Skip to main content

Release Notes

WSCAD szoftver

ELECTRIX

v7.2.0.43 – ROCKET Update 2

Megjelenés dátuma: 2024-06-10

A WSCAD ELECTRIX ROCKET Update 2 újdonságai

A második WSCAD ELECTRIX ROCKET update számos fejlesztést és javítást tartalmaz. Ezekről olvashat ezen a lapon, és lehetőség szerint a megfelelő témákhoz linkeket is talál.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Újdonságok
Általános
Kábel
Listák és tervek
Böngésző segédablakok és szerkesztők
Kezelők és böngészők
Import és export
Kezelések
Interfészek
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)
Project Wizard bővítmény

Újdonságok

 • A Beillesztés | Méretezés | Láncméretezés pontban található funkciót az összes többi technológiában is bevezettük. Az új Növekvő méretezés funkcióval olyan méretvonalat illeszthetünk be, amelynek egyes szakaszai egy alapvonalhoz igazodnak és a program összesíti őket.
 • Kiértékelés generálásakor az adatokat saját Excel-sablonba (*.xlsx) exportálhatja. Ennek során a program az Ön által definiált mezőket tartalmazó Excel-tábla oszlopait az Ön által választott sorrendben tölti ki.
 • A projektböngészőben a megnyitott lap(ok) neve vastagon kiemelve jelenik meg.
 • A gyorsszerkesztőben, az anyagkezelőben és a Project Wizardban beállíthat egyéni oszlopkonfigurációkat.
 • A formátumok, mint pl. méret, szín és a szövegek láthatósága, átvihetők egyik szimbólumról egy másik azonos típusú szimbólumra a Beállítások (opciók) eszköztáron található két ecset ikonnal.
 • Több kijelölt lap újraszámozásakor az Oldalszám módosítása dialógusban a kijelölésben szereplő melléklapokat fő lapokká alakíthatja.
 • A szabad kereszthivatkozások hasonló beállítási lehetőségeket kapnak, mint a technológia-kereszthivatkozások. Ehhez a WSCAD beállításaiban a Kereszthivatkozás pontban létrehoztuk a Szabad kereszthivatkozás alpontot. Emellett az általános kereszthivatkozás-beállításokhoz bekerült egy új Technológia-kereszthivatkozás sor. Így a szempontok megjelenését is be lehet állítani a technológia-kereszthivatkozásokban.
 • Segédvonalak, töréspontok és megszakítási pontok beszúrásakor most előbb a parancs végrehajtása történik, aztán a pozíció meghatározása. A megváltoztatott eljárásmód az installációs tervben felszálló vezeték vagy alappont elhelyezésekor is érvényes.
 • Ha sorkapcsokat, kábeleket vagy csatlakozókat helyezünk vezeték-vonalakra, a piros vonal mellett most a megfelelő szimbólumok is megjelennek a vezetékeknél. A tervjel szám nélkül csak az első vezetéknél látható.
 • Az anyagböngészőben egyszerre több kijelölt elem törölhető a Del billentyűvel. Mindegy, hogy az elemek mely mezői vannak kijelölve.
 • Egy szimbólumhoz most a cikkszámban mentett választás adattól eltérő választást is hozzá lehet rendelni. Az adatpontok frissítése után a program átvesz minden adatpontot, amelyek a választáshoz vannak rendelve. A manuálisan hozzáadott adatpontok megmaradnak.
 • Az új Interfészek | PHOENIX CONTACT | clipx WIRE assist menüponttal a szekrénykábelezés adatait lehet exportálni egy speciális PHOENIX sablonba a clipx WIRE assist szoftverhez.
 • A PHOENIX PROJECT complete marking Wire Marking Application Center export során az xlsx-fájl mellett a program egy csv-fájlt is generál a PROJECT complete marking szoftverhez.
 • Az OpenPDM interfészhez létrehoztuk a PLM-ID, PLM Revision és PLM Iteration helykijelölőket, amelyek pl. keretekben és fedlapokon használhatók. Mindhárom helykijelölő megjelenik a projekt tulajdonságaiban.
 • A bezárt projekt jobbgombos menüjéhez hozzáadtuk az új Eltávolítás a böngészőből parancsot. Ezzel a projekt eltávolítható a projektböngészőből, de a projektmappából nem törlődik. Ezért töröltük az Eltávolítás a listáról gombot a Projekt törlése dialógusból.
 • A teljes lap nagyításakor, kicsinyítésekor és eltolásakor a kurzor mutatja az aktuális műveletet (pl. zoom ikon vagy kéz ikon). Emellett megjelennek a megfelelő tájékoztató szövegek az állapotjelző sorban.
 • A sorkapocskezelőben az emeletes sorkapcsoknál a lehetséges szintek számát 10-ről 50-re növeltük.
 • A szerelési mintánál felfüggesztettük a furatok/menetek X/Y koordinátáira és a köztük lévő távolságra vonatkozó 100 mm-es maximális értéket. Már nincs felső határ.
 • A program felülete átállítható koreaira.

Általános

 • Az összes Extrák | Beállítások (opciók) | Projekt | Előbeállítások pontban újonnan létrehozott kiegészítő adatot a program korrektül alkalmazza a megadott értékekkel együtt az újonnan létrehozott projektek esetén.
 • A Szimbólum cseréje funkcióval kicserélődik a szimbólumnév, de a szimbólumban megadott cikkszám és a szimbólum szövegeinek láthatósági beállításai megmaradnak.
 • Az Eszköztárak testreszabása dialógusban a parancs billentyűkombinációját gond nélkül meg lehet adni a Tulajdonságok gomb segítségével.
 • A makrók pontosan a kurzorpozícióra kerülnek és nem igazodnak automatikusan a meglévő segédvonalakhoz.
 • Makrók törlésekor a program a benne található struktúratartományokat is törli.
 • A többszörös másolás és beillesztés a Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációkkal helyesen működik.
 • Gyorsabbá tettük a kijelölt elemek Ctrl+D és plusz billentyűvel történő többszörös beillesztését.
 • A visszavonás funkció jól működik, akkor is, ha meg van nyitva más dokumentum is.
 • Ha visszavonjuk egy szöveg eltolását, az eredeti pozíció helyesen jelenik meg és a program menti azt.
 • Az infolinkek helykijelölőinek igazítása jól működik.
 • Minden, „Keresés és csere“ funkcióval megváltoztatott szöveg változását menti a program.
 • Az aktuális projektben végzett keresés találati listájából működik a „csoport“ típusú találatokra való ugrás is.
 • A grafikus elemekhez problémamentesen hozzá lehet rendelni a kitöltési mintát.
 • A tekercs tulajdonságaiban végzett automatikus érintkezőtükör-pozicionálásra vonatkozó változtatásokat a program automatikusan alkalmazza az érintkezőtükörre.
 • Ha egy érintkezőtükröt elrejtünk, az érintkezők közötti érintkezőtükör-vonal is rejtett lesz.
 • Ha egy érintkezőtükör függőleges tájolású, a benne lévő érintkező kereszthivatkozásai a megfelelő érintkezőkre ugranak a tervben.
 • Ha aktív a Szótár segédablak, a tartalma a WSCAD szoftver újraindítása után is helyesen jelenik meg.
 • PI-közeget jelölő összekötő vonal tulajdonságaiban az attribútumok láthatóvá/rejtetté tétele helyesen működik, ugyanúgy, mint az attribútum tulajdonságaiban.

Kábel

 • Ha egy másik projektből kábelt és kábelduplikátumot (azonos tervjel) tartalmazó lapokat másol, a kábel és a kábelduplikátum tervjele a másolási folyamat után is azonos.
 • Ha egy kábelér tulajdonságaiban láthatóra állítjuk a gyártót, a mezőt gond nélkül el lehet tolni.
 • EE-lap másolása és beillesztése után a program korrektül számozza tovább az összes rajta lévő kábelduplikátumot. Ha töröljük a kábelduplikátumot a másolt lapról, az eredeti megmarad.

Listák és tervek

 • A program helyesen tölti ki a huzalozási tervben a Belső készülék „++” struktúrajelölése (telepítési hely) és a Külső készülék „==” struktúrajelölése (funkcionális hozzárendelés) struktúra-helykijelölőket.
 • Anyaglista XML-fájlba történő exportálásakor a program mindig a projekt és részprojektjeinek teljes struktúráját képezi le a fájlban – akkor is, ha az elemek olyan részprojektekben vannak elhelyezve, amelyek fölérendelt részprojektjei nem tartalmaznak lapokat.
 • Új elérési úttal/fájlnévvel rendelkező projekt importálása után a régi elérési út/fájlnév automatikusan az új elérési útra/fájlnévre módosul minden kiértékelés-varázslóban.

Böngésző segédablakok és szerkesztők

 • Ha egy szerkesztőben a lapot elforgatjuk 90 fokkal, a munkafelület is elfordul és a vízszintes és függőleges sávok a lap méreteihez igazodnak.
 • Szimbólum szimbólumszerkesztőbe történő betöltése után a szimbólum és a menüfa korrekt felosztással jelenik meg.
 • A szimbólumszerkesztőben a „Ctrl és mínusz billentyű“ és a „Ctrl és < billentyű“ segítségével vízszintes és függőleges segédvonalakat lehet létrehozni és törölni.
 • A szimbólumszerkesztőben eltávolítottuk az elhelyezett kivezetések jobbgombos menüjéből a Forgatás 90°-kal parancsot, mivel a kivezetéseket csak elhelyezéskor lehet forgatni.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben eltolunk egy kivezetésszámot, a változás azonnal látható a szimbólumszerkesztőben.
 • A gyorsszerkesztőben szöveg bevitele után az Enter billentyű megnyomásával a következő sorba lehet ugrani és ott újabb szöveget lehet bevinni.

Kezelők és böngészők

 • Ha a kábelkezelő Böngésző felületén megváltoztatjuk a kábelerek számát, azok a kábelduplikátumnál is helyesen jelennek meg.
 • A sorkapocskezelő Böngésző felületén emeletes sorkapocs definiálásakor a program helyesen számozza tovább az ESA-t (sorkapocs-pozíciószám).

Import és export

 • Nagy mennyiségű adat importálása és exportálása esetén a PC továbbra is használható marad, mert már nem terheli le a teljes gépet a folyamat.
 • Ha az Új lap DXF/DWG-ből funkcióval importálunk egy DWG-fájlt új lap létrehozásakor, az előnézet helyesen jelenik meg és az előnézetben beállított méretarányt helyesen veszi át a program a lap tulajdonságaiba.
 • Az importált DWG-fájl fóliabeállításai a lap bezárása és újbóli megnyitása után is megmaradnak.
 • Ha egy lap hivatkozott DWG-je nem található, megjelenik egy üzenet, amelyben a kapcsolatot törölni lehet. Különben a lap a kapcsolt DWG nélkül nyílik meg, de a kapcsolat megmarad. A lap tulajdonságaiban a DWG-t újra hozzá lehet rendelni.
 • Ha a WSCAD beállításaiban a projektmappát hálózati mappára módosítjuk, a PDF-export dialógus automatikusan átveszi az új célmappát.
 • A kijelölt terület gond nélkül kinyomtatható, mindegy, hogy előbb kijelöltük vagy csak a Projekt nyomtatása dialógus behívása után.
 • Ha kijelölt terület nyomtatásakor a keretet nem jelöltük ki, akkor a program nem is nyomtatja.
 • A keretben található szövegmezők helyes pozícióban jelennek meg a PDF-fájlban.

Kezelések

 • Aktív felhasználókezelés esetén a program helyesen értékeli a felhasználó jogait a hozzá tartozó felhasználócsoportok alapján.
 • Aktív változáskezelés esetén azok a lapok, amelyeket csak megnyitottunk, de nem változtattunk meg, nem jelennek meg az aktuális módosítási állapotban.

Interfészek

 • A Weidmüller M-Print PRO exportnál most már támogatottak az ékezetek a WSCAD-export-sémák (*.wsPKL) és az M-Print-import-szkriptek (*.mis) fájlnevében.
 • A PHOENIX PROJECT complete marking export akkor is futtatható, ha a WSCAD beállításaiban hálózati mappát választottunk adatmappának.
 • A PROJECT complete marking, MARKING system és Wire Assist PHOENIX CONTACT varázslóknál a kábelerek exportálása során jól működik a rendezés. Emellett az Excel-fájlokba a külső átmérőhöz a mértékegység is bekerül.
 • A Wago Smart Script export a „Kábelfelirat“ alatt kábelenként csak egy címkét exportál. A „Kábelér-felirat“ alatt erenként egy címkét exportál a forráshoz és egy címkét a célhoz kivezetészámokkal együtt.
 • A Siemens TIA-export során az aml-fájlban az „InternalElement“-ek is kapnak azonosítót. A CAEX Tag „FileName” adataként csak a fájlnév jelenik meg, nem az abszolút elérési út.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Ha egy szekrénytervi lapon elhelyezünk egy tartozékot a hozzá tartozó főelemre, bekapcsolt szerelési segédlet esetén a tartozék rápattintási pontja közvetlenül a főelem tartozékpontjára kerül. Ehhez a tartozék rápattintási pontjának a főelemen belül kell lennie.
 • Mellékelemeket (tartozékokat) bekapcsolt szerelési segédlet esetén is közvetlenül a főelemre lehet helyezni a kapcsolószekrényben.
 • Az Eltolás elemekkel funkció használatakor a kalapsínek és az összes ott elhelyezett elem eltolása is megtörténik.
 • A szekrénytervi lapokon egy szimbólum minden grafikus eleme jól jelenik meg. Ha betöltjük a szimbólumot a szimbólumszerkesztőbe, a grafikus elemek gond nélkül szerkeszthetők.
 • A szekrénytervi lapokon a program helyesen értékeli a grafikus elemek Z-tengelyre vonatkozó értékeit és helyesen jeleníti meg őket egymáson.
 • Ha a sorkapocskezelő Böngésző felületén megváltoztatjuk egy emeletes sorkapocs kivezetésszámait, a változás azonnal megjelenik a CE-lapon.
 • Ha a sorkapocskezelőben törlünk egy sorkapocssort, a program nem veszi figyelembe a hozzá tartozó összeköttetéseket a huzalozásnál és eltávolítja azokat a CE-lapról.
 • Ha CE-elemeket forgatunk el vagy tolunk el a kapcsolószekrényben, ezek az elemek a 3D-nézetben is helyesen jelennek meg, nem csak a nézet frissítése után.
 • A kapcsolószekrény 3D-nézetében a színek megint helyes világosságban jelennek meg.
 • Az alkatrész 3D-előnézete a „3D-tulajdonságok” dialógusban a helyes méretben jelenik meg.

BA modul (Building Automation)

 • A Célalkatrész bővített kommentárja helykijelölőnél megváltoztattuk a rendezési sorrendet „struktúra + BA objektummegnevezés + funkciószöveg”-ről „struktúra + funkciószöveg  + BA objektummegnevezés”-re. A helykijelölőt a WSCAD beállításaiban a Szimbólum | Egyedi PLC-szövegek pontban a kommentárnál lehet kiválasztani a BA alapobjektumok oszlopban. Ha azután a PLC-kezelőben egy csatornához hozzárendelünk egy adatpontot, a szöveg ott és a lapon a PLC-mellékelemben is megjelenik kommentárként.
 • Ha az Adatpontok/infolinkek frissítése funkcióval kicseréljük az infolink szimbólumot (információkeretet), az új információkeret helyesen jelenik meg a lapon.

EI modul (Electrical Installation)

 • Felszálló vezeték elhelyezése után a fektetőrendszerek az összes emeleten keresztül összeköthetők egymással.
 • Fektetőrendszer törlésekor a szimbólumokhoz tartozó csatlakozási pontok is törlődnek.
 • Elosztó tulajdonságaiban a Kábel pontban az elérhető kábelek listájában helyesen jelennek meg azon elemek tervjelei, amelyekkel a kábel össze van kötve.
 • EI-szimbólum S és Shift+S billentyűvel történő skálázásakor a lap tartalma nem frissül minden alkalommal.

Project Wizard bővítmény

 • Projekt Project Wizard bővítménnyel történő generálása után a BA-szimbólumok tervjeleit helyes módon nem számozza automatikusan tovább a program.
 • A Project Wizard projektablakában létre lehet hozni melléklapokat, pl. a 2. lap 2.a-ra történő átnevezésével.
 • A Project Wizardban makrók beillesztésekor a lapok számozása jól működik.
 • Makrók Project Wizard bővítménnyel történő generálásakor a program helyesen veszi át a szimbólumneveket a hozzárendelt alkatrészekből a szimbólumokba.

v7.2.0.32 – ROCKET Update 1

Megjelenés dátuma: 2024-02-26

A 7.2.0.30-as verzió mellett a következő fejlesztéseket hajtottuk végre:

 • A technológia-kereszthivatkozások újra a megfelelő helyre ugranak.
 • A fő- és mellékelemeknél helyesen jelennek meg a kereszthivatkozások és a megfelelő elemhez ugranak.
 • Minden kereszthivatkozás jól működik, akkor is, ha a PgUp és PgDn billentyűkkel lapozunk.
 • Egy FE-lapon elhelyezett megszakítás szimbólum az elhelyezés után rögtön látható, nem csak a lap bezárása és újra megnyitása után.
 • A Weidmüller M-Print PRO exportnál az M-Print-import-szkript gond nélkül kiválasztható.
 • Egy projekt PLM-rendszerbe történő becsekkolásakor a projekt DXF-exportként történő hozzáadása jól működik.

v7.2.0.30 – ROCKET Update 1

Megjelenés dátuma: 2024-02-08

A WSCAD ELECTRIX ROCKET Update 1 újdonságai

Az első WSCAD ELECTRIX ROCKET update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Újdonságok
Általános
Megjelenítés
Böngésző segédablakok & szerkesztők
Alkatrészkezelő
Változáskezelés
Listák és tervek
Import & export
Interfészek
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Újdonságok

 • A PI technológiában is lehetséges most már a PI-szimbólumok automatikus összekötése, a közeget jelölő összekötő vonalak manuális beillesztése helyett. Az előre definiált összeköttetésekhez a közeg mellett az anyagra, átmérőre és nyomásra vonatkozó értékeket is meg lehet adni.
 • Azért, hogy több, automatikus összekötéssel létrehozott közeget jelölő vonal tulajdonságait meg lehessen változtatni, a Változtatás | Objektumtulajdonságok menübe bekerült a Közeg pont. A Vezetékek szerkesztése, dialógus nyílik meg, amelyben látható és szerkeszthető az összes kijelölt és automatikus összekötéssel létrejött vezeték-vonal.
 • A PI technológiához bevezettük az új „Csővezetékterv“ kiértékelést, amely a huzalozási terven alapul. Itt a szimbólumok között automatikusan létrejött közegeket jelölő vonalak kiértékelése történik.
 • A Project Wizardhoz már meglévő, számozó makróváltozókhoz további változókat adtunk. A Project Wizard a makróváltozóknál felismeri a nagy- és kisbetűs írást. Egy makró tehát tartalmazhatja a pl. a <T1> és <t1> változókat.
 • Hogy a lehető legtöbb PLM-rendszerrel lehessen adatokat cserélni, most támogatjuk a PROSTEP OpenPDM Connectort. Ehhez szükség van az „OpenPDM Connect“ bővítményre.
 • A PHOENIX PROJECT complete marking export funkció használata során most az összes vezeték, amely a szekrénytervben vezetve van, kiadható a PHOENIX Wire Marking Application Center (vezetőjelölési alkalmazásközpont) felé, pl. a vezetékhossz.
 • A PHOENIX PROJECT complete marking export funkció használata során most ki lehet választani kiegészítő nyelveket. Minden olyan nyelv megjelenik, amelyre a projekt le van fordítva.
 • A Kiesling/Perforex-export most már a PPR-fájlon kívül további fájlformátumokban (PRP, PBT, PVB, PKB) is lehetséges.
 • Az anyagböngészőben az EPLAN-anyag mellett most már ELCAD-anyag is importálható anyaglistából és sorkapocstervből. Az importált adatokkal létrehozható a kapcsolószekrény-nézeti terv, majd ezután elindítható a gyártásintegráció, pl. a kábelkonfekcionáláshoz vagy a kapcsolószekrény-megmunkáló gépekhez.

Általános

 • Ha egy főelem/al-elem-szimbólumcsoportot másolunk, a másolt al-elemek kereszthivatkozásai a másolt főelemre ugrana.
 • Kábel másolásakor a szabad kábelerek másolása is megtörténik.
 • Ha egy lap tulajdonságaiban megváltoztatjuk a lap struktúrajelöléseit, a program helyesen veszi át azokat a lapon elhelyezett elemekbe.
 • Ha a WSCAD beállításaiban a Projekt | Előbeállítások pontban megváltoztatjuk a projektattribútumokat, vagy új felhasználói projektattribútumokat hozunk létre, azok új projekt létrehozásakor jól jelennek meg a projekt tulajdonságaiban a További adatok pontban. A felhasználói projektattribútumokat ehhez természetesen aktiválni kell a beállításokban.
 • Ha az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés | Érintkezőtükör pontban ki van kapcsolva az Érintkezőtükör újraépítése megtartja a régi pozíciót opció és egy tekercs érintkezőtükrét érintkezőkkel bővítjük, az érintkezőtükör pozíciója helyes módon megmarad és már nem kerül közvetlenül a tekercs fölé.
 • Lapmakró létrehozása korrektül működik kijelölt elemekből, akkor is, ha előzőleg megváltoztattuk a szövegek igazítását.
 • A Keresés és csere ldialógusban indított keresés találati listát ad. Ha egy találatra kattintunk, megnyílik a hozzá tartozó dokumentum és a találat helyét rajzszög jelöli.
 • Terjedelmes FE-lapokon 100%-kal gyorsabb lett az elemek eltolása.
 • A két sorban megjelenített vezeték-kereszthivatkozások jól működnek.
 • A szimbólumokhoz manuálisan hozzáadott tartozékokat a szimbólumok tulajdonságaiban a Tartozék pontban törölni lehet, ha még nincsenek elhelyezve a lapon.
 • Projekt átnevezésekor a projektnévbe írt különleges karaktereket aláhúzássá alakítja a program.
 • Rögzítetlen rajzterület esetén is jól működnek a billentyűparancsok.
 • Ha kartotékokat lebegtetve áthelyezünk egy második monitorra, azok a szoftver újraindítása után is a második monitoron maradnak.

Megjelenítés

 • Javítottunk néhány lapfrissítéssel kapcsolatos hibát olyan műveletek után, mint a másolás, eltolás és elemek újraszámozása, valamint ezeknek a műveleteknek a visszavonása.
 • A PLC-mellékelemben három sorosan létrehozott funkciószöveg megint 3 sorban jelenik meg.
 • Az Érintkezőtükrök újraépítése funkció használatakor a rejtetté állított érintkezőtükrök továbbra is rejtettek maradnak.
 • Ha egy kivezetésszámokkal rendelkező szimbólumot elhelyezéskor többször elforgatunk a szóköz billentyű segítségével, a kivezetésszámokat is mindig korrektül forgatja a program.
 • Az egér nagy zoomfokozat és megjelenített rács esetén is gördülékenyen mozgatható.
 • Egy EE-szimbólum a tulajdonságaiban a Kivezetések pontban a szimbólum a lehetséges legnagyobb méretben jelenik meg az előnézetben.
 • Kábelt tartalmazó kijelölés másolása és beillesztése Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációkkal jól működik. A szabad kábelerek rendezése is megmarad.

Böngésző segédablakok és szerkesztők

 • Ha új anyagot importálunk az anyagböngészőn keresztül, az azonos tervjellel rendelkező elemeket fel lehet bontani fő és tartozék-alkatrészekre. Ha az összes elem szimbólumtípusát megváltoztatjuk, azt csak a fő alkatrész (első elem) kapja meg.
 • Az anyagböngészőn keresztül korrektül importálható egy új anyag tartozékokkal.
 • Ha az anyagböngészőben kizárunk egy szimbólumot az anyaglistából, a kizárást jelölő szimbólum azonnal megjelenik az anyagböngészőben.
 • Azokat az emeletes sorkapcsokat, amelyek kivezetésszámait a sorkapocskezelőben megváltoztattuk, az anyagböngészőn keresztül gond nélkül el lehet helyezni a CE-lapokon a megváltoztatott kivezetésszámokkal.
 • Ha megváltoztatjuk a WSCAD beállításaiban a makrók elérési útvonalát, a makróböngésző korrektül frissül.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben átkapcsoljuk a befogást, az ortogonális módot vagy a rasztert (akár eltolás közben is), a szimbólum és a vonalzó helyesen jelenik meg.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben egy érintkezőtükörhöz beillesztünk egy érintkezőcsoportot, és azt előzőleg a szóköz billentyűvel elforgatjuk, korrekt módon csak egy érintkezőcsoport lesz elhelyezve és a kivezetések alatt felsorolva.

Alkatrészkezelő

 • Alkatrészadatbank SQL-alkatrészadatbankba történő importálása jól működik.
 • Ha az alkatrészkezelőben cikkszámokat törlünk a kosárból, a Kosár fülön frissül az alkatrészek száma.
 • Ha megváltoztatjuk egy kábel cikkszámát, az alkatrészadatokban meghatározott színkódot korrektül átveszi a program.
 • Ha egy érintkezőtükör elhelyezésekor a hozzárendelt cikkszámon keresztül bővítjük az érintkezőket, a hatásvonal az új érintkezőknél is megjelenik.

Változáskezelés

 • A változáskezelésben a módosításoknál a „Dátum” oszlopban megjelenik a helyes idő is.
 • Azokat a lapokat, amelyek logót tartalmaznak, de nem változtattuk meg őket, a változáskezelés már nem jelöli módosítottként.
 • A kábellista problémamentesen exportálható ASCII-, Access- és Excel-formátumban.
 • A Projektlapok száma helykijelölő kiértékelése jól működik a funkciólistában.
 • Anyaglista Excel-formátumban történő exportálásakor az „Általános tartomány: Leírás” és „Tartomány struktúrajelöléssel: Leírás” helykijelölők kiértékelése jól működik.
 • A huzalozási tervben helyesen töltődnek ki a struktúrajelölések helykijelölői.
 • Ha a fedlap tartalmaz változáskezeléshez tartozó helykijelölőket, a program aktív változáskezelés esetén helyesen frissíti őket a generálás után.

Import & export

 • Az exportált PDF-ben a tekercs és az érintkezőtükör közötti hatásvonalak helyesen jelennek meg.
 • Több nyelven történő PDF-export során a kábelerek színkódjainak exportálása korrektül, a kiválasztott nyelveken történik.
 • Ha a PDF-exportnál az elérési útvonalból hiányzik a „.PDF“ fájlkiterjesztés, a PDF akkor is létrejö.
 • Ha eltolunk egy beágyazott DWG-t, a művelet gond nélkül visszavonható.
 • Ha egy SUITE X PLUS projektben különböző fóliákat használunk egy keretben, azokat a projekt importálása után probléma nélkül meg lehet jeleníteni és el lehet rejteni.

Interfészek

 • A speciális CE-elemek, mint pl. furatok és hosszlyukak átadása is jól működik a Kiesling-Perforex-fájlokba.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • CE-elemek elhelyezésekor azok tervjelei mindig az előtérbe kerülnek és nem takarják el őket többé a kábelcsatornák vagy kalapsínek.
 • Ha egy CE-lapon elforgatunk egy sorkapcsokból álló kijelölést, az azt követő eltolás során az előnézet helyesen jelenik meg.
 • A CE-szimbólumok szimbólumszövegei abban a szövegméretben jelennek meg, amelyben a szimbólumban definiálva vannak.
 • Ha kábelcsatornát vagy kalapsínt rajzolunk manuálisan egy CE-lapon, a program helyesen alkalmazza a méreteket.

BA modul (Building Automation)

 • Ha egy PLC-mellékelemnél megváltoztatjuk az áramkörnevet, az csak a hozzá tartozó infolinkben változik meg, az adott lapon lévő más PLC-mellékelemek infolinkjeiben nem.
 • Ha a BA adatpontok dialógusban kikapcsoljuk a Summe Gemeinsam ON opciót, a változtatások helyesen kerülnek be az infolinkekbe.
 • BA-lapon jól működik a kábel beágyazása.

EI modul (Electrical Installation)

 • Ha el van helyezve egy EI-alappont és látható, látható is marad, ha lapozunk az EI-oldalak között.
 • Ha egy EI-elemnél használjuk a Méretezés rögzítése, jobbgombos menüparancsot, a program a megjelenített méretezést helyesen rögzíti a tervben.
 • Ha új szabad kereszthivatkozást illesztünk be egy EI-lapon, az Installációs zónák segédablak már nem nyílik meg.

v7.2.0.23 – ROCKET

Megjelenés dátuma: 2024-01-09

A 7.2.0.17 verzió újdonságai mellett a következő fejlesztések történtek:

 • A kikapcsolt DWG-fóliák az exportált PDF-fájlban sem láthatók.
 • Az exportált PDF-fájlban a BA-lapokon lévő technológia-kereszthivatkozások is működnek.
 • A színes DXF/DWG-k fekete-fehér vagy szürkeárnyalatos fájlba történő exportáláskor is színesek maradnak.
 • NAS-szerveren is létrehozhatók és menthetők projektek, ha megvannak a megfelelő írási jogok.
 • Az alkatrészkezelőben a szűrőtáblában megadott szűrőket akkor is helyesen alkalmazza a program, ha már a szűréshez használt szöveg beírása előtt rögzítettük a szűrőt a rajzszöggel.
 • PLC-mellékelemeket tartalmazó makrók beillesztésekor a program változatlanul veszi át a tervjeleket a makróból.
 • Olyan korábbi verziókban készült projekteket, is lehet importálni amelyek olyan EI-lapokat tartalmaznak, amelyeken az ablakok és ajtók nincsenek falba helyezve.
 • Az „Általános helykijelölő“ típusú helykijelölő segítségével az infolinkben korrektül megjeleníthetők az adatpontok tulajdonság-értékei.
 • Megszüntettünk egy újonnan fellépett, vonalláncokat érintő hibát DXF-fájlba történő Steinhauer eCAB-exportnál. Így a mart négyszögek felismerése megint jól működik.

v7.2.0.18 – ROCKET

Megjelenés dátuma: 2023-11-10

A 7.2.0.17 verzió újdonságai mellett a következő fejlesztések történtek:

 • Most már az ELECTRIX Rocket licencek is megjelennek a Licenc kölcsönzése dialógusban és kölcsönözhetők.
 • Az exportált PDF-fájlokban jól működnek a technológia-kereszthivatkozások és a kereszthivatkozások a fő- és mellékelemek között.
 • Ha az anyagböngészőből helyezünk el egy szimbólumot, a technológia-kereszthivatkozás is helyesen jelenik meg, ha a szimbólumot már elhelyeztük egy másik technológiában.
 • Ha egy szimbólum fölé azonos struktúrajelöléssel rendelkező struktúratartományt helyezünk, a struktúrajelölés már nem jelenik meg a szimbólumnál.
 • Ha egy bezárt projekt egy lapját megnyitjuk, az írásvédett. A fájl időbélyegzője sem változik.
 • Az elemek kijelölése akkor is lehetséges, miután a következő lapra, majd vissza léptünk.
 • Az „RJ” oszlop rendezése korrektül működik az adatpontkezelőben.
 • Az infolinkeket olyan szimbólumokhoz is hozzá lehet rendelni, amelyek DWG-fájlt tartalmaznak.
 • A szerelés segédlet jól működik sorkapocssor elhelyezésekor. Ha a sorkapocssor túl hosszú, a szerelési segédlet megakadályozza az elhelyezést. Azonban az összes sorkapoccsal együtt elhelyezhető, ha a figyelmeztető üzenetben megerősítjük az elhelyezést.
 • Ha egy CE-szimbólumot közvetlenül egy másik CE-szimbólumra helyezünk, megjelenik a szerelési segédlet figyelmeztető üzenete.
 • Ha törlünk egy sorkapocssort egy CE-lapon, az anyagböngészőben megmaradnak a tervjelek, valamint az üres sorkapcsok. Ha ezután kicseréljük a sorkapocssor cikkszámát, a megváltozott adatok helyesen jelennek meg az anyagböngészőben.
 • CE-szimbólum eltolásakor a hozzá tartozó méretvonalak vele együtt mozognak.
 • A Láncméretezés EI-funkció helyesen működik, rajzolás közbeni irányváltások esetén is.
 • Több EI-elemet tartalmazó kijelölést többször egymás után is el lehet tolni.
 • Ha nem jelentkeztünk be a WSCAD-felhasználói fiókba, az indításkor megjelenik a bejelentkezési ablak. Ha a WSCAD beállításaiban megváltoztatjuk a program nyelvét, a bejelentkezési ablak a beállított nyelven jelenik meg.

v7.2.0.17 – ROCKET

Megjelenés dátuma: 2023-10-10

WSCAD ELECTRIX ROCKET

Újdonságok

 • Az elemek csoportosíthatók. Erre szolgál a főmenü Szerkesztés pontjában a két új parancs: Csoportosítés és Csoportba foglalás feloldása.
 • Az új Beillesztés | Struktúratartomány sokszög menüparanccsal most már nem csak négyszög, hanem sokszög alakú struktúratartományokat is be lehet illeszteni.
 • Többszörös kijelölés jobbgombos menüjében most az elemek listája helyett először a funkciók jelennek meg. Ide bekerült a Forgatás 90°-kal menüparancs is.
 • Több kijelölt elem eltolásakor megjelenik az elemek felfüggesztési pontja. Ha a megjelenítendő felfüggesztési pontok száma meghaladja a 100-at, csak azon elem felfüggesztési pontja jelennek meg, amely felett a kurzor éppen található.
 • Ha egy elemet vagy kijelölést lenyomott Shift billentyűvel tolunk el, az elem vagy kijelölés megduplázódik. A másolat a kurzoron van. Az eredeti a régi helyen marad. Ha az eltolás funkciót a jobbgombos menüből vagy a menüsorról hívjuk be, a Shift billentyűvel történő másolás nem működik.
 • Ha be van kapcsolva a befogás, csak műveletek végzésekor (elhelyezés, eltolás, nagyítás…) aktiválódik. Különben a kurzor úgy mozgatható, mintha a befogás ki lenne kapcsolva.
 • Az anyagböngészőhöz hozzáadtunk egy keresőfunkciót. Úgy működik, mint a szimbólumböngészőben a keresés.
 • A projektböngészőhöz hozzáadtunk egy keresőfunkciót. Úgy működik, mint a szimbólumböngészőben a keresés és az összes projektnévben keres.
 • A tulajdonságdialógusok, kezelők, böngészők és a WSCAD beállítások dialógusai most az Enter billentyűvel is bezárhatók, kivéve, ha a billentyűnek más funkciója van (pl. egy táblázatban). A program menti a változtatásokat bezáráskor.
 • Az EPLAN-Service-export most az EE és CE technológiákat kiegészítve az összes többi technológiát, valamint a hozzá tartozó grafikákat és az egyvonalas tervet is tartalmazza.
 • PI-szimbólum elhelyezésekor a szimbólum az S billentyűvel nagyítható és a Shift+S kombinációval kicsinyíthető. 1-szeri megnyomás a standard méret dupláját, 2-szeri a tripláját eredményezi stb.

Általános teljesítmény

 • Terjedelmes CE-lapok többszöri megnyitása és bezárása, valamint CE-elemek többszöri másolása és beillesztése már nem növeli annyira a memóriahasználatot. A WSCAD szoftver így már nem lesz lassabb.
 • Nagyon sok elemet tartalmazó lapok esetén a kurzor folyamatosabban mozog. A sok kijelölt elem eltolása is gördülékenyebb.
 • Makrók, lapok és projekttartományok másolása és beillesztése gyorsabb lett.
 • Ha egy nagyon sok objektumot tartalmazó kijelölést eltoltunk vagy töröltünk, a művelet visszavonása (Undo funkció) jelentősen gyorsabb a megszokottnál.
 • A különböző kezelők megnyitása gyorsabb lett.
 • Az áthidalás nagyon sok sorkapocsra történő elhelyezése több mint kétszer olyan gyorsan megy.

Általános

 • A program megakadályozza, hogy két különböző kábelnek ugyanazt a tervjelet adjuk.
 • Ha másolunk egy kábelduplikátummal rendelkező kábelt, a program beillesztéskor a duplikátum tervjelét is helyesen számozza tovább.
 • Ha csak az áramúttervből törlünk egy érintkezőtükröt, az Érintkezőtükrök helyreállítása funkció helyesen állítja vissza.
 • Több kijelölt érintkezőtükör eltolása korrektül működik.
 • Ha a Vezetékszámozás létrehozása varázslót Potenciál létrehozási móddal és strong>Léplet módban számozásképlettel futtatjuk, a potenciálok helyesen kerülnek be a vezetékszámokba.
 • A helykijelölő tulajdonságaiban a 3 pontos gombot jobbra igazítottuk, így nem takarja el a helykijelölő megnevezése.
 • A kétemeletes sorkapcsokat a Több szimbólum cseréje funkcióval probléma nélkül ki lehet cserélni bontható sorkapcsokra.
 • Az Objektumtulajdonságok dialógusban jól működik a szövegek másolása és beillesztése.
 • A vonalláncokba a jobbgombos menün keresztül beilleszthető töréspont.
 • Vonallánc tulajdonságaiban meg lehet változtatni a vonal mintáját.
 • Ha a tulajdonságdialógusban a tervjel mezőjébe beírjuk az < és > változókaraktereket, megnyílik a változók dialógusa.
 • Ha megváltoztatjuk egy struktúratartomány méretét, a beállított szövegigazítás megmarad
 • Alap-al-elem-kapcsolatban lévő elemek eltolásakor az elemek helyesen jelennek meg az előnézetben. A nem kijelölt al-elemek nem is kerülnek a kijelölésbe.
 • A fordítás utáni utószerkesztő panelben már nem lehet két azonos szöveget megadni
 • Ha szimbólumokat helyezünk el egy FE-lapon, azokat a program helyesen nem köti össze automatikusan vezetékekkel.
 • Ha egy vagy több megnyitott lapot áthelyezünk egy másik monitorra, a lapok a WSCAD szoftver újraindítása után is a második monitoron jelennek meg.

Megjelenítés

 • Több kijelölt tervjel-mező (szimbólumok nélkül) igazítása jól működik.
 • Megszakítási pontok beillesztésekor a vezeték-vonalak helyesen jelennek meg..
 • Az összeköttetések attribútumszövegeinek automatikus rendezése jól működik. A program ekkor kikapcsolja a Szövegek felhasználó által definiált pozíciójának és tájolásának megtartása opciót az összeköttetések attribútumainak tulajdonságaiban.
 • Méretvonalak esetén a méretvonal szimbólumai közötti váltás jól működik.
 • Ha egy szimbólum dokkolási pontjához további szimbólumot adunk, a hozzá tartozó hatásvonal pozíciója helyes lesz.
 • A Változtatás | Objektumtulajdonságok | Összeköttetések menüpont segítségével az összes kijelölt vezeték tulajdonságait meg lehet változtatni, mint pl. a vonalstílust.
 • A szövegek nagy zoomfaktor esetén is láthatók maradnak.

Böngésző segédablakok és szerkesztők

 • Ha az anyagböngészőből elhelyezünk egy dugóérintkezőt, a program helyesen hozza létre a tervjelet és az csatlakozószámot.
 • Ha a szimbólumböngészőben kiválasztjuk egy EI-szimbólum forgatóvariánsát, a szimbólum elhelyezéskor helyesen elforgatva jelenik meg az előnézetben.
 • Ha a makrószerkesztőben egy makróelemnek változót adunk meg tervjelként, a változtatást késlekedés nélkül menti a program.
 • A hosszú változónevű makrókat késlekedés nélkül be lehet tölteni a makrószerkesztőbe.

Kezelők és böngészők

 • Ha egy kezelő fanézetében hozzáadunk vagy törlünk egy elemet, a böngésző nézet azonnal frissül.
 • Ha a sorkapocskezelő böngészőjében megváltoztatjuk az ESA adatot, az Alkalmaz gomb megnyomásakor a program menti a változtatásokat.
 • Ha a tervben egy sorkapocssorban megváltoztatunk egy áthidalást, a változás azonnal megjelenik a sorkapocskezelő böngésző nézetében.
 • A sorkapocskezelő böngésző nézetében sorkapocssor bővítése után automatikusan megjelennek az új sorkapcso.
 • A kábelkezelő böngésző nézete menti az oszlopszélességek módosításait.
 • Ha a csatlakozókezelésen keresztül helyezünk el egy dugó-/hüvelyérintkezőt, az érintkezőt csak egyszer lehet elhelyezni.
 • Miután a Beillesztés | Elektrotechnika | Dugó+hüvely menüponttal elhelyeztünk egy csatlakozót, a csatlakozókezelés automatikusan megnyílik.
 • Ha a mágneskapcsoló-kezelőben egy érintkezőt áthelyezünk egyik tekercsről a másikra, majd vissza, a tervben mindig a helyes tervjel jelenik meg az érintkezőnél.
 • Ha kikapcsolt mágneskapcsoló-kezelésnél az anyagkezelőben megváltoztatjuk egy mágneskapcsoló cikkszámát, a hozzá tartozó érintkezőtükör látható marad.

Listák és tervek

 • A funkciólistához rendelkezésre áll egy további sablon, ha a táblázatot széltében egy vagy több további oldalra kell osztani. A számozás a következő sémát követi: 0001, 0001.a, 0001.b, 0002, 0002.a,… Az elválasztó jelet és az utótagot szokás szerint lehet módosítani.
 • Ha a program nyelvét angolra állítjuk, az anyaglistában a tartozékok is angolul jelennek meg. Ha újrageneráljuk az anyaglistát, majd visszaállítjuk a nyelvet németre, a tartozékok németül jelennek meg.
 • Ha a dugóérintkezőket a gyorsszerkesztőben anyaglista-jelölőkkel látjuk el, az anyaglista generálásakor a csatlakozókat a kizárás funkció segítségével felvehetjük a listába vagy kizárhatjuk belőle.

Import & export

 • A nyomtatási dialógus Nyomtató pontjában eltávolítottuk a Magasságok/oldalarány megtartása opciót, mivel már nem támogatott az oldalarányok megváltoztatása.
 • Sok nagy WSCAD projekt importálása jól működik.
 • Ha alkatrészeket importálunk a wscaduniverse.com-ról a WSCAD szoftverbe, a szimbólumböngésző azonnal frissül, nem kell megnyomni a Frissítés ikont.
 • Az EI- és BA-lapok minden elemének fekete-fehér nyomtatása jó működik Vonalak pixelvastagságban és Fekete-fehér beállításokkal is
 • A beágyazott DXF/DWG-fájlok nyomtatásban vagy exportban helyesen jelennek meg fekete-fehérben, ha az van beállítva

Alkatrészkezelő

 • Ha megváltoztatjuk egy kábel cikkszámát, az erek sorrendje megmarad.
 • Ha az alkatrészkezelőben egy kombielemnél a kurzort a kombielem ikon fölé visszük, megjelenik egy elemleírás a „darabszám | cikkszám | gyártó | alkatrésznév“ adatokkal. Ha bal egérgombbal a kombielem ikonra kattintunk, megnyílik a Kombielem dialógus.
 • Ha egy kezelőn keresztül nyitjuk meg az alkatrészkezelőt, a kategóriaszűrő jól működik.
 • Az Adatbank fordítása funkció használatakor a kiválasztott nyelvekhez tartozó szótárbejegyzések átvétele az alkatrészadatbankba korrektül működik.

Beállítások (opciók)

 • Ha a WSCAD beállításaiban a fekete háttérbeállítást használjuk a Nyomtató oszlopban is, grafikus export során a program a nyomtatáshoz hasonlóan fehér laphátteret használ.
 • Ha a WSCAD beállításaiban a Törzsadatok | Színkód pontban új színkód-fájlt állítunk be, a színkódok helyesen jelennek meg a kábelkezelőben.

Interfészek

 • A WSCAD beállításaiban a PRO.FILE ponthoz hozzáadtuk a PRO.FILE-ba történő mentéskor automatikusan teljes kiértékelés készítése opciót.
 • WSCAD projektek PRO.FILE-ba történő mentése jól működik, a PRO.FILE 8.7 és 10.4 verziójú Windows klienseivel is.
 • A WAGO Smart Printer címkenyomtatási formátumot eltávolítottuk, mert már csak a kényelmesebben használható Smart Script WAGO feliratozórendszert támogatjuk.
 • A WAGO Smart Script varázslóval történő export során a résztartományok neve (pl. P1, ST) helyesen kerül be a wscx fájlnevekbe.
 • A Weidmüller P-Print PRO export során a batch fájlban helyesen töltődnek ki a változók. A fájl futtatásakor elindul a telepített M-Print PRO szoftver és betölti a csv-fájlt a megadott szűrővel.
 • A Weidmüller P-Print PRO export csv-fájljában helyesen jelennek meg a különleges karakterek.
 • A Weidmüller M-Print PRO export során most minden technológia bekerül a csv-fájlba, nem csak az EE és a CE.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • A sok kijelölt CE-elem eltolása gördülékenyebb és az azt követő elhelyezés is kétszer olyan gyorsabb lett..
 • Az eltolt CE-elemek eredeti pozícióba történő visszahelyezése a visszavonás funkcióval jelentősen gyorsabb lett.
 • A kapcsolószekrény 3D-nézete most kb. 30%-kal gyorsabban nyílik meg.
 • Ha egy CE-elem a Z-tengely megváltoztatása miatt egy másik CE-elem mögé kerül és így már nem látható, ez a változás azonnal megjelenik nem csak az oldal frissítése után.
 • Ha egy szerelőlaphoz a szimbólumszerkesztőben speciális CE-elemet adunk, mint pl. furatot, menetet vagy hosszlyukat, ezt az elemet már nem lehet véletlenül törölni, ha kerettel kijelöltük. De az elem közvetlenül kijelölhető és törölhető.
 • Szerelőlap eltolásakor megtartja a Z-pozíció értékét.
 • A program helyesen számítja ki a vezetékhosszakat a huzalozás során, akkor is, ha további szekrényrészeket helyezünk a szerelőlapra.
 • Ha bezárjuk a kapcsolószekrény 3D-nézetét, a program korrekt módon nem végez további számításokat a háttérben.
 • Ha egy CE-lapon található tervjel-mező háttérszínnel rendelkezik, az alatta lévő csatlakozási pontokat és kivezetésszámokat eltakarja.

BA modul (Building Automation)

 • Több kijelölt BA- vagy PI-objektum elforgatásakor a program az objektumok közötti közegeket jelölő vonalakat is elforgatja.
 • Nagyon sok adatpontot tartalmazó projektek esetén a funkciólista generálására szolgáló varázsló újra késlekedés nélkül nyílik meg.
 • Ha PI- vagy EE-lapokon egy szimbólumhoz adatpontokat rendeltünk és ezt a szimbólumot elhelyezzük egy BA-lapon is, az adatpontok hozzárendelése itt is helyes a szimbólumban.
 • A Projekt: Tartományok és gyűjtőmappák szövegei | Gyűjtőmappa WSCAD-dokumentumhoz: Leírás helykijelölőt helyesen tölti ki a program a funkciólistában.
 • Ha a plugin-kezelőben egy másik adatpontkulcs-plugint aktiválunk és a dialógusban nyugtázzuk az adatpontok frissítését, a program korrektül frissíti azokat.
 • A tetszőlegesen kijelölt infolinkek (információkeretek) probléma nélkül eltolhatók a jobbgombos menün keresztül.
 • Az infolink tulajdonságaiban jól működik a PLC-elem tervjelen keresztül történő hozzárendelése
 • Egy infolinkkel együtt másolt BA-szimbólumot beillesztéskor korrektül el lehet forgatni és az infolink a szimbólum alatt marad. A beágyazott kábeleket helyesen veszi át a program.

EI modul (Electrical Installation)

 • Importált DXF/DWG-fájl elemeinek új DXF/DWG cseréje jobbgombos menüparancsának segítségével a hivatkozott fájlt másik DXF/DWG-fájlra lehet cserélni.
 • Ha egy DWG-grafika esetén futtatjuk a DWG-funkciók | DWG-alapúvá alakítani jobbgombos parancsot, a grafika hivatkozottá válik és a tervezett pozícióban marad.
 • Installációs terv-gyűjtőmappa másik projektbe történő másolásakor a program helyesen veszi át a hivatkozott DWG-fájlokat.
 • EI-lapokon a fektetőrendszerek és kábelek beillesztése jelentősen gyorsabb lett.
 • Ha beágyazott kábeleket tartalmazó BA-szimbólumokat helyezünk el az anyagböngészőből egy EI-lapra, a program helyesen veszi át a kábeleket. Az EI-szimbólumok közötti fektetőrendszerhez is rendelkezésre állnak a kábelek.
 • Több kijelölt EI-objektum forgatásakor a méretezések forgatása is megtörténik.
 • Az infolinkeket a szabadon forgatott EI-szimbólumokhoz is hozzá lehet rendelni.
 • A Magasság adat megjelenítése jobbgombos menüparancs használatakor a magassági adat elhelyezése a fektetőrendszernél jól működik.
 • A fektetőrendszer már megjelenített magassági adatát meg lehet jeleníteni egy másik helyen.
 • Ha duplán kattintunk egy falra, megnyílik a fal tulajdonságdialógusa.
 • Ha beillesztünk egy töréspontot a falba, az összes, a falba illesztett ajtó megmarad. Mindkét falszegmens törölhető
 • Ablak beillesztése után az érintett fal sarkainál már nem jelennek meg belső vonalak.
 • Ha egy éppen elhelyezett ajtót a visszavonás funkcióval törlünk, az az ajtó, amely még a kurzoron van, helyes méretben jelenik meg.
 • A Fájl tisztítása funkció futtatása után a fektetőrendszer és az EI-szimbólumok közötti összeköttetések, valamint az összes definiált kábelhossz megmarad.

Project Wizard bővítmény

 • A Project Wizardban az egymás alatt lévő cellákat egérrel is ki lehet jelölni.
 • Nem lehetséges a Project Wizard előnézetéből a makrókat közvetlenül elhelyezni a kapcsolási rajzba.
 • A Project Wizardban a szöveg másolása és cseréje jól működik a kijelölt cellákban.

v7.0.1.28 – SP1

Megjelenés dátuma: 2023-06-27

A 7.0.1.27-es verzió újdonságai mellett a következő fejlesztések történtek:

 • Szimbólum cseréje után a hozzá tartozó infolink megmarad.
 • A kábelkezelőben a kábelduplikátummal rendelkező kábel ereinek számának megváltoztatása jól működik.
 • Ha egy EE-lapon infolinkeket helyezünk el (pl. az áramköradatokhoz), a program akkor is helyesen tölti ki az infolinkeket, ha az ELECTRIX szoftvert BA modul nélkül indítottuk.
 • Újraszámozás után az infolinkben helyesen frissülnek a kábelek tervjelei.
 • Ha az áramúttervben egy sorkapocssor több oldalon keresztül van szétosztva, az áthidalásokat is korrektül el lehet helyezni több oldalon keresztül.

v7.0.1.27 – SP1

Megjelenés dátuma: 2023-05-31

Service Pack 1 for WSCAD ELECTRIX

Újdonságok

 • A projekt tulajdonságaiban meg lehet adni egy második projektlogót.
 • Az ELECTRIX ablakot teljes képernyős módon is át lehet helyezni.
 • A PLC-kezelőben a PLC-elem Modul mezőjében a manuális bevitel mellett a … gomb segítségével a TIA-struktúra használatával összeállítható a modulnév a szériából és a sínből is. Ez a PLC-kezelő legördülő menüjében található Modulok elnevezése menüparanccsal is lehetséges, akár több kijelölt PLC-elemre vonatkozóan is.
 • Egy DXF/DWG-fájl hivatkozása most közvetlenül a projektböngészőből, a gyűjtőmappák Új lap DXF-/DWG-ből új jobbgombos menüparancsával lehetséges. A DWG-lap alapján opciót eltávolítottuk a Projektlap(ok) létrehozása dialógusból. Emellett a megnyitott lapot hivatkozott DXF/DWG-re cserélheti a főmenü Fájl | Import | Lap cseréje DXF/DWG-re parancsával.
 • Az új Interfészek | Weidmüller | Wire Processing Center (WPC) menüponttal exportálhatja egy projekt összes vagy kiválasztott kapcsolási rajzaiból a kábelek konfekcionálási adatait és rögzítőeszközeit CSV-fájlokként a Weidmüller Automatizált vezetékmegmunkáló állomása (WPC) számára. A <projektmappa>/Settings/connectionMethods.wsCFG XML-fájlhoz hozzáadtuk a szükséges rögzítóeszköz-kódok Weidmüller-bejegyzéseit.
 • A két meglévő WAGO-interfész egyszerűbb hozzáférhetősége érdekében az Interfészek főmenübe beszúrtuk a WAGO | Smart Script és WAGO | Smart Designer pontokat.
 • A PRO.FILE beállításai exportálhatók és importálhatók a WSCAD-beállítások PRO.FILE pontjában. A program a profile.wscfg fájlba menti a beállításokat.
 • A kapcsolószekrény 3D-nézetében egy új ikon segítségével a szekrény tartalma és az ajtó félig áttetszően jeleníthető meg.
 • A Kapcsolószekrény ikonsoron és a hozzá tartozó CE-menüparancsoknál néhány szimbólum ikonja megújult.
 • Létrehoztunk egy új változtatható helykijelölőt az infolinkekhez, speciális adatok és azok értékeinek infolink szimbólumokban történő megjelenítéséhez. Az új helykijelölő tulajdonságaiban megtalálható a Variable és Property ID mező, amelyek arra szolgálnak, hogy célzottan lehessen megjeleníteni a hivatkozott szimbólum információit.
 • Funkciólista XML-exportjához elérhetővé tettük az XML 2.0 kimeneti formátumot (UTF-8-ként mentve BOM nékül). Az XML-fájl most „Project” és „Element” tartományokra van bontva. Az Element tartomány tartalmazhatja a „Datapoint” és „Subelement” résztartományokat. A helykijelölők ezekhez a tartományokhoz lesznek hozzárendelve. A részelemek a hozzá tartozó Element tartományba kerülnek.
 • A felhasználókezelésben (User Rights) a BEÁLLÍTÁSOK | Törzsadatok jogait további csoportokra bontottuk és hozzáadtuk a jogosultságot a PRO.FILE-beállításokhoz. Emellett most a TÖRZSADATOK alatt lehetőség van rá, hogy megakadályozzuk a wscaduniverse.com használatát.

Általános

 • Képet tartalmazó szimbólumokat forgatása és tükrözése jól működik.
 • A Vezetékszámozás létrehozása varázslóban megadott képletet akkor is helyesen alkalmazza a kiválasztott lapokra a program, ha vannak más, ki nem választott lapok is.
 • Ha elhelyezzük egy szimbólum forgatóvariánsát, majd skálázzuk, a program akkor is megtartja a skálázást, ha lecseréljük egy másik forgatóvariánsra.
 • PI-mérőhelyek tükrözésekor a szövegdoboz tükrözése is helyesen megtörténik.
 • Ha felhúzunk egy keretet rejtetté tett összeköttetési attribútumok köré, azok a kereten belül láthatóvá válnak. Így biztosított, hogy nem törlünk ki véletlenül attribútumokat.
 • Grafikák és összeköttetések vonalvastagságának megváltoztatásakor már csak előre definiált értékeket lehet választani. Saját értékek bevitelére már nincs lehetőség.
 • A töréspontokat el lehet távolítani a vonalláncból. A vonal utólagos eltolása már nem törli őket.
 • Az Extrák | Vizsgálat | Központi adatbank létrehozása funkció futása alatt minden más funkció blokkolva van.
 • A központi adatbank újraképzése után megmaradnak az elhelyezett és virtuális sorkapcsok és azok kivezetésnevei, az összes technológia minden lapján és az anyagböngészőben is.
 • A Shift + Del billentyűkombinációval visszakérdezés nélkül törölhetők az elemek.
 • Az EE-szimbólumok tulajdonságaiban, a Kivezetések pontban jól működik a kivezetésirány megváltoztatása és az előnézetben helyes méretben jelenik meg.
 • Bezárt projekt esetén a projekt és a dokumentumok tulajdonságai nem szerkeszthetők, függetlenül attól, hogy meg van-e nyitva írásvédetten egy lap vagy sem.
 • A rögzített rajztartományban az elemeket a billentyűzet nyílbillentyűivel is el lehet tolni.

Teljesítmény

 • A teljesítményt és stabilitást számos helyen javítottuk, pl. megnyitásnál, lapozásnál és a lapok szerkesztésénél.
 • Az ODBC (Open Database Connectivity) használata az OLEDB helyett megold néhány hibát a WSCAD-adatbankokhoz (mint pl. a központi adatbank vagy az alkatrészadatbank) történő hozzáféréssel kapcsolatosan. A Phoenix PROJECT complete planning Export is javult ezáltal.
 • Projektek és nagy DWG-fájlok importálását gyorsabbá tettük.
 • Ha sokáig és sok lapon keresztül lapozunk, az már nem vezet puffertúlcsorduláshoz.
 • Javítottuk a teljesítményt hálózati meghajtón található adatmappa esetén.
 • A gyorsszerkesztő frissítését jelentősen felgyorsítottuk az értékek módosításánál, a megjelenített oszlopok számától függően, mivel már csak a látható mezők frissülnek.

Előnézet

 • Ha egy EE-lapon eltolunk több szimbólumot vagy elhelyezünk egy makrót, az előnézetben a szaggatott vezeték-vonalak helyesen jelennek meg.
 • Az újraszámozott lapok tartalma helyesen jelenik meg az előnézetben.
 • Ha a fekete háttérhez ajánlott színbeállítás aktív (az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés | Elemek színe) pontban, a szimbólumok és makrók korrektül, inverz színekben jelennek meg az előnézetben.
 • Ha a dokumentumok hátterét más színűre állítjuk, az előnézet háttere is ebben a színben jelenik meg.

Szövegmezők

 • Blokkszövegek estén a program támogatja a szóköz bevitelét a szövegmezőben.
 • Ha a lap háttérszínének a blokkszöveg keretének színével megegyező színt állítunk be, a keret színe inverzen jelenik meg és így látható marad.
 • Ha egy szöveg nem jeleníthető meg teljesen a szövegkeret belül, már nem jelenik meg a kereten kívül. Ebben az esetben a szöveg keretét meg kell növelni.
 • Szimbólum elhelyezésekor a program helyesen tölti ki a szimbólum szövegdobozában található szimbólumszövegeket, függetlenül attól, hogy a szimbólumot a szimbólumböngészőből vagy az anyagböngészőből helyeztük el.
 • Tervjel-mező eltolása vagy forgatása után a keret jól igazodik a mező tartalmához.
 • Az olyan szimbólumparaméterek, mint a tervjel vagy funkciószöveg, szabadon forgathatók.

Böngésző segédablakok és szerkesztők

 • Meggyorsítottuk a projektböngésző Projektszövegek szerkesztése funkciójának futtatását különösen terjedelmes projektek esetén.
 • Ha az anyagböngészőn keresztül elhelyezünk több sorkapcsot, egyik sorkapocs sincs kizárva az anyaglistából.
 • Ha elhelyezünk az anyagböngészőből egy szabad sorkapcsot egy EE-lapra, a sorkapocsszám helyesen jelenik meg a tervben.
 • Az anyagböngészőben korrektül működik a cikkszám módosítása a jobbgombos menün keresztül több kijelölt elem esetén.
 • Ha a gyorsszerkesztőben megváltoztatjuk egy kábel cikkszámát vagy másoljuk és beillesztjük más kábeleknél, a program helyesen jeleníti meg a módosításokat a gyorsszerkesztőben, az anyagböngészőben és az anyagkezelőben, akkor is, ha a kábelkezelés ki van kapcsolva.

Kezelők és böngészők

 • A csatlakozókezelőben a csatlakozósor mögötti két szám a lehetