban helyesen töltődnek ki a változók. A fájl futtatásakor elindul a telepített M-Print PRO szoftver és betölti a csv-fájlt a megadott szűrővel.
 • A Weidmüller P-Print PRO export csv-fájljában helyesen jelennek meg a különleges karakterek.
 • A Weidmüller M-Print PRO export során most minden technológia bekerül a csv-fájlba, nem csak az EE és a CE.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • A sok kijelölt CE-elem eltolása gördülékenyebb és az azt követő elhelyezés is kétszer olyan gyorsabb lett..
 • Az eltolt CE-elemek eredeti pozícióba történő visszahelyezése a visszavonás funkcióval jelentősen gyorsabb lett.
 • A kapcsolószekrény 3D-nézete most kb. 30%-kal gyorsabban nyílik meg.
 • Ha egy CE-elem a Z-tengely megváltoztatása miatt egy másik CE-elem mögé kerül és így már nem látható, ez a változás azonnal megjelenik nem csak az oldal frissítése után.
 • Ha egy szerelőlaphoz a szimbólumszerkesztőben speciális CE-elemet adunk, mint pl. furatot, menetet vagy hosszlyukat, ezt az elemet már nem lehet véletlenül törölni, ha kerettel kijelöltük. De az elem közvetlenül kijelölhető és törölhető.
 • Szerelőlap eltolásakor megtartja a Z-pozíció értékét.
 • A program helyesen számítja ki a vezetékhosszakat a huzalozás során, akkor is, ha további szekrényrészeket helyezünk a szerelőlapra.
 • Ha bezárjuk a kapcsolószekrény 3D-nézetét, a program korrekt módon nem végez további számításokat a háttérben.
 • Ha egy CE-lapon található tervjel-mező háttérszínnel rendelkezik, az alatta lévő csatlakozási pontokat és kivezetésszámokat eltakarja.

BA modul (Building Automation)

 • Több kijelölt BA- vagy PI-objektum elforgatásakor a program az objektumok közötti közegeket jelölő vonalakat is elforgatja.
 • Nagyon sok adatpontot tartalmazó projektek esetén a funkciólista generálására szolgáló varázsló újra késlekedés nélkül nyílik meg.
 • Ha PI- vagy EE-lapokon egy szimbólumhoz adatpontokat rendeltünk és ezt a szimbólumot elhelyezzük egy BA-lapon is, az adatpontok hozzárendelése itt is helyes a szimbólumban.
 • A Projekt: Tartományok és gyűjtőmappák szövegei | Gyűjtőmappa WSCAD-dokumentumhoz: Leírás helykijelölőt helyesen tölti ki a program a funkciólistában.
 • Ha a plugin-kezelőben egy másik adatpontkulcs-plugint aktiválunk és a dialógusban nyugtázzuk az adatpontok frissítését, a program korrektül frissíti azokat.
 • A tetszőlegesen kijelölt infolinkek (információkeretek) probléma nélkül eltolhatók a jobbgombos menün keresztül.
 • Az infolink tulajdonságaiban jól működik a PLC-elem tervjelen keresztül történő hozzárendelése
 • Egy infolinkkel együtt másolt BA-szimbólumot beillesztéskor korrektül el lehet forgatni és az infolink a szimbólum alatt marad. A beágyazott kábeleket helyesen veszi át a program.

EI modul (Electrical Installation)

 • Importált DXF/DWG-fájl elemeinek új DXF/DWG cseréje jobbgombos menüparancsának segítségével a hivatkozott fájlt másik DXF/DWG-fájlra lehet cserélni.
 • Ha egy DWG-grafika esetén futtatjuk a DWG-funkciók | DWG-alapúvá alakítani jobbgombos parancsot, a grafika hivatkozottá válik és a tervezett pozícióban marad.
 • Installációs terv-gyűjtőmappa másik projektbe történő másolásakor a program helyesen veszi át a hivatkozott DWG-fájlokat.
 • EI-lapokon a fektetőrendszerek és kábelek beillesztése jelentősen gyorsabb lett.
 • Ha beágyazott kábeleket tartalmazó BA-szimbólumokat helyezünk el az anyagböngészőből egy EI-lapra, a program helyesen veszi át a kábeleket. Az EI-szimbólumok közötti fektetőrendszerhez is rendelkezésre állnak a kábelek.
 • Több kijelölt EI-objektum forgatásakor a méretezések forgatása is megtörténik.
 • Az infolinkeket a szabadon forgatott EI-szimbólumokhoz is hozzá lehet rendelni.
 • A Magasság adat megjelenítése jobbgombos menüparancs használatakor a magassági adat elhelyezése a fektetőrendszernél jól működik.
 • A fektetőrendszer már megjelenített magassági adatát meg lehet jeleníteni egy másik helyen.
 • Ha duplán kattintunk egy falra, megnyílik a fal tulajdonságdialógusa.
 • Ha beillesztünk egy töréspontot a falba, az összes, a falba illesztett ajtó megmarad. Mindkét falszegmens törölhető
 • Ablak beillesztése után az érintett fal sarkainál már nem jelennek meg belső vonalak.
 • Ha egy éppen elhelyezett ajtót a visszavonás funkcióval törlünk, az az ajtó, amely még a kurzoron van, helyes méretben jelenik meg.
 • A Fájl tisztítása funkció futtatása után a fektetőrendszer és az EI-szimbólumok közötti összeköttetések, valamint az összes definiált kábelhossz megmarad.

Project Wizard bővítmény

 • A Project Wizardban az egymás alatt lévő cellákat egérrel is ki lehet jelölni.
 • Nem lehetséges a Project Wizard előnézetéből a makrókat közvetlenül elhelyezni a kapcsolási rajzba.
 • A Project Wizardban a szöveg másolása és cseréje jól működik a kijelölt cellákban.

v7.0.1.28 – SP1

Megjelenés dátuma: 2023-06-27

A 7.0.1.27-es verzió újdonságai mellett a következő fejlesztések történtek:

 • Szimbólum cseréje után a hozzá tartozó infolink megmarad.
 • A kábelkezelőben a kábelduplikátummal rendelkező kábel ereinek számának megváltoztatása jól működik.
 • Ha egy EE-lapon infolinkeket helyezünk el (pl. az áramköradatokhoz), a program akkor is helyesen tölti ki az infolinkeket, ha az ELECTRIX szoftvert BA modul nélkül indítottuk.
 • Újraszámozás után az infolinkben helyesen frissülnek a kábelek tervjelei.
 • Ha az áramúttervben egy sorkapocssor több oldalon keresztül van szétosztva, az áthidalásokat is korrektül el lehet helyezni több oldalon keresztül.

v7.0.1.27 – SP1

Megjelenés dátuma: 2023-05-31

Service Pack 1 for WSCAD ELECTRIX

Újdonságok

 • A projekt tulajdonságaiban meg lehet adni egy második projektlogót.
 • Az ELECTRIX ablakot teljes képernyős módon is át lehet helyezni.
 • A PLC-kezelőben a PLC-elem Modul mezőjében a manuális bevitel mellett a … gomb segítségével a TIA-struktúra használatával összeállítható a modulnév a szériából és a sínből is. Ez a PLC-kezelő legördülő menüjében található Modulok elnevezése menüparanccsal is lehetséges, akár több kijelölt PLC-elemre vonatkozóan is.
 • Egy DXF/DWG-fájl hivatkozása most közvetlenül a projektböngészőből, a gyűjtőmappák Új lap DXF-/DWG-ből új jobbgombos menüparancsával lehetséges. A DWG-lap alapján opciót eltávolítottuk a Projektlap(ok) létrehozása dialógusból. Emellett a megnyitott lapot hivatkozott DXF/DWG-re cserélheti a főmenü Fájl | Import | Lap cseréje DXF/DWG-re parancsával.
 • Az új Interfészek | Weidmüller | Wire Processing Center (WPC) menüponttal exportálhatja egy projekt összes vagy kiválasztott kapcsolási rajzaiból a kábelek konfekcionálási adatait és rögzítőeszközeit CSV-fájlokként a Weidmüller Automatizált vezetékmegmunkáló állomása (WPC) számára. A <projektmappa>/Settings/connectionMethods.wsCFG XML-fájlhoz hozzáadtuk a szükséges rögzítóeszköz-kódok Weidmüller-bejegyzéseit.
 • A két meglévő WAGO-interfész egyszerűbb hozzáférhetősége érdekében az Interfészek főmenübe beszúrtuk a WAGO | Smart Script és WAGO | Smart Designer pontokat.
 • A PRO.FILE beállításai exportálhatók és importálhatók a WSCAD-beállítások PRO.FILE pontjában. A program a profile.wscfg fájlba menti a beállításokat.
 • A kapcsolószekrény 3D-nézetében egy új ikon segítségével a szekrény tartalma és az ajtó félig áttetszően jeleníthető meg.
 • A Kapcsolószekrény ikonsoron és a hozzá tartozó CE-menüparancsoknál néhány szimbólum ikonja megújult.
 • Létrehoztunk egy új változtatható helykijelölőt az infolinkekhez, speciális adatok és azok értékeinek infolink szimbólumokban történő megjelenítéséhez. Az új helykijelölő tulajdonságaiban megtalálható a Variable és Property ID mező, amelyek arra szolgálnak, hogy célzottan lehessen megjeleníteni a hivatkozott szimbólum információit.
 • Funkciólista XML-exportjához elérhetővé tettük az XML 2.0 kimeneti formátumot (UTF-8-ként mentve BOM nékül). Az XML-fájl most „Project” és „Element” tartományokra van bontva. Az Element tartomány tartalmazhatja a „Datapoint” és „Subelement” résztartományokat. A helykijelölők ezekhez a tartományokhoz lesznek hozzárendelve. A részelemek a hozzá tartozó Element tartományba kerülnek.
 • A felhasználókezelésben (User Rights) a BEÁLLÍTÁSOK | Törzsadatok jogait további csoportokra bontottuk és hozzáadtuk a jogosultságot a PRO.FILE-beállításokhoz. Emellett most a TÖRZSADATOK alatt lehetőség van rá, hogy megakadályozzuk a wscaduniverse.com használatát.

Általános

 • Képet tartalmazó szimbólumokat forgatása és tükrözése jól működik.
 • A Vezetékszámozás létrehozása varázslóban megadott képletet akkor is helyesen alkalmazza a kiválasztott lapokra a program, ha vannak más, ki nem választott lapok is.
 • Ha elhelyezzük egy szimbólum forgatóvariánsát, majd skálázzuk, a program akkor is megtartja a skálázást, ha lecseréljük egy másik forgatóvariánsra.
 • PI-mérőhelyek tükrözésekor a szövegdoboz tükrözése is helyesen megtörténik.
 • Ha felhúzunk egy keretet rejtetté tett összeköttetési attribútumok köré, azok a kereten belül láthatóvá válnak. Így biztosított, hogy nem törlünk ki véletlenül attribútumokat.
 • Grafikák és összeköttetések vonalvastagságának megváltoztatásakor már csak előre definiált értékeket lehet választani. Saját értékek bevitelére már nincs lehetőség.
 • A töréspontokat el lehet távolítani a vonalláncból. A vonal utólagos eltolása már nem törli őket.
 • Az Extrák | Vizsgálat | Központi adatbank létrehozása funkció futása alatt minden más funkció blokkolva van.
 • A központi adatbank újraképzése után megmaradnak az elhelyezett és virtuális sorkapcsok és azok kivezetésnevei, az összes technológia minden lapján és az anyagböngészőben is.
 • A Shift + Del billentyűkombinációval visszakérdezés nélkül törölhetők az elemek.
 • Az EE-szimbólumok tulajdonságaiban, a Kivezetések pontban jól működik a kivezetésirány megváltoztatása és az előnézetben helyes méretben jelenik meg.
 • Bezárt projekt esetén a projekt és a dokumentumok tulajdonságai nem szerkeszthetők, függetlenül attól, hogy meg van-e nyitva írásvédetten egy lap vagy sem.
 • A rögzített rajztartományban az elemeket a billentyűzet nyílbillentyűivel is el lehet tolni.

Teljesítmény

 • A teljesítményt és stabilitást számos helyen javítottuk, pl. megnyitásnál, lapozásnál és a lapok szerkesztésénél.
 • Az ODBC (Open Database Connectivity) használata az OLEDB helyett megold néhány hibát a WSCAD-adatbankokhoz (mint pl. a központi adatbank vagy az alkatrészadatbank) történő hozzáféréssel kapcsolatosan. A Phoenix PROJECT complete planning Export is javult ezáltal.
 • Projektek és nagy DWG-fájlok importálását gyorsabbá tettük.
 • Ha sokáig és sok lapon keresztül lapozunk, az már nem vezet puffertúlcsorduláshoz.
 • Javítottuk a teljesítményt hálózati meghajtón található adatmappa esetén.
 • A gyorsszerkesztő frissítését jelentősen felgyorsítottuk az értékek módosításánál, a megjelenített oszlopok számától függően, mivel már csak a látható mezők frissülnek.

Előnézet

 • Ha egy EE-lapon eltolunk több szimbólumot vagy elhelyezünk egy makrót, az előnézetben a szaggatott vezeték-vonalak helyesen jelennek meg.
 • Az újraszámozott lapok tartalma helyesen jelenik meg az előnézetben.
 • Ha a fekete háttérhez ajánlott színbeállítás aktív (az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés | Elemek színe) pontban, a szimbólumok és makrók korrektül, inverz színekben jelennek meg az előnézetben.
 • Ha a dokumentumok hátterét más színűre állítjuk, az előnézet háttere is ebben a színben jelenik meg.

Szövegmezők

 • Blokkszövegek estén a program támogatja a szóköz bevitelét a szövegmezőben.
 • Ha a lap háttérszínének a blokkszöveg keretének színével megegyező színt állítunk be, a keret színe inverzen jelenik meg és így látható marad.
 • Ha egy szöveg nem jeleníthető meg teljesen a szövegkeret belül, már nem jelenik meg a kereten kívül. Ebben az esetben a szöveg keretét meg kell növelni.
 • Szimbólum elhelyezésekor a program helyesen tölti ki a szimbólum szövegdobozában található szimbólumszövegeket, függetlenül attól, hogy a szimbólumot a szimbólumböngészőből vagy az anyagböngészőből helyeztük el.
 • Tervjel-mező eltolása vagy forgatása után a keret jól igazodik a mező tartalmához.
 • Az olyan szimbólumparaméterek, mint a tervjel vagy funkciószöveg, szabadon forgathatók.

Böngésző segédablakok és szerkesztők

 • Meggyorsítottuk a projektböngésző Projektszövegek szerkesztése funkciójának futtatását különösen terjedelmes projektek esetén.
 • Ha az anyagböngészőn keresztül elhelyezünk több sorkapcsot, egyik sorkapocs sincs kizárva az anyaglistából.
 • Ha elhelyezünk az anyagböngészőből egy szabad sorkapcsot egy EE-lapra, a sorkapocsszám helyesen jelenik meg a tervben.
 • Az anyagböngészőben korrektül működik a cikkszám módosítása a jobbgombos menün keresztül több kijelölt elem esetén.
 • Ha a gyorsszerkesztőben megváltoztatjuk egy kábel cikkszámát vagy másoljuk és beillesztjük más kábeleknél, a program helyesen jeleníti meg a módosításokat a gyorsszerkesztőben, az anyagböngészőben és az anyagkezelőben, akkor is, ha a kábelkezelés ki van kapcsolva.

Kezelők és böngészők

 • A csatlakozókezelőben a csatlakozósor mögötti két szám a lehetséges és az elhelyezett érintkezők számát mutatják. A megjelenítés beállítható az Érintkezők számának mutatása gombbal. A szám attól függ, hogy a bal oldalon a Mindkettő, a Dugó vagy a Hüvely fül aktív.
 • Több PLC-mellékelem PLC-kezelőn keresztül történő egyidejű beillesztése egy EE-lapra korrektül működik, anélkül, hogy beillesztéskor megváltozna a dokumentum méretaránya.
 • Ha a mágneskapcsoló-, csatlakozó- vagy PLC-kezelésben a Tervjel módosítása menüponttal egy elemhez olyan tervjelet akarunk megadni, amelyet már felhasználtunk, megjelenik egy üzenet, hogy ez nem lehetséges.
 • Ha a Kezelők ikonsort lebegő állapotban helyezzük az asztalra és újraindítjuk a WSCAD szoftvert, az ikonsor rögzítetlen marad és minden ikon látható.

Listák és tervek

 • Az anyaglista ASCII-formátumban történő generálása jól működik.
 • Tartalomjegyzék generálása során azok a dokumentumok, amelyek az aktuális szint felett vagy azzal párhuzamosan helyezkednek el, már nem jelennek meg.
 • Elosztó-jelmagyarázat Excelbe történő exportálásakor minden elosztóhoz külön, számozott Excel-fájl jön létre.
 • Ha megváltoztatjuk a kiértékelések létrehozásának beállításait, majd lefuttatunk egy fordítást a projektfájlt is bevonva a műveletbe, a fordítás nem befolyásolja a kiértékelések beállításait.

Import és export

 • DWG fóliákkal történő importálása után a fóliatartalmak és nevek összerendelése megmarad, akkor is, ha átrendezzük a fóliákat.
 • PDF-exportnál a vonalstílus mindig helyesen jelenik meg, függetlenül a nagyítás mértékétől.
 • Az FE-lapokon szereplő PLC-elemek PDF-be történő exportálása korrektül működik, akkor is, ha az PLC-elem szimbóluma képet tartalmaz.

Beállítások (opciók)

 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés | Szekrényterv színe pontban a nyomtatási színekre vonatkozó beállításokat helyesen menti a program, függeltenül a képernyőre vonatkozó színbeállításoktól.
 • Ha az Extrák | Beállítások (opciók) | Kiértékelés | Sorkapocsterv pontban megváltoztatjuk a rendezési sorrendet, az új sorrend lesz érvényes az anyagböngészőben is a sorkapocssorokon belüli sorkapcsoknál is.
 • Csak az Extrák | Beállítások (opciók) | Nyelv | Nyelvszűrő pontban beállított nyelveket lehet kiválasztani a Nyelvek eszköztáron.
 • Ha egy összeköttetéshez saját vonalszínt rendeltünk, azt a WSCAD beállítások Megjelenítés | Elemek színe | Vezeték-vonal pontban felül lehet írni.

Interfészek

 • A Steinhauer fúróautomata-exportnál a 90°-ban vagy 270°-ban elforgatott kábelcsatornák tájolása helyesen kerül be az Excel-listába.
 • A PHOENIX PROJECT complete marking export funkcióhoz minden elemtípus esetén új struktúrajelölés-helykijelölőket hoztunk létre a „Funkcionális hozzárendelés”, „Berendezés”, „Telepítési hely” és „Beépítési hely” szempontokhoz.
 • A kalapsínek PHOENIX PROJECT complete planning exportja esetén, a művelet után visszaimportálva is korrektül működik.
 • PHOENIX PROJECT complete planning export használata és visszaimportálás után a program lecseréli a vezetékhidakat keresztösszekötőkre, ha aktiváltuk a funkciót. A tartozékokat sem importálja duplán.
 • Ha a Modul és Kártyahely PLC-mezőkhöz nem definiáltunk értéket, a Siemens TIA export során ezekhez standard értékek kerülnek az AML-fájlba, hogy a TIA szoftver elfogadja a fájlt.
 • Az ELMEKO DELTA T funkció DELTA T hőszámítás dialógusában megadott veszteségi teljesítményeket a Mentés az alkatrészadatbankba gomb valóban menti a cikkszámokba.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Ha aktív az Automatikus kábelezés funkció, az CE-elemek eltolása vagy törlése után is helyesen működik.
 • A kurzor simábban mozgatható nagyon sok objektumot tartalmazó CE-oldalakon belül.
 • A sok vonalláncot tartalmazó CE-elemeket gördülékenyebben el lehet tolni, függetlenül attól, hogy a szerelési segédlet be- vagy ki van kapcsolva.
 • Sok kijelölt CE-elem egyszerre történő másolása és beillesztése egy szekrénytervi lapon belül gyorsabb lett.
 • A CE-elemek kalapsínen történ eltolásának megjelenítése simább lett.
 • A CE-lapokon a megfelelő méretben jelennek meg a tervjel-hátterek és a tervjel-mező korrektül mozgatható.
 • CE-lapon található dugó vagy hüvely szimbólumok esetén a csatlakozókezelés behívható a szimbólumok jobbgombos menüjéből.
 • A saját kezűleg létrehozott kalapsínek elhelyezése jól működik.

BA modul (Building Automation)

 • Az Adatpontok dialógusban jól működik a Létező adatbankmezők felülírása gomb.
 • A BA gépegységkezelésben végzett módosítások helyesen jelennek meg az Adatpontok dialógusban és az Adatpontkezelőben.
 • Ha megváltoztatjuk a beállított adatpont-adatbázis tábláját, a program a BA adatpontok dialógusban a Frissít gombra megnyomása után frissíti az értékeket.
 • Ha a BKS_14 adatpontkulcs-plugint használjuk, a program korrektül alkalmazza a hozzá tartozó adatpontkucs-struktúrát.
 • Ugyanazt az adatpontot már (helyes módon) nem lehet egy PLC-csatornacsoport több csatornájához is hozzárendelni.
 • Ha funkciólista generálásakor a Szűrő mezőben az egyik kommunikációs profilt választjuk („fizikai”, „kommunikatív” vagy „virtuális”), a generálás során a tervjelek helyesen jelennek meg.
 • Ha megváltoztatjuk egy közeget jelölő összekötő vonal stílusát, majd új közeget választunk az adott vonalhoz, a program az adott közeghez megadott vonalstílust alkalmazza.
 • Az infolink és a szimbólum közötti összekötő vonalak szaggatottan jelennek meg, akkor is ha célhuzalozás elemeket (pl. sarok jobbra) helyeztünk az összeköttetésbe.
 • Az infolink szimbólum tulajdonságaiban elvégzett változtatásokat a program korrektül menti és jeleníti meg az infolinknél.
 • Ha másolunk egy BA-elemet beágyazott kábelekkel és infolinkekkel együtt és beillesztjük az elemeket egy másik BA-lapon, a beágyazott kábelek tervjelei helyesen jelennek meg az infolinkekben.
 • Az adatpontkulcs struktúrájában a Funkcionális hozzárendelés WSCAD-tartományban csak a tartomány További adatok.1 és További adatok.2 értékei jelennek meg. Ha további adatok szerepelnek a Beépítési hely vagy Telepítési hely résztartományokban, azokat a program nem veszi figyelembe a Funkcionális hozzárendelés WSCAD-tartományban.

EI modul (Electrical Installation)

 • Ha egy EI-szimbólum tulajdonságaiban létrehozunk több kábelt, a program helyesen számozza a kábelek tervjeleit.
 • Ha hozzárendelünk egy kábelt egy elosztóhoz, a kábel funkciószövege helyesen jelenik meg az elosztó tulajdonságaiban.
 • Ha rejtetté állítjuk a Kábel fektetőrendszerek fóliát, az EI-lapokon a csatlakozási pontok és a zöld magasságváltozást jelző nyilak sem láthatók.
 • Ha egy bezárt projekt egyik EI-lapjáról egy hivatkozott DWG-t másolunk a megnyitott projekt egyik EI-lapjára, a program probléma nélkül illeszti be a DWG-t.
 • Ajtókat és ablakokat derékszögű falakba is probléma nélkül be lehet illeszteni.

Project Wizard bővítmény

 • A dokumentum technológia-kereszthivatkozásai megmaradnak a Project Wizard segítségével történő tervgenerálás során is.
 • Ha egy makróban egy szimbólumhoz tartozékok vannak rendelve, a tartozékok a Project Wizard segítségével történő generálás után helyes tervjeleket kapnak.
 • Ha egy makróban egy szimbólumhoz kábelek vannak rendelve, a kábelek a Project Wizard segítségével történő generálás után helyes tervjeleket kapnak.
 • Olyan projektek generálása is jól működik a Project Wizardban, amelyekben a BA-lapokon található szimbólumok EI-lapokon található szimbólumokkal vannak összekapcsolva.

v7.0.0.62

Megjelenés dátuma: 2022-09-01

WSCAD ELECTRIX Update 7

A hetedik WSCAD ELECTRIX update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Makrók
Kezelők és böngészők
Böngésző segédablakok és szerkesztők
Listák és tervek
Import & export
Cikkszámok
Interfészek
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • A szimbólumok jobbgombos menüjében a Szimbólumparaméterek pontban minden meglévő szimbólumparaméter helyesen jelenik meg.
 • A méretezési szövegek 180°-os elforgatás esetén is helyesen poziconálva jelenne meg, függetlenül attól, hogy milyen irányban helyeztük el a méretvonalat.
 • A Vezetékszámozás eltávolítása varázsló (behívható az Extrák | Vezetékszámozás paranccsal) a manuálisan beillesztett vezetékattribútumokat és olyan szimbólumkivezetések attribútumait is törli, amelyeket a szimbólumszerkesztőben megváltoztattunk.
 • A Vezetékszámozás létrehozása varázslóval a Képlet móddal és a Potenciál beállítással is helyes vezetékszámozás jön létre.
 • Ha megváltoztatjuk a szimbólum kivezetéseinek típusát (pl. áthidalásról passzívra) a vezetékszámozás automatikus létrehozásakor (az Extrák | Vezetékszámozás | Vezetékszámozás létrehozása paranccsal) a vezetékszámozás helyesen frissül.
 • Az automatikus készülékszámozáskor (az Extrák | Számozás | Készülékparanccsal) a melléklapokon található tervjelek számozása folyamatosan történik, amíg a Melléklapok elválasztó jelét és előtagját is belevenni opció inaktív. Aktív opció esetén a program helyesen veszi be a melléklapokat a számozásba.
 • A projektstruktúra újraépítése után a tartományok és gyűjtőmappák helyesen és úgy lesznek rendezve, ahogy előzőleg meghatároztuk.
 • A központi adatbank újraképzése után az EE-lapokon található sorkapcsok és a hozzájuk tartozó, CE-lapokon található sorkapcsok kapcsolata (pl. a technológianavigátoron keresztül) megmarad.
 • A közegeket jelölő vonalak, fektetőrendszer-vonalak és más beillesztett grafikus vonalak vége helyesen már nem lekerekítve jelenik meg.
 • Ha aktív a célhuzalozás megjelenítése ponttal funkció, az első CH-elem elhelyezése után a CH-szimbólum továbbra is a kurzoron van, hogy el lehessen helyezni egy újabb célhuzalozás-elemet.
 • A funkciószövegeket virtuális PLC-k esetén is meg lehet adni utólag.
 • Al-elemek érintkezőtükrei megfelelően pozicionálva jelennek meg.
 • Ha a wscaduniverse.com-ot az ELECTRIX szoftverből hívjuk be, a Schneider Electric konfigurátor minden Schneider Electric alkatrész esetén futtatható.
 • A wscaduniverse.com segédablak azon a képernyőn jelenik meg, amelyen az ELECTRIX szoftver.

Makrók

 • Kábelt tartalmazó makró beillesztésekor a kábel összes erének ugyanaz a tervjele.
 • A makrószerkesztőben be lehet illeszteni a makróba készülék-dobozokat és feketedobozokat.

Kezelők és böngészők

 • Ha a sorkapocskezelőn keresztül helyezünk el sorkapcsokat, a program helyesen veszi át a létező struktúrajelöléseket.
 • A kábelkezelőben a kábelerek száma úgy jelenik meg, ahogy a beállított színkódban vagy a hozzárendelt cikkszámban definiálva van.

Böngésző segédablakok és szerkesztők

 • A szimbólumszerkesztőben jól működik a virtuális kivezetések elhelyezése a PLC-főelemekben.
 • Ha a gyorsszerkesztőben több mezőt jelölünk ki és a jobbgombos menü segítségével kizárjuk az anyaglistából, a program minden, a kijelöléshez tartozó jelölőnégyzetet aktivál.
 • Ha egy EE-lapon olyan sorkapcsokat törlünk, amelyek el vannak helyezve a szekrénytervben is és az üres sorkapcsokat meg akarjuk tartani, a CE-lapon megmaradnak az elhelyezett sorkapcsok és az anyagböngészőben is megjelennek továbbra is.

Listák és tervek

 • A huzalozási tervek a huzalozás előtt és után, valamint be- és kikapcsolt huzalozás esetén is korrektül jönnek létre.
 • Ha egy kiértékelésnél több listakonfiguráció közül lehet választani, mindig csak a kiválasztott listakonfigurációt generálja a program.
 • Az anyaglista generálási beállításaiban a Szimbólumok készülék-dobozban szűrőt minden technológiában helyesen alkalmazza a program.
 • A változáslista generálására vonatkozó beállításokban kimeneti mezőként az általános helykijelölők mellett a változáslista helykijelölői is megjelennek.
 • A kiértékelések konfigurációs dialógusaiból a Kimenet pontnál eltávolítottuk a Nyomtató opciót. A listákat a sikeres generálás után is ki lehet nyomtatni.

Import & export

 • Projekt importálása után az érintkezőtükrök megfelelően pozicionálva jelennek meg.
 • DXF/DWG-export során minden kiértékelés (mint pl. a grafikus sorkapocsterv és grafikus kábelterv is) exportálása korrektül történik.
 • A több nyelven történő PDF-export után a PDF-ek tartalomjegyzékében dokumentumok neve megfelelő nyelven jelenik meg.
 • Ha be van állítva egy projektnyelv is, kiértékelések Excel-listába történő exportálása során az Excel-lista feliratai is a beállított projektnyelven jelennek meg.

Cikkszámok

 • Az alkatrészkezelőben a Keresés mezőbe írt szöveget átadja a program a wscaduniverse.com keresőjébe és lefuttatja a keresést.
 • Ha kikapcsolt mágneskapcsoló-kezelés esetén az Objektumtulajdonságok dialógusban több kijelölt tekercs cikkszámát megváltoztatjuk, a cikkszám minden hozzá tartozó érintkezőtükörnél is megváltozik.

Interfészek

 • Fejlesztettük az AML-fájlok Interfészek | SIEMENS | SPS CAE paranccsal történő importálását és exportálását.
 • Az elforgatott CE-elemek a Steinhauer eCAB-export során helyesen elforgatva jelennek meg.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Meggyorsítottuk a szekrénytervi lapon a sok együtt kijelölt CE-elem másolását és beillesztését.
 • Javítottuk több kijelölt CE-elem relatív eltolását bekapcsolt szerelési segédlet esetén.
 • Ha több kijelölt CE-elemet az Elhelyezés távolsággal funkcióval tolunk el, az elemek sorrendje megmarad.
 • Néhány kisebb változtatást végeztünk a 3D-átfedési pontok beállításánál (az Extrák | Szekrényterv | 3D-átfedési pontok menüpontban vagy a szekrényajtó jobbgombos menüjének Funkciók | 3D-átfedési pontok parancsával).

BA modul (Building Automation)

 • Hivatkozott DXF/DWG-fájlt tartalmazó BA-lapon el lehet helyezni infolinkeket és szimbólumokat.

EI modul (Electrical Installation)

 • A STRG+M billentyűkombinációval a kijelölt EI-elemek méretvonalainak megjelenítése átváltható falon belülre és kívülre.
 • Szabadon forgatott EI-szimbólumok esetén a program korrekt pozícióban jeleníti meg a szimbólumszövegeket.
 • Ajtó elhelyezésekor helyesen jelennek meg a falaktól mért távolságok.
 • A hivatkozott DXF/DWG-fájlt tartalmazó installációs tervben található minden szövegdoboz látható a generált PDF-fájlban is.
 • Az Eltolás a fal végétől EI-funkció futtatásakor a program helyesen jeleníti meg a legközelebb lévő falelemektől mért távolságot.
 • Installációs terv 3D-nézetében minden elhelyezett EI-elem korrektül jelenik meg.

v7.0.0.49

Megjelenés dátuma: 2022-05-12

WSCAD ELECTRIX Update 6

A hatodik WSCAD ELECTRIX update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Sorkapcsok
Makrók
Listák
Import & export
Alkatrészek
Interfészek
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • A projektböngészőben a Funkciók | Szövegméret módosítása paranccsal meg lehet változtatni a szimbólumszövegek méretét. Most további szövegeket is ki lehet választani, mint pl. általános szöveg, szabad szöveg, blokkszöveg, összeköttetés-attribútumszövegei és kereszthivatkozások.
 • A gyorsszerkesztőben jól működik az elemtípusok szerinti szűrés és a láthatóvá/rejtetté tétel.
 • Az SSO-val és a wscaduniverse.commal való kapcsolat proxy szerver használatakor is működik.
 • Segédvonalak elhelyezése és törlése (Ctrl + mínusz billentyűkombinációval is) helyesen működik.
 • A méretezés vonalainak beillesztése jól működik, akkor is, ha közben ki- és bekapcsoljuk a befogást az F5 billentyűvel.
 • A méretvonalak szövegigazítása helyesen működik a méretezés elhelyezésekor.
 • Az anyagkezelőben jól működik a technológiák zárolása.
 • A Struktúra újraépítése funkció futtatása után már nincsenek zárolva a részprojektek projektlapjai.
 • A beágyazott kábeleket tartalmazó szimbólumokat kiemeli az egérmutató-funkció.
 • Ha szöveg beillesztésekor a tulajdonságokban megváltoztatjuk a fóliát, a szöveg ezután is elhelyezhető.
 • Ha azonos típusú szimbólumokat illesztünk be egy készülék-dobozba, a program helyesen számozza azok tervjeleit.
 • Elemek elhelyezésekor a Ctrl+Z kombinációval előbb befejezi az elhelyezés funkciót, majd a Ctrl+Z újabb lenyomásakor törli az elhelyezett elemet
 • Több PLC-mellékelem cseréjekor a program helyesen adja meg az elemek kivezetésszámait.
 • Függőlegesen tájolt oldalak esetén a keretben található logó is függőlegesen jelenik meg.
 • Egy második fül dokkolása vagy lebegtetése, valamint a két dokumentum tartalmának megjelenítése és zoomolása jól működik.
 • Ha áthelyezünk egy vagy több WSCAD ablakot egy második monitorra, az ablak tartalma ott helyesen jelenik meg, akkor is, ha újraindítottuk a WSCAD szoftvert.

Sorkapcsok

 • Sok, együtt kijelölt szétosztott sorkapocs elhelyezése, másolása és törlése gyorsabb lett.
 • A szétosztott sorkapcsok szimbólumainak „+“ billentyűvel történ többszörös másolása jól működik.
 • Áthidalás nagyszámú szétosztott sorkapocsra történő elhelyezése gyorsabb lett.

Makrók

 • Változókat tartalmazó makrók elhelyezésekor a változóértékeknek előnye van az alkatrészadatbank mezőivel szemben.
 • Olyan makró beillesztésekor, amely több azonos tervjelet vagy sorszámként változót alkalmazó tervjelet tartalmaz, a program helyesen számozza a tervjeleket.
 • Ha egy lap elemeiből létrehoztunk egy lapmakrót, a makrószerkesztőben a lap minden eleme helyesen jelenik meg.
 • A gyorskeresés használatakor makrók esetén a program először a makrónevekben, majd az elérési útvonalakban keres, és a találatokat ebben a sorrendben jeleníti meg.

Listák

 • Az anyaglista Excel-be történő, plusz kimeneti mezőket tartalmazó kiadásakor a gyűjtőmappák kommentárjai és leírásai helyesen kerülnek az exportba.
 • A Kábeltípus helykijelölőt tartalmazó kábellistákban a virtuális, még el nem helyezett kábelek is helyesen jelennek meg.

Import & export

 • Ha az anyagböngészőben kábeleket importálunk egy Excel-fájlból, az egyes kábelerek színét helyesen importálja a program és helyesen jeleníti meg azokat a kábelkezelőben.
 • Gyorsabbá tettük a PDF-fájl exportálás után történő megnyitását és a fájlban történő lapozást.
 • PDF-exportnál a PLC-fő- és mellékelemek szövegei, valamint a többsoros szövegek kiadása helyesen történik. Emellett a vezeték-kereszthivatkozások kattinthatók.
 • Több nyelven történő PDF-export esetén is megjeleníthetők a PDF-ben a szimbólumok paraméterei (tervjel, szimbólumnév, cikkszám, funkciószöveg…) kommentárként és előreugró ablakban a Kiadás szimbólumparaméterekkel opció aktiválásával. A más nyelvű PDF-ek a lefordított szövegeket tartalmazzák.
 • A különböző kivezetéstípusok pl. egy feketedoboznál, jól jelennek meg PDF-exportban.
 • Ha a kiértékelések 90°/270°-ban elforgatott helykijelölőket tartalmaznak, a PDF-export során a tartalom különböző tájolási beállítások esetén is mindig helyesen jelenik meg.
 • Ha egy PLC szimbólumokat tartalmazó egyvonalas tervet exportálunk PDF-formátumban, a csatornák szövegei és kereszthivatkozásai – korrekt módon – nem jelennek meg a szimbólumnál.
 • Ha a nyomtatásnál bekapcsoljuk az Oldalhoz illeszt és Rajz középre igazítása opciókat és nagy margókat adunk meg, a a program akkor is helyesen nyomtatja a dokumentumok keretét és tartalmát.
 • Ha egy lapot, amely már hivatkozott DXF/DWG-fájlokat tartalmaz, DXF/DWG-formátumban exportálunk, a program a hivatkozott DXF/DWG-fájloket az export során megadott mappába másolja egy alkönyvtárba. Az alkönyvtár az exporttal létrehozott DXF/DWG-fájl nevét kapja.
 • DWG-fájlt tartalmazó lap grafikus exportja (pl. jpg) jól működik.
 • A DWG-lap alapján funkcióval importált DWG-rajzok feketére állított lapháttér esetén is helyesen jelennek meg.
 • A program a megadott méretbeállításokkal nyomtatja a címkéket.

Alkatrészek

 • Ha az alkatrészkezelőben az alkatrészlistát a bal oldali Szimbólum és Kategória fülek segítségével szűrjük, az előnézet megfelelőképp alkalmazkodik. Az alkatrészkezelő bezárásakor a program menti az utolsó szűrőbeállítást.
 • Az Adatbank fordítása funkció használatakor a kiválasztott nyelvekhez tartozó szótárbejegyzések átvétele az alkatrészadatbankba korrektül működik.
 • Az alkatrészadatbank szótár segítségével történő fordítása egy vagy több nyelvre akkor is jól működik, ha egy idegen nyelvet választunk kulcsnyelvnek.
 • Alkatrészek egyvonalas tervbe történő beillesztése jól működik.

Interfészek

 • Jól működik a címkék kiadása a WAGO SmartScript feliratozórendszernek.
 • Az emeletes sorkapcsok exportálása jól működik a WAGO smartDESIGNER programba.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Szerelőlap tükrözése helyesen működik.
 • Az előzőleg az Intelligens kijelölés | Tervjel paranccsal létrehozott CE-elemeket tartalmazó kijelölésből el lehet tolni egy tervjelett.
 • CE-lapokon nyomtatásban és PDF-ben nem jelennek meg struktúrajelölést tartalmazó felesleges szövegmezők.
 • CE-elem elforgatása vagy tükrözése után a fókusz a CE-elemen marad és minden szerkesztési funkció elérhető.
 • CE-lapokon az elemek a gyerek-elemeikkel (pl. kalapsín) együtt eltolhatók az Eltolás elemekkel funkció használatakor a nyílbillentyűkkel is.
 • Ha a CE-elemeknél a nyomtatáshoz be van állítva a színek felülvezérlése (pl. Szerelőlap háttér), ez elemek nyomtatásban és PDF-exportban a beállított színekben/szürkeárnyalatokban jelennek meg.

BA modul (Building Automation)

 • Az Adatpontok/infolinkek frissítése varázslóhoz hozzáadtuk az adatpontkezelő BA-mezőit. Aktiválás esetén a program átveszi az értékeket a beállított adatpont- és alkatrészadatbankból.
 • Ha elhelyezünk egy infolinket egy BA-szimbólumhoz, a szimbólum és az információkeret közötti összeköttetés mindig az előtérbe kerül, nem fedik át más elemek.
 • Az alkatrészkezelőben a Komunikációs profil oszlopban helyesen jelenik meg a Kommunikációs profil adatbankmező tartalma (pl. BACnet). Ez a tartalom helyesen jelenik meg a funkciólistában is, akár egysoros, akár többsoros megjelenítésben..
 • Korábbi WSCAD-verzióból származó projekt importálásakor az Extrák | Beállítások (opciók) | Szimbólum | Egyedi PLC-szövegek pontban meghatározott hozzárendelések a BA-alapobjektumok és az egyedi PLC-szövegek között megmaradnak.
 • Ha behívjuk egy BA-lap egy standard szimbólumát a szimbólumszerkesztőbe és megváltoztatjuk a típust PLC-főelemre, a szimbólum cseréje és megjelenítése a lapon jól működik.
 • Ha egy BA-elem ki van zárva az anyaglistából (a tulajdonságdialóguson vagy egy anyaglista-jelölőn keresztül), funkciólista „Összesítő lista“ módban történő generálásakor nem kerül be a listába.
 • Ha egy BA-elem tulajdonságdialógusában az Egyéb fülön meg van adva egy anyagszorzó, az helyesen lesz kiértékelve a funkciólista „Összesítő lista“ módban történő generálásakor.

EI modul (Electrical Installation)

 • EI-lapokon a beágyazott kábel tervjele helyesen pozicionálva jelenik meg a hozzá tartozó szimbólumnál.
 • EI-lapokon a fektetőrendszerek és kábelek tükrözése és forgatása jól működik.
 • Bekapcsolt fóliavezérlés mellett az EI-elemek a beállított fóliára kerülnek. Ha a fóliavezérlés ki van kapcsolva, az EI-elemek a hozzájuk rendelt fóliára kerülnek, pl. falak, ajtók és ablakok az „Installációs terv” fóliára, a rácsok és helyiségek a „Lakóegység” fóliára.
 • Ha egy fektetőrendszer vonalának rajzolását jobb egérgombbal kattintva fejezzük be, a vonal azonnal megjelenik. Újabb vonalat lehet hozzáilleszteni, mert a rajzolási funkció még nincs befejezve.
 • Fal létrehozásakor a program helyesen alkalmazza a fa anyagának színválasztását. Kikapcsolt ortogonális mód (F6) esetén is jól működik a fal rajzolása.
 • Ajtó elhelyezésekor a nyitási irány a Ctrl+D kombinációval váltható, és utána az elhelyezés megszakítható az ESC billentyűvel.

v7.0.0.38

Megjelenés dátuma: 2022-01-12

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 5

Az ötödik WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Kezelők és böngészők
Makrók
Import & export
Interfészek
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • Gyorsabban lehet megnyitni és zoomolni azokat a lapokat, amelyekbe nagy DWG-rajzokat importáltunk grafikaként.
 • A méretezés beállításainak változásai azonnal frissülnek.
 • A vonalak pixelvastagságban történő megjelenítését most minden lap tulajdonságaiban lehet aktiválni. Emellett az exportálási dialógusokat kiegészítettük a Vonalak pixelvastagságban opcióval. Ha ezekben a dialógusokban ki van kapcsolva ez a beállítás, a program a lap beállításait alkalmazza. Ha aktív a beállítás, a vonalak exportálása minden lapon pixelvastagságban történik.
 • A Nézet | Vonalak megjelenítése pixelvastagságban beállítás a teljes projektre vonatkozik. Ha aktív ez a beállítás, a program átveszi az export-dialógusokba is, de ott kikapcsolható. Akkor megint a lapok beállításai érvényesek.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Számozás | Sorkapocs pontban kiválasztható, hogy a sorkapocsszámok a sorkapcsok elhelyezésekor függőlegesen vagy vízszintesen jelenjenek meg.
 • A szimbólumszerkesztőben az Elektrotechnika ikonsorról gond nélkül beilleszthető egy PLC-főelem vagy -mellékelem.
 • Ha hozzárendelünk egy infolinket egy alszimbólumhoz, amelyet lenyomott Ctrl billentyűvel helyeztünk el és ami így a főszimbólumhoz van rendelve, az infolink helyes pozícióban jelenik meg az alszimbólumnál.
 • A létező megszakítás szimbólumok közötti kereszthivatkozások megmaradnak akkor is, ha további azonos vezetéknevű megszakítás szimbólumokat helyezünk el más lapokon.
 • Nem lehet több mint 260 karakteres projektnevet megadni. Emellett a Munkakönyvtár mezőben megadható karakterek száma 200-ra korlátozódik.
 • Egy elhelyezett tartozékot csak akkor lehet a főelem tulajdonságaiban a Tartozék pontban szerkeszteni, ha előbb töröltük a lapról.
 • Ha egy forgatóvariánst beillesztünk és skálázunk az S és Shift+S billentyűkkel, a referenciajelölés elhelyezés után helyesen jelenik meg a szimbólumnál.
 • Ha az összeköttetés attribútumaiként megadjuk a színkódot, keresztmetszetet és típust és láthatóvá tesszük őket, azok helyesen pozicionálva jelennek meg az összeköttetéseknél.
 • A Vezetékek szerkesztése dialógusban a Típus oszlop bejegyzései törölhetők.
 • Azokat a szövegeket, amelyeket töröltünk a dokumentumokból, a fordítás során a program már nem találja meg és az utószerkesztő panelen sem jelennek meg.
 • A Fájl tisztítása funkció futtatása után a tervjelek láthatósága/rejtettsége és a pozíciója marad, ahogy be van állítva.

Kezelők és böngészők

 • Az anyagböngészőben jól működik az új anyag hozzáadása kábellistából (Excel-fájlból).
 • A megszakítási pontok kezelőjében jól működik a potenciálok szerinti rendezés.
 • Ha bekapcsolt mágneskapcsoló-kezelés mellett kicserélünk egy váltóérintkezőt egy forgatóvariánsra, az érintkezőszámok a tervben megmaradnak az új pozíciókban.
 • Ha a projekt tulajdonságaiban a Kábel szimbólumtípus néhány szempontja leíróra van állítva, a kábelkezelőt gond nélkül meg lehet nyitni.

Makrók

 • Ha olyan kábelt tartalmazó makrót helyezünk el, amely a tárolt cikkszámban több eret tartalmaz, mint amennyi el van helyezve, a program figyelembe veszi ezeket a virtuális ereket a kábelérszám megadásakor. Ha a tárolt cikkszám nem szerepel az alkatrészadatbankban, a program nem veszi figyelembe a virtuális kábelereket.
 • Ha egy lap több eleméből lapmakrót hozunk létre, a program úgy állítja be a makró beillesztési pontját, hogy az a befogás raszterében legyen.
 • Az elosztómakrók az előnézet ablakban a helyet kitöltve jelennek meg.

Import & export

 • Nagy terjedelmű DWG-rajzok importálásakor a rajz előnézete gyorsabban zoomolható és tolható el.
 • A konfigurációs beállítások importálásakor az adatmappák elérési útvonala és a beállított alkatrészadatbank nem változik. Az adatpontkezelés elérési útvonala viszont módosul.
 • Ha egy projekt importálásakor létre akarunk hozni egy biztonsági másolatot és ennek a fájlnak a létrehozása nem sikerül, az importálás után mégis megnyílik a projekt.
 • Ha SQL-alkatrész-adatbázist importálunk egy SQL-alkatrész-adatbázisba és aktiváljuk a Az összes tábla automatikus hozzárendelése funkciót, a következő lépésben minden tábla helyesen van kijelölve.
 • SQL-adatbázis importálásakor a forrásadatbázis verziószáma változatlan marad.
 • Ha a PDF-exportnál megadunk egy vonalvastagság-szorzót, a szaggatott vonalak helyesen jelennek meg a PDF-fájlban.
 • Ha a projekt nyelveként idegen nyelv van beállítva, több nyelven történő PDF-export során a PDF-ek a megfelelő nyelveken jönnek létre.
 • Azokat az elemeket, amelyek a rajzterületen, de a kereten kívül vannak, a program nem veszi figyelembe exportálás és nyomtatás során.
 • A nyomtatási nézet és a nyomtatás plusz keret nélkül történik.
 • Azokat a dokumentumokat, amelyek a projektmappában találhatók, de nem jelennek meg a projektböngészőben, nem exportálja a program.

Interfészek

 • A Phoenix PROJECT complete planning export funkció használatakor a program egyrészt helyesen adja ki a kalapsínen lévő elemek magasságát, szélességét és mélységét, másrészt helyes sorrendben jeleníti meg a függőleges kalapsínen lévő elemeket.
 • Steinhauer eCAB rendszer exportnál javítottuk a különböző elemek megjelenítését.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • CE-lapon különböző elemekből álló kijelölést probléma nélkül el lehet tolni, függetlenül attól, milyen elemeket tartalmaz a kijelölés.
 • Ha egy kalapsínt az Eltolás elemekkel jobbgombos menüparanccsal tolunk el, a program a kalapsín minden gyerek-elemét eltolja a sínnel együtt.
 • Ha betöltünk egy CE-elemet a szimbólumszerkesztőbe és egy kivezetés tulajdonságaiban a Szekrényterv csatlakozó | Vezeték-hosszráadás pontban megadunk egy értéket, a program a vezetékezés során hozzászámolja a meglévő vezetékhosszhoz és figyelembe veszi a huzalozási tervben.

BA modul (Building Automation)

 • Ha az anyagböngészőn keresztül illesztünk be egy szimbólumot a tervbe, a szimbólum adatpontjai helyesen jelennek meg az adatpontkezelőben.
 • Ha a Referenciajelölés megadása dialógusban összekapcsolunk a tervjelen keresztül egy EE-szimbólumot egy BA-szimbólummal, az EE-szimbólumban helyesen jelennek meg az adatpontkezelőben a BA-szimbólum adatpontjai.
 • A szimbólumhoz manuálisan hozzáadott adatpontok megmaradnak, ha a szimbólumot más elemekkel együtt makróként mentjük.
 • A közegeket jelölő összekötő vonalak gond nélkül beilleszthetők egy újonnan létrehozott automatizálási terv-makróba. A közegeket jelölő vonalak típusát is meg lehet változtatni a BA eszköztár segítségével.
 • A másolásvédett BA-szimbólumok menthetők az „Üres_BA“ könyvtárba.

EI modul (Electrical Installation)

 • Ha több EI-elemet másolunk, másik EI-lapra történő beillesztéskor a beillesztési pont helyesen a kijelölés felett jelenik meg.
 • 10 cm-nél vékonyabb falakba is be lehet illeszteni ajtókat és ablakokat.

v7.0.0.33

Megjelenés dátuma: 2021-11-02

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 4

A negyedik WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Böngésző segédablakok & szerkesztők
Import & export
Interfészek
Alkatrészkezelő
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • A szabad kereszthivatkozások tulajdonságait elhelyezés után szerkeszteni lehet.
 • Ha egy projekt tulajdonságaiban aktív a Projekt sablonjainak használata opció, a sablonok elérési útvonalát helyesen adja meg a program.
 • Ha egy szimbólumnál aktív az Eltolás funkció, a szimbólum a Ctrl + nyílbillentyűk kombinációjával akkor is korrektül tolható el a raszteren, ha a befogás ki van kapcsolva.
 • Ha elhelyezünk egy szimbólumot egy lapon, automatikusan megnyílik a tulajdonságok dialógus. A háttérben a szimbólum látható marad.
 • Szimbólum vagy kijelölés eltolása után a szimbólum vagy kijelölés aktív marad és a szimbólum vagy kijelölés jobbgombos menüjét be lehet hívni.
 • A kitöltött grafikák kerettel együtt történő eltolása és törlése jól működik.
 • A projektspecifikus konfiguráció ki- és bekapcsolása több kijelölt projekt jobbgombos menüjéből korrektül működik.
 • A makrókban mentett méretezéseket a program a makró elhelyezésekor is helyesen veszi át és jeleníti meg.
 • Ha megváltoztatjuk egy lap méretarányát, az elemek azután korrektül méretezhetők.
 • Több feketedoboz elhelyezésekor a program helyesen számozza a a tervjeleket.
 • A központi adatbank újraképzése után a kábelkezelőben helyesen jelennek meg a kábelduplikátumokkal rendelkező kábelek erei.
 • Az elemek másolása lebegő lapról rögzített lapra jól működik.
 • Ha megváltoztatjuk egy elhelyezett jelmagyarázat rendezését, jól jelenik meg az új sorrend.

Böngésző segédablakok & szerkesztők

 • A PLC-főelemeket el lehet helyezni az anyagböngészőből áttekintő rajzba.
 • A szimbólumszerkesztőben a PLC-főelemek egyedi PLC-szövegeinek helykijelölőinek másolása és beillesztése korrektül működik.
 • Ha szimbólumokat illesztünk be egy saját ikonsorra a szimbólumböngészőből, a szimbólumok ikonjai helyesen jelennek meg.

Import & export

 • Importált WSCAD SUITE projektből származó elemek jól jelennek meg és a fóliakezelés segítségével helyesen állítható át a láthatóságuk is.
 • Az importált DWG-fájlban kikapcsolt fóliák nyomtatásban vagy az exportált PDF-ben sem láthatók.
 • Nagy terjedelmű projektek PDF-be és DXF/DWG-be történő exportját is meggyorsítottuk.
 • A nyomtatási nézetben és nyomtatásban is minden kereszthivatkozás helyesen jelenik meg.
 • Az érintkezőtürkrök kereszthivatkozásai az exportált PDF-ben kattinthatók és a hozzá tartozó érintkezőre ugranak.
 • DXF/DWG-export esetén már nem támogatottak a régebbi R13, R14 és R15 AutoCAD-verziók, mert gond volt a színek megjelenítésével.

Interfészek

 • Steinhauer PWA-export esetén a CE-lapokon szereplő elemek jól jelennek meg a DXF-fájlban.
 • A CE-lapokon található tiltott szerelési zónák pozíciója Steinhauer eCAB rendszer felé történő export esetén helyesen kerül be a DXF-fájlba.
 • A Phoenix PROJECT complete planning interfész használata esetén jól működik a keresztösszekötőket és vezetékhidakat tartalmazó sorkapocssorok, valamint áthidalásokat tartalmazó emeletes sorkapcsok exportálása és importálása.

Alkatrészkezelő

 • Ha az alkatrészkezelőben be van kapcsolva a szűrő, azonnal frissül a bal oldalon történő kiválasztásnak megfelelően (kategória, szimbólum).
 • Ha az alkatrészkezelőben egy cikkszámnak új gyártót illesztünk be, a fókusz a listában az új bejegyzésre kerül.
 • Ha egy tekercshez azonos érintkezőtükörrel rendelkező másik cikkszámot rendelünk, az érintkezőtükör kereszthivatkozásai helyesen jelennek meg a képernyőn és nyomtatásban is.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • CE-lapokon a szekrényelemek (szekrény, szekrényajtó, szerelőlap stb.) nem takarják el a segédvonalakat.
 • A CE-lapokon található elemeket probléma nélkül el lehet tolni. Eltolás után az elem jobbgombos menüjének behívása megint lehetséges.
 • Ha eltoltunk egy CE-elemet, az elem tulajdonságaiban a Z-tengely értéke megmarad.
 • Ha több kijelölt CE-elemet másolunk és azokat újra be akarjuk illeszteni a CE-lapra, az összes kijelölt CE-elem helyesen jelenik meg az elhelyezési előnézetben.

BA modul (Building Automation)

 • Ha az adatpontkezelőben megváltoztatjuk egy szimbólum funkciószövegét, a funkciószöveg az összes többi technológiában is megváltozik.
 • Ha már definiáltunk kábeleket egy BA-lapon, a kábelkezelő korrektül kínálja fel a következő szabad kábelt, amikor újabb kábelt rajzolunk egy EE-lapon.

EI modul (Electrical Installation)

 • A struktúratartományok létrehozása jól működik az EI-lapokon belül.
 • Lapos vezetékek több emeleten keresztül fentről lefelé és lentről felfelé is el lehet helyezni a hozzá tartozó kábelekkel és megjeleníthetők 3D-nézetben.

v7.0.0.27

Megjelenés dátuma: 2021-09-22

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 3

A harmadik WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírt frissítések függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Import & export
CE modul (Cabinet Engineering)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • A gyorskereséssel most szimbólumokra, makrókra és cikkszámokra is lehet keresni, valamint tervjelekre. Ehhez a kereső menüsorát átalakítottuk legördülő listákká.
 • Egy lap DWG/DXF-fóliáit egyenként lehet láthatóvá vagy nem láthatóvá tenni. Ezeket a beállításokat a program külön menti minden laphoz.
 • A kereszthivatkozások jól működnek kétsoros megjelenítésben.
 • Ha a dokumentumterületen lenyomott bal egérgombbal felhúzunk egy keretet(zöld) jobbról balra több objektum köré, azokat a szövegdobozokat és méretezéseket is kijelöljük, amelyek nincsenek teljes terjedelmükben a kereten belül.
 • Az olyan szimbólumok kivezetéseit, amelyet a szimbólumszerkesztőben másoltunk és beillesztettünk, a tervben helyesen köti be a program.
 • A sablonböngészőben a sablonok jobbgombos menüjéből indíthatók a Fordítás és Nyelv javítása funkciók.
 • Ha a nyelvelemzésnél vagy a több nyelven történő PDF-export során a Keresés a projektben gombra kattintunk,a program az összes, a projektben szereplő nyelvet felsorolja.
 • Az Extrák | Beállítások(opciók) | Megjelenítés | Elemek színe pontban a háttér színének beállítása jól működik.
 • Ha átállítjuk a program nyelvét, a kiértékelések lapjainak neve helyesen, a választott nyelven jelenik meg.
 • A kábelkezelő ablakának méretét a program helyesen menti a kezelő bezárásakor.
 • Vonal rajzolásakor korrektül működik a hossz billentyűzettel történő megadása.
 • Kábel elhelyezése után meg lehet nyitni egy másik EE-lapot és el lehet helyezni egy újabb kábelt. A funkció csak a jobb egérgomb vagy az ESC billentyű lenyomásakor szakad meg.
 • Egy megnyitott projekt egyes lapjai csak akkor vannak zárolva, ha a változáskezelés szigorú módban van aktiválva.
 • A Változtatás | Objektumtulajdonságok | Összeköttetések funkció behívása akkor is működik, ha néhány összeköttetés áthidalást tartalmaz.

Import & export

 • A méretezések jól jelennek meg WSCAD SUITE projekt importálásakor. Az adatok a méretezési nyilaktól függetlenül eltolhatók és a nyilak pozíciójának kiválasztása is jól működik.
 • Grafikaként importált szövegek PDF-exportban jól olvashatóan jelennek meg.
 • WSCAD SUITE-ból történő adatátvétel után a súgó megnyitása jól működik.
 • A Phoenix PROJECT complete planning XML-import decimális értékek esetén támogatja a ponttal és a vesszővel történő elválasztást is.
 • Ha megváltoztatjuk a projekt nyelvét, PDF-export után (aktív Kiadás szimbólumparaméterekkel opció esetén) az előugró ablakokban megjelenő szimbólumparaméterek is helyesen, a beállított projektnyelven jelennek meg.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Ha a szekrénytervben elhelyezünk egy makrót vagy beillesztünk több elemet másolással és beillesztéssel, a program korrektül veszi át az elemek Z-értékeit.
 • A speciális szekrénytervi elemek (pl. furat, hosszlyuk, tiltott szerelési zóna) jobbgombos menüje jól jelenik meg.
 • Ha elhelyezünk vagy eltolunk egy szimbólumot egy közeget jelölő összekötő vonalon, a szimbólum megszakítja a vonalat. Ha eltávolítunk egy szimbólumot egy közeget jelölő vonalról, a program automatikusan újra összezárja.

EI modul (Electrical Installation)

 • Installációs tervben a szövegdobozok elhelyezéskor a Space billentyűvel korrektül elforgathatók és az S, ill. Shift+S billentyűkkel korrektül skálázhatók.
 • EI-lapokon két pont távolságának mérését a B billentyűvel lehet indítani és a B billentyűvel vagy az ESC billentyűvel lehet befejezni.
 • Az „INSTA/EDV“ EI-könyvtárban létrehozott forgatóvariánsok korrektül elforgathatók a Forgatás | Forgatás 90°-kal jobbgombos menüparancsokkal.

v7.0.0.21

Megjelenés dátuma: 2021-08-09

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 2

A második WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírt frissítések függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Kezelők & böngészők
CE modul (Cabinet Engineering)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • Az új gyorskeresés dialógusban a találatokat a Parancsok (c) és Beállítások (o) fülekkel szűrheti. Ha a keresőmezőbe a keresési feltétel elé beír egy „c”-t és egy szóközt, a program csak a parancsok között keres, ha egy „o”-t és egy szóközt ír be, csak a beállításokban keres.
 • Az új gyorskeresés dialógusban jól működik a gördítősáv.
 • Az 1. hotfixben azok a makróelemek, amelyeket eltoltunk, kiváltak a makróból, de a többi elem továbbira is a makró alkotórésze maradt. Most a működést sok ügyfelünk kívánságára a következőképpen módosítottuk: Ha eltoljuk egy makró egy vagy több elemét, a makró felbomlik.
 • Ha a szimbólumban többsorosan vannak megadva a kereszthivatkozások, már nem fedik egymást a kereszthivatkozások és szimbólumszövegek a szimbólumnál.
 • Az Extrák | Vezetékszámozás | Vezetékszámozás létrehozása Pont-pont - Forrás/cél módban is korrektül működik.
 • Ha több kijelölt elemet tolunk el, a kijelölés eltolási pontjai jól jelennek meg.
 • Az F9 billentyűvel korrektül aktiválható/deaktiválható a kurzornál az origó.
 • SUITE X projekt importálásakor a fóliákra helyezett elemek hozzárendelése a fóliákhoz korrektül működik.
 • A kábelvonalak gond nélkül másolhatók, kivághatók és beilleszthetők – olyan kijelölések is, amelyek kábelvonalakat tartalmaznak.
 • Feketedobozt tervjel megadása nélkül is be lehet illeszteni.
 • Áramúttervi és szekrénytervi lapok egyik tartományból másik tartományba történő másolásakor az EE- és CE-szimbólumok az új tartományban újra összekapcsolhatók technológiákon átívelő módon.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben egy kivezetés tulajdonságaiban megváltoztatjuk a formáját Pont beállításról Rövid beállításra, a kivezetés korrektül, rövid vonalként jelenik meg.
 • Újabb projekt megnyitása a projektböngésző jobbgombos menüjén keresztül akkor is jól működik, ha már van megnyitott projekt.

Kezelők & böngészők

 • A mágneskapcsoló-kezelés előnézetében új tekercs létrehozásakor a hozzárendelt cikkszámban tárolt érintkezőtükör helyesen jelenik meg.
 • A csatlakozókezelőben az egyes dugóknál és hüvelyeknél a táblázat sorainak megnevezése korrektül jelenik meg.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • A CE-lapokra elhelyezett vonalakat probléma nélkül meg lehet szakítani.
 • Ha egy elhelyezett kábelcsatornához hozzá van rendelve egy cikkszám, amelynél előre definiálva van a szélesség és a magasság, korrekt módon csak a kábelcsatorna hosszát lehet megváltoztatni. A méret megváltoztatásánál az eltolási pontok és méretezések
  helyesen jelennek meg.
 • Szerelőlap beillesztésekor már nem jelennek meg a háttérben felesleges négyszögek.

EI modul (Electrical Installation)

 • EI-lapokon jól működik a szimbólumok és szövegek igazítása.
 • Ajtók és ablakok beillesztésekor helyesen jelennek meg a legközelebbi falaktól mért távolságok.
 • Egy vagy több EI-elem bal egérgombbal történő kijelölésekor a méretezések korrektül jelennek meg.
 • Fektetőrendszerek elhelyezésekor a program helyesen alkalmazza a szoftverbeállítások Installáció | Fektetőrendszer pontjában meghatározott vastagságokat.

v7.0.0.18

Megjelenés dátuma: 2021-07-21

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 1

Az első WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírt frissítések függenek a technológiától és a fokozattól!

Gyorskeresés (Search & Click)
Általános
Eltolás
Makrók
Alkatrészkezelő
DXF/DWG-import
Szerkesztők
Phoenix Contact interfész
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Új! Gyorskeresés (search & click)

 • Az átdolgozott menüsorral vagy a Ctrl+Q billentyűkombinációval hívhatja be az új gyorskeresés funkciót. így már nem kell gondolkodnia, hol találja a kívánt funkciót a menüben vagy a szoftver beállításaiban. Egyszerűen írja be a keresőbe a keresőfeltételt és kattintson duplán a legmegfelelőbb találatra. A program azonnal futtatja a funkciót (pl. menüpontok esetén) vagy elviszi Önt a megfelelő helyre (pl. a szoftver beállításaiban). Egész gyorsan létrehozhat így egy új projektet, új lapokkal, elhelyezhet szimbólumokat, sorkapocssorokat és kábeleket, és megváltoztathatja a szoftver beállításait.

Általános

 • Egyesítettük a menüsort a címsorral.
 • Az Intelligens kijelölés | Tervjel funkció minden technológiában korrektül működik.
 • Szimbólumok elhelyezésekor a Ctrl+Alt billentyűkombinációval meg lehet akadályozni a szimbólumhoz tartozó kezelő megjelenését.
 • Ha kizárunk több vezetéket az automatikus vezetékszámozásból, a kizárást jelző szimbólum megjelenik a vezetékeknél, ha az összeköttetések attribútumainak megjelenítése aktív.
 • A Beillesztés | Grafika | Négyszög funkció használatakor az útmutató szövegek helyesen jelennek meg az állapotjelző sorban.
 • Tekercs másolásakor a program már nem veszi át a régi tekercs érintkezőit az új tekercsbe.
 • Ha az ikonsorról elhelyezünk egy főérintkezőt és a mágneskapcsoló-kezelésben hozzárendeljük egy tekercshez, a tekercs tervjele jól jelenik meg az érintkezőnél.
 • Ha egy rajzlapon felhúzunk egy keretet több elem, köztük a keret elemei fölé, a keret elemeit nem jelöljük ki. A keret elemeit csak akkor lehet kijelölni és szerkeszteni, ha a keretbe kattintottunk.
 • A kereszthivatkozások helyesen jelennek meg a megszakítás szimbólumoknál.
 • A szabad kereszthivatkozásokat probléma nélkül el lehet helyezni a „Szabad kereszthivatkozások” segédablakon keresztül.
 • Ha a Nézet főmenüben aktív a Célhuzalozás ponttal beállítás, a célhuzalozás-elemek helyesen jelennek meg pontként és korrektül jelennek meg nyomtatásban vagy PDF-fájlban.
 • Ha az általános szöveg tulajdonságaiban aktiváljuk a Kitöltés opciót, már nem tűnik el a szöveg a választott kitöltés mögött.
 • Forgatás után a blokkszöveg jól jelenik meg a szövegkeretben. Az eredeti, nem forgatott szöveg többet nem jelenik meg.
 • A Projektszövegek szerkesztése dialógusban a További adatok.1-6 oszlopok korrektül megjeleníthetők.

Eltolás

 • Több kijelölt sorkapocssor eltolása gyorsabb lett.
 • Szimbólum eltolása után a szimbólum helyes módon kijelölve marad, hogy megint eltolható legyen. Csak a rajzterületre kattintva lehet megszüntetni a kijelölést.
 • Ha két kijelölt infolink szimbólumot akarunk eltolni, a kurzor korrektül az első eltolási pontra ugrik.

Makrók

 • Ha egy makró több elemét eltoljuk, megjelenik egy figyelmeztetés, hogy ezzel ezek kiválnak a makróból. Ha megszakítjuk a funkciót, az üzenet helyes módon már nem jelenik meg minden egyes elemhez és a program nem tolja el az elemeket.
 • Ha eltolunk egy makrót, majd kicseréljük, a makró az új pozícióban marad.
 • Az „Elosztómakrók A4” makrómappában található összes makró jól jelenik meg az előnézetben és a makrószerkesztőben. Ha ezeket a makrókat az elosztó- és áramkörkezelőben használjuk, a program korrektül generálja belőlük a lapokat.
 • A makrók jól jelennek meg a makrószerkesztőben, függetlenül attól, hogy meg van-e nyitva egy projekt vagy sem.

Alkatrészkezelő

 • SQL-adatbázis esetén az Alkatrésznév oszlopban, valamint az Állapot oszlop melletti első oszlopban is megtörténik a keresés.
 • Ha az alkatrészkezelőben létrehozunk egy új cikkszámot, a Létrehozás dátuma WSCAD-mezőbe automatikusan bekerül az aktuális dátum a következő formátumban: YYYY-MM-DD HH:MM
 • A Kombielem dialógusban a + és – billentyűkkel növelhetjük vagy csökkenthetjük a tartozék darabszámát, ha ki van jelölve a tartozék egyik cellája. Ha a kurzor a Cikkszám mezőben van, a + és – szövegként írható be. Mindkét esetben mindegy, hogy a billentyűzet betű- vagy numerikus blokkján használjuk a + és – billentyűket.

DXF/DWG-import

 • Javítottuk az új lap DWG-lap alapján opcióval történő létrehozásakor a DWG-fájl hivatkozását. A modell és a layoutok is korrektül hivatkozhatók. Az egyes elemeket a jobbgombos menüiken keresztül lehet szerkeszteni.
 • DWG-fájl „régi” módon történő importálásakor (a Fájl | Import | DXF/DWG menüponttal) a DWG-fájlból a layoutot nem, csak a modellt lehet beágyazni a lapra. Most megjelenik egy üzenet, hogy ehelyett hozzon létre egy új lapot a DWG-lap alapján opcióval.
 • A DWG-lap alapján opcióval hivatkozott DWG-fájlt tartalmazó lap tulajdonságait meg lehet változtatni.

Szerkesztők

 • A szerkesztőkben elemek eltolásakor és forgatásakor helyesen jelennek meg a távolságok, a sugár, a forgatási tengely és a forgatási szög. A Tab billentyűvel közvetlenül megadhatók az értékek.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben megváltoztatjuk egy CE-szimbólum távolságát a tulajdonságokban a Szekrényterv alkatrész pontban, az a szimbólum elhelyezésekor és eltolásakor is jól jelenik meg.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben blokkszöveget illesztünk be egy szimbólumnál és megadunk egy újabb nyelvet szöveggel, a nyelvet és a szöveget is helyesen menti a program.
 • A szimbólumszerkesztőben a Kijelölés | Forgatás 90°-kal jobbgombos menüparancs minden kijelölt elemet korrektül forgat el.
 • A gyorsszerkesztő mindig az utoljára megnyitott terv adatait mutatja. A Mindent mutat opcióval az egyes elemtípusok kiválasztása jól működik.

Phoenix Contact interfész

 • A Phoenix PROJECT complete planning használatakor jól működik a sorkapocstartozékot, valamint vezeték- és kábelhidakat tartalmazó sorakpocssorok exportja és importja.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • A CE-lapok Steinhauer PWA-exportja jól működik.
 • Ha aktív a szerelési segédlet, a program a manuálisan rajzolt szimbólumokat is helyesen igazítja a kalapsínre.
 • A CE-szimbólumok megfogási pontjának pozícióját érintő változásokat (a tulajdonságdialógusban a Szekrényterv alkatrész pontban) korrektül alkalmazza a program.
 • Ha több CE-elemet jelölünk ki és a jobbgombos menüből a Kijelölés | Tulajdonságok pontot választja, helyes módon a Tulajdonságok: Attribútumok dialógus jelenik meg a táblázattal.

BA modul (Building Automation)

 • Az Extrák | Automatika | Adatpontok/infolinkek frissítése funkció futtatása után a Project Wizardban a felhasznált makrók PLC-csatornáinál az Aktuális csoportosított értékek jobbgombos menüparanccsal korrektül megjeleníthetők az adatpont-hozzárendelések.
 • A plugin-kezelőben mindig csak egy adatpontkulcs-plugint lehet aktiválni és nem többet egyidejűleg.

EI modul (Electrical Installation)

 • Az ablakokat és ajtókat el lehet helyezni egy fal sarkához igazítva.
 • A Beillesztés | Installáció | Helyiség automatikus felismerése funkció jól működik, akkor is ha rács-kitöltésű területet választunk ki.
 • EI-lapokon a Fal továbbrajzolása jobbgombos menüparanccsal a falat derékszögben lehet továbbrajzolni.
 • Ha beillesztünk egy forgatóvariánst egy EI-lapra, a BA-lapra mutató kereszthivatkozás helyesen jelenik meg a szimbólumnál.
 • Az EI-szimbólumokon belül jól jelennek meg a piros csatlakozók.
 • Az EI technológiához az anyaglista generálása „3. Összesítve + referenciajelölések“ beállítással és aktív Tartozékok opcióval korrektül működik.

v7.0.0.15

Megjelenés dátuma: 2021-07-07

WSCAD ELECTRIX 2021

Általános

 • Az újonnan bevezetett Single Sign On (SSO – egyszeri bejelentkezés) segítségével csupán egy WSCAD-fiókkal használhatja a WSCAD ELECTRIX 2021 szoftvert, a wscaduniverse.com adatportált és az új WSCAD shopot. Ehhez csak egyszer kell regisztrálnia a WSCAD-nél. Ha már létrehozott egy fiókot a wscaduniverse.com oldalon, használja egyszerűen azokat a felhasználói adatokat. Természetesen bejelentkezés nélkül is használhatja a WSCAD szoftvert, azonban így nincs hozzáférése az online funkciókhoz, mint pl. az alkatrészadatok importálása a wscaduniverse.com-ról vagy hibajegyek létrehozása, valamint nincs lehetősége a WAGO, a Schneider Electric és az ELMEKO interfészeit használni.
 • A WSCAD ELECTRIX 2021 már csak 64 bites verzióban érhető el és csak 64 bites Windows 10 operációs rendszeren fut. A 64 bites verzióban jelentősen több memóriát (RAM) lehet használni, és ezzel nagy projekteket és DXF/DWG-fájlokat gyorsan feldolgozni. Az új elemző szoftverünk a telepítés során ellenőrzi, hogy a WSCAD-adatbázisokhoz szükséges 64 bites Access-adatbázismotor megvan-e a számítógépen. Ha nincs, a szoftver segítségével telepíthető.
 • Az új tervezőmotor támogatja a professzionális NVIDIA és AMD grafikus kártyák processzorait. Ezzel a rajzterületen történő zoomolás és eltolás jelentősen gördülékenyebb és gyorsabb.
 • Kompatibilitás a WSCAD SUITE 2018, WSCAD SUITE X és WSCAD SUITE X PLUS programokkal le- és felfelé.
 • Elérhető az új WSCAD ELECTRIX Advanced (korábban Professional-40). Ez a termék egy Professional-verziónak felel meg, amely 40 lapra (technológiánként) van szűkítve. Az egyes kiértékelés lapszáma nincs korlátozva. Bármely elérhető bővítményt meg lehet hozzá vásárolni.
 • Javítottuk a teljesítményt nagyon sok (>50) sorkapcsot tartalmazó sorkapocssorok létrehozásánál és szerkesztésénél.
 • Felgyorsítottuk a sok összeköttetést tartalmazó lapok megnyitását.
 • A beleegyező nyilatkozatot most már a WSCAD-fiók (SSO) létrehozásakor el lehet fogadni. Ezért a beleegyező nyilatkozatra vonatkozó minden hivatkozást eltávolítottunk a WSCAD ELECTRIX 2021 programból.
 • A projektböngészőben most több kijelölt projektnél be- vagy kikapcsolható a projektspecifikus konfiguráció az új Projektspecifikus konfiguráció jobbgombos menüparanccsal.
 • Ha a projekt tulajdonságaiban kikapcsoljuk a projektspecifikus konfigurációt, az exportálási dialógusban megadott felhasználói elérési útvonal a standardra áll vissza.
 • A keresés-csere funkció helyesen működik a több nyelven létrehozott szövegekben is.
 • Egy lokálisan kölcsönzött és lejárt licenc blokkolja a hozzáférést a szerverlicencre és így a WSCAD szoftver hálózaton keresztül történő indítását. Ebben az esetben az indítódialógusban a csak ilyenkor megjelenő Törlés gombbal törölhető a lejárt licencet tartalmazó tároló.
 • Ha egy szimbólumot zárolunk a Változtatás | Kizárás az anyaglistából vagy a Változtatás | Kizárás a számozásból paranccsal, a program a kizárást átveszi a többi technológiában szereplő hozzá tartozó szimbólumokba is, és nem veszi be a szimbólumokat az anyaglistába, ill. kizárja a számozásból.
 • Ha projekt létrehozásakor a varázslóban az Előnézet és tulajdonságok pontban a Tervező, Ügyfél, Építési hely vagy Építész mezőjébe kattint, majd az Adatok átvétele adatbankból gombra, megnyílik a címadatbázis és kiválaszthatja és korrektül átveheti az adatokat.
 • Különböző projektcsoportokon belül további azonos nevű projektcsoportokat is létre lehet hozni (pl. A ügyfél | 2021 és B ügyfél | 2021). A projektneveknek azonban egyértelműnek kell lenniük és nem egyezhetnek meg egy csoport nevével.
 • Azokat a projekteket, amelyek nyelve eltér a program nyelvétől, helyesen lehet másolni és átnevezni.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Projekt | Előbeállítások pontban a laphoz saját kezűleg létrehozott projektszövegek módosítása korrektül működik a lap Projektszövegek szerkesztése jobbgombos menüparancsával.
 • Feketedoboz vagy készülék-doboz esetén a program megakadályozza, hogy több kivezetést rakjunk le egy helyre.
 • A Beillesztés | Struktúratartomány menüpont szürke, amíg nincs tervlap megnyitva.
 • Ha a WSCAD-beállításokban a biztonsági másolatnak hálózati útvonal van beállítva, azt a program a projekt biztonsági mentésekor helyesen alkalmazza, beleértve a két szükséges backslasht is az elérési útvonal elején.

Tervezőmotor

A WSCAD ELECTRIX 2021-ben teljesen új fejlesztésű tervezőmotor van. Itt programnak arról az egységéről van szó, amely a tervlapok felépítéséért és szerkesztéséért felelős.
Így sok kisebb-nagyobb változás történt az objektumok elhelyezésében és eltolásában, és a dokumentumokon keresztül történő görgetésben. Emellett a teljes tervezési folyamatot felgyorsítottuk és javítottuk.

Megjelenítés

 • Tekercsek esetén helyesen jelennek meg az érintkezőhöz futó hatásvonalak, mindegy, hogy a tekercs bal vagy jobb oldalán vannak elhelyezve az érintkezők.
 • Az összeköttetés attribútumai és attribútumszövegei eltolása akkor is korrektül működik, ha rejtettek.
 • Ha be- vagy kikapcsoljuk az összeköttetés tulajdonságaiban a Kizárás az automatikus vezetékszámozásból opciót, az összeköttetés attribútumszövegeinek pozícióját megtartja a program, akkor is, ha előzőleg eltoltuk.
 • A szimbólum Raszterre illeszt jobbgombos menüparancsával a szimbólummal összekötött közegeket jelölő összekötő vonalak is a raszterhez.
 • Ha kikapcsolt kábelkezelés mellett illesztünk be egy kábelt, a megadott cikkszám színkódja helyesen jelenik meg a tervben.
 • Az általános szövegben, a szabad szövegben és a blokkszövegben a sortörések jól jelennek meg, akkor is, ha nem arányos betűtípust (monospaced) használunk. A sortöréseket /a és /n karakterkombinációkkal is be lehet szúrni.
 • Azok a rögzített segédablakok, amelyek egy második monitoron teljes képernyős módban jelennek meg (pl. az előnézet), a WSCAD szoftver újraindítását követően is teljes képernyős módban maradnak. Ha a második monitort kikapcsoljuk, a segédablakok újra az első monitoron jelennek meg.
 • Ha egy jelmagyarázaton fel vannak sorolva a tervlap szimbólumai, a jelmagyarázat azonnal automatikusan frissül, ha szimbólumokat törlünk ki a tervből.

Struktúrajelölések

 • Több szemponttal rendelkező elemek másolása egy olyan projektbe, amelyben más szempontok elérhetőre vannak állítva, helyesen működik.
 • Ha egy szimbólum tulajdonságaiban a Megjelenítés pontban megváltoztatjuk a struktúrajelölés megjelenítésének módját, a program a nem aktív struktúrajelöléseket elrejti.
 • A struktúrajelölés mind a 4 szempontja jól jelenik meg a struktúratartománynál.
 • A „\n“ karakterekkel beszúrt sortörést a program helyesen értelmezi a struktúrajelölésben és helyesen is jeleníti meg az elemeknél.
 • Ha kivágunk egy struktúratartományt elemekkel és újra beillesztjük, a benne lévő elemek tervjelei megjelennek a beillesztett struktúratartományon belül és a program korrektül veszi át a struktúratartomány szempontjait az elemekhez.

Másolás & Beillesztés

 • Bezárt projekt másolása jól működik.
 • Ha lapokat másolunk egy olyan projektbe, amelynél az Extrák | Beállítások (opciók) | Számozás | Készülék | Számozási forma pontban a Lap Név #1 bejegyzés van kiválasztva, az újonnan beillesztett lapok tervjelei a helyes lapszámokat kapják.

Böngésző segédablakok & szerkesztők

 • Ha a Windows Intézőben végeztünk módosításokat a sablon-, szimbólum- és makrókönyvtárakon belül, a változások helyesen jelennek meg a WSCAD szoftver újraindítása után a böngészőkben.
 • Ha az anyagböngészőben megváltoztatjuk egy szimbólum cikkszámát és az ezután megnyíló alkatrészkezelőben egy kiegészítő szöveg tartalmát, a program helyesen veszi át a kiegészítő szöveget a szimbólumba.
 • Ha az anyagböngészőben a Külső anyagadatok importja funkcióval kábeleket importálunk, a program egy kábel minden egyes eréhez korrektül tölti be a színkódot.
 • A szimbólumszerkesztőben egy szimbólum kereszthivatkozásait problémamentesen át lehet állítani „Több oszlop”-ról „Több sor”-ra és fordítva.
 • Ha egy elhelyezett CE-szimbólumot töltünk be a szimbólumszerkesztőbe és további kivezetéseket adunk hozzá (vagy eltávolítunk kivezetéseket), a program azonnal átveszi a módosításokat a központi adatbázisba és helyesen jeleníti meg a szekrénytervi lapon, ugyanúgy, mint a kivezetésszerkesztőben végzett változtatásoknál.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben egy újonnan létrehozott PLC-főelembe beillesztünk egy csatornacsoportot, hibátlanul működik a sablon kiválasztása a
 • Ha egy makró be van töltve a makrószerkesztőbe, a makró elemei mégis kizárhatók az anyaglistából a gyorsszerkesztőben.

Kezelők és böngészők

 • Ha kezelőn keresztül helyezünk el egy elemet tartozékokkal, a tartozékok korrektül jelennek meg az elem tulajdonságaiban.
 • A sorkapocskezelő Böngésző felülete menti az oszlopok megváltoztatott sorrendjét.
 • Ha a sorkapocskezelő Böngésző felületén szétosztott sorkapcsok esetén először egy sorrendet definiálunk és aztán a szétosztott sorkapcsokat emeletes sorkapcsokká alakítjuk, a sorkapcsok előzőleg definiált sorrendje továbbra is megjelenik, de a program már nem veszi figyelembe.
 • A sorkapocskezelő Böngésző felületén a már létrehozott vezetékhidak és a vezetékhidak változásai is helyesen jelennek meg.
 • A sorkapocskezelő Böngésző felületén szétosztott sorkapcsok esetén is lehet Ctrl+C billentyűkombinációval cikkszámot másolni és Ctrl+V-vel egy másik sorkapocsnál beilleszteni.
 • Ha aktív kábelkezelés esetén egy kábelárnyékolással rendelkező kábelt másolunk, a másolt kábel elhelyezése után megnyílik a kábelkezelő.
 • Ha a kábelkezelő fanézetében kicserélünk két, már elhelyezett kábelt, a csere azonnal jól jelenik meg a fanézetben.
 • A mágneskapcsoló-kezelés Érintkezőtükrök helyreállítása funkciójának futtatása után minden láthatóra állított érintkezőtükör látható és minden
 • A PLC-kezelő Böngésző felületén végzett oszlopbeállításokat (pl. szélesség) menti a dialógus bezáráskor.
 • Ha létrehozunk a PLC-be-/kimenetek konfigurációja dialógussal egy PLC-mellékelmet és a PLC-kezelővel hozzárendeljük a csatornákat, a Szimbólumszöveg oszlopba korrekt bejegyzéseket kerülnek.
 • Az áramkör- és elosztókezelőben jól működik az áramkörök átnevezése és törlése. A kapcsolási rajzok sikeres generálása után a makrókban szereplő infolinkek helyesen jelennek meg.

Listák és tervek

 • Ha az anyaglista generálásakor az Alkatrészadatok az adatbankból opció aktív, a megadott tartozékok adatai is bekerülnek a listába.
 • A program korrektül értékeli ki a kábeltípust a kábellistában.
 • Azok a kábelek, amelyeket több technológiában használunk, helyesen kerülnek be a kábellistába, a generálási dialógusban elvégzett technológia-beállításoktól függően.
 • Az összeköttetés attribútumaiból származó alkatrészadatok helyesen jelennek meg a kiértékelésekben a hozzájuk tartozó összeköttetéseknél.
 • A dugóban vagy hüvelyben végződő összeköttetések érhossza helyesen kerül be a huzalozási tervbe.
 • Projekt másolásakor az Excelbe történő listagenerálás elérési útvonala igazodik az új munkakönyvtárhoz.
 • Ha egy több részprojektet tartalmazó tartományt másolunk, a funkciólista Excelbe történő exportálásánál a program helyesen adja ki a részprojekt leírását.
 • A Párhuzamos összeköttetéseket is adja ki opcióval korrektül jönnek létre a huzalozási tervek.
 • A program jól tölti ki a változásállapotok helykijelölőit a „fedlap“ kiértékelésben.
 • Ha a kiértékelésekben egy táblázatos helykijelölő szövegtartalma hosszabb, mint a helykijelölő kerete, a program helyesen vágja le a szöveget.

Import & export

 • A DXF/DWG-fájlok becsatolását teljesen átdolgoztuk. Most már nincs szükség az importálás után átalakításra. Új projektlap létrehozásakor a Projektlap(ok) létrehozása dialógusban a DWG-lap alapján jelölőnégyzettel közvetlenül egy DXF/DWG-fájlra lehet hivatkozni. Ennek során a projektmappa Graphics könyvtárában automatikusan létrejön a DXF/DWG-fájl másolata. E másolat tartalma jelenik meg a projektlapon és ott szerkeszthető (pl. objektumok eltolása vagy törlése). Megjegyzés: Ha a másolatot lecseréli egy azonos nevű másik fájlra, az új fájl tartalma jelenik meg a projektlapon.
 • Fájlok exportálásakor használhatja az új ProjectPath,DateYYYYMMDD és TimeHHMMSS elérési út-változókat a mappa elérési útvonalában és a fájlnévben.
 • Ha az anyagböngészőn keresztül importálunk egy sorkapocstervet, a sorkapocsszámok helyesen rendezve jelennek meg.
 • Ha egy importált grafikát a háttérbe helyezünk, a közegeket jelölő összekötő vonalak láthatóak maradnak az előtérben, PDF-export esetén is.
 • Az importált és tükrözött vagy forgatott képek probléma nélkül eltolhatók. A PDF-export is korrektül működik.
 • Ha egy importált PDF-fájl méretét módosítani akarjuk a Változtatás jobbgombos menüvel, a PDF-fájl a változtatás előtt és után is helyesen jelenik meg.
 • A DXF/DWG-exportnál javítottuk az elforgatott szövegek megjelenítését.
 • A program helyesen exportálja a szerelőlapon található furat méretét DWG-fájlba.
 • A PDF-export során az egyes fóliák színe, valamint az általános szövegnél, szabad szövegnél és blokkszövegnél a színek felülvezérlése a fóliákra vonatkozóan helyesen jelenik meg. A szabad szövegre már nem hat az általános szöveg aktív szín-felülvezérlése.
 • Ha PDF-export során másik célt választunk, az előzőleg megadott fájlnév megmarad.
 • Többszörös PDF-export során a dialógus elmenti a beállított nyelveket, amikor bezárjuk.
 • A Beillesztés | Grafika | Kép menüponttal korrektül működik a WMF-fájlok importálása.

Alkatrészkezelő

 • WSCAD-alkatrész-adatbázis importálásakor a program helyesen alkalmazza a szűrőket és a Ctrl+A billentyűkombinációval az összes szűrt cikkszámot importálja.
 • A cikkszámok importálása egy újonnan létrehozott SQL-alkatrész-adatbázisba korrektül működik.
 • Ha egy SQL-alkatrész-adatbázisban cikkszámokra szűrünk, majd az eredményül kapott cikkszámokat Ctrl+A kombinációval kijelöljük és töröljük, csak ezek a cikkszámok törlődnek.
 • SQL-Express-adatbázis sikeresen importálható meglévő WSCAD-alkatrész-adatbázisba (MDB vagy SQL).

Változáskezelés

 • Aktivált változáskezelés esetén a program nem látja el a változásállapottal azokat a lapokat, amelyeknél nincs engedélyezve a változtatás.

Beállítások (opciók)

 • A beállításdialógus bezárásakor (Extrák | Beállítások (opciók)) a program menti a fanézet beállításait és az legközelebbi megnyitáskor ugyanúgy jelenik meg.
 • Ha az Extrák | Beállítások (opciók) | Nyelv | Megjelenítés pontban hozzáadunk egy újabb idegen nyelvet és csak a szimbólumokban lévő szövegeket
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés pontban található új Aláhúzásos kiegészítések elrejtése, pl. tartozékoknál (-F1_1-ből -F1 lesz) opcióval a program minden elemnél (pl. a tartozékoknál is) elrejti az aláhúzás karakteres kiegészítéseket.
 • Ha az Extrák | Szekrényterv | 3D-átfedési pontok funkcióval definiáltunk szekrénytervi elemeknél a 3D-átfedési pontokat, ezek a beállítások helyesen jelennek meg az elemek tulajdonságaiban a Szekrénytervi alkatrész 3D-ben pontban.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés | Elemek színe pontban a felhasználói színek létrehozása és kiválasztása jól működik.

Interfészek

Phoenix Contact interfész

 • Sorkapocssorok sorkapocskezelőből a Phoenix PROJECT complete szoftverbe történő exportálását javítottuk.
 • A Phoenix PROJECT complete planning export során a program a sorkapocssorok tervjelét is átadja a Phoenix programnak és azok ott megjelennek. Ezen kívül a kalapsínek és az azokon elhelyezett sorkapocssorok, valamint az emeletes sorkapcsok szintjeinek kiadása is helyesen történik.
 • A Phoenix PROJECT complete planning import funkció használatakor az emeletes sorkapocs-azonosítók (ESA) átvétele jól működik.
 • Ha a Phoenix PROJECT complete planning export dialógusában aktív a Vezetékhidak cseréje keresztösszekötőkre opció, a keresztösszekötők a későbbi vissza-importálás után helyesen jelennek meg a tervben.
 • A Phoenix PROJECT complete marking export során a program korrektül exportál minden kimeneti mezőt, amely a kábelterv helykijelölő-listából ki lett választva.
 • A Phoenix PROJECT complete marking export funkcióval a kimeneti mezőként definiált szempontok helyesen exportálhatók.
 • A Phoenix PROJECT complete marking sémákat (*.wsPKL) a \Templates\Phoenix mappából a \Settings\Phoenix Contact mappába helyeztük át.

További interfészek

 • A Schneider Electric ProClima szoftverével történő kapcsolószekrény-klimatizálás számításához hozzáadtuk az Interfész főmenühöz a Schneider Electric | ProClima menüpontot.
 • A Siemens TIA-interfésznél bővítettük az olyan PLC-modulok importálását, amelyek több elemből, pl. egy fő- és egy alapegységből állnak. Most már támogatott az aktuális V1.2.0 verziójú TIA-fájlformátum. Ezáltal a felhasználóknak lehetősége van rá, hogy használják a formátum új definícióit a WSCAD szoftverbe történő importálásnál. A WSCAD szoftverből történő exportáláskor választható a régi (V1.0.0/V1.1.0) vagy az új formátum.
 • A Weidmüller Rail Designer menüpontot eltávolítottuk a sorkapocskezelő Export menüjéből és a Kimenet listából a sorkapocsterv-konfiguráció dialógusában, mivel a program már nem létezik.
 • Az Interfész | Gyártás | Steinhauer PWA funkció használatakor minden elforgatott elem exportálása korrektül működik.

PRO.FILE PLM-rendszer

 • A PRO.FILE PLM-interfész Mentés PRO.FILE-ba dialógusába beillesztettük az PDF exportálása több nyelven pontot. A fogaskerék ikon megnyitja a PDF-export varázslót. Ezzel a projekt (vagy akár egyes dokumentumok) minden választott nyelven külön PDF-fájlba menthető és átvihető a PRO.FILE rendszerbe.
 • WSCAD-projekt PRO.FILE-ba történő mentésekor a projekt metaadatai a DXF- és PDF-típusú dokumentumtípusokba is bekerülnek.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | PRO.FILE | Dokumentum attribútumai pontban a szerkesztés ikonnal megnyitható a helykijelölő-kezelő, újabb WSCAD-mezők létrehozásához.
 • Ha a WSCAD-beállításokban a dokumentum attribútumaiban és az alkatrészattribútumokban nincsenek értékek, akkor is lehetséges a PRO.FILE-ba történő mentés.
 • Ha egy PRO.FILE-azonosítókkal rendelkező projektet másolunk, a program eltávolítja a másolatból a PRO.FILE-azonosítókat. Az azonosítók csak a PRO.FILE-ba történő első mentéskor lesznek kiadva.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Ha a mágneskapcsoló-kezelőben egy mágneskapcsoló egyik érintkezőjét a mágneskapcsoló egy másik szabad érintkezőjére helyezzük át, a változtatások korrektül jelennek meg a huzalozás után a szekrénytervben.
 • Duplikált elemek közvetlenül elhelyezhetők a szekrényajtón. a szerelési segédlet nem akadályozza meg.
 • Ha egy kábelcsatornát egy szerelőlap sarkára helyezünk és a kábelcsatorna tulajdonságaiban a Szekrényterv alkatrész pontban a csatorna és a szülő (szerelőlap) pozícióját ennek megfelelően állítjuk be, a nullaponttól számított távolságot 0 mm-rel helyesen számítja a program.

BA modul (Building Automation)

 • 300 átdolgozott és új makrót szállítunk az épületautomatizáláshoz (pl. hűtéstechnika).
 • Már támogatjuk az új, átdolgozott VDI 3814 irányelvet. Itt a VDI 3814 és 3813 funkciólistái egy funkciólistában egyesülnek. Ezt az új funkciólistát már tartalmazza a WSCAD szoftver.
 • Módosítottuk az adatpontkezelést. Most tulajdonságokat (pl. BACnet) lehet adni kényelmesen minden egyes adatponthoz.
 • Új mezőkkel bővítettük a BA-alkatrész-adatbázist a kommunikációs profilhoz. Ezeket a mezőket ki lehet értékelni az új funkciólistában.
 • A BA-adatpontok dialógusba és az adatpontkezelőbe új opciómezők és új oszlopok kerültek. Emellett az új mezőkhöz létrehoztunk az anyaglistához való helykijelölőket.
 • A funkciólistákhoz hozzáadtuk a Jel kategorizálása, Magyarázat és BA objektummegnevezés helykijelölőket.
 • A BA-adatpontok dialógus menti az oszlopok láthatóságra, sorrendre és méretre vonatkozó beállításait a dialógus elhagyásakor.
 • A BA-szimbólumok BA adatpontok dialógusában az Adatbank jelölőnégyzet beállítását a program minden, erről az elemről másolt BA-szimbólumba átveszi.
 • Kibővítettük a BKS_Open adatpontkulcs-plugint. A projektkezelés listájában most olyan kiegészítő adatokat is kiválaszthat, amelyeket a projekt előbeállításaiban definiált a gyűjtőmappákhoz és lapokhoz. Így most több projekt-, gyűjtőmappa- és lapinformációt használhat az adatpontkulcsok automatizált generálásához.
 • Fejlesztettük az adatpontkulcsokban megjelenő szimbólumszövegek adatpontkulcs-pluginjeit.
 • Ha többször másolt elemeket tartalmazó lapmakrót használunk különböző BA-lapokon, egyértelmű adatpont-adatrekordok (GUID) jönnek létre.
 • A kábelek BA-szimbólumban beállított sorrendje a készülékszámozás (beleértve a kábelt) futtatása után is megmarad.
 • A BA-elemek tulajdonságaiban a Kábel pontban a táblázat oszlopai elrejthetők és megjeleníthetők.

EI modul (Electrical Installation)

 • 50 új, RAL-RG 678 irányelvnek megfelelő makrót szállítunk a villamos installációhoz. Ezekkel a standard makrókkal jelentősen gyorsabban lehet létrehozni az installációs terveket.
 • Az Extrák | Vizsgálat | Mind funkcióval az EI-fektetőrendszerek hibás vagy hiányzó összeköttetési pontjai megjeleníthetők a hibalistában.
 • EI-lapon a szimbólumok max. 1,9E+10 szorzóval nagyíthatók és helyezhetők el helyesen. A minimális szorzó 1E-3 (0,001).
 • Ha olyan fektetőrendszerek keresztezik egymást, amelyek azonos installációs zónában találhatók, a csatlakozási pontok helyesen jelennek meg. Különböző installációs zónákban lévő, egymást keresztező fektetőrendszerek esetén nem jelennek meg csatlakozási pontok.
 • Ha megváltoztatjuk az első EI-lap számát, majd beszúrunk egy új lapot, az az 1-es számot kapja.
 • A rácsmennyezet másolása és beillesztése jól működik.

Project Wizard bővítmény

 • A Makró-változó: Adatok bevitele dialógusban (behívható a Project Wizardban egy makró Aktuális csoportosított értékek jobbgombos menüparancsával) a csatornacímek értékei korrektül törölhetők.
 • Ha a Project Wizardban több olyan makrót használunk, amelyek ugyanazokat a PLC-csatorna-változókat tartalmazzák, a makró Aktuális csoportosított értékek jobbgombos menüparanccsal ugyanahhoz a PLC-csatorna-változóhoz csak különböző adatpontokat lehet rendelni.

Zum Kontaktformular

To the contact form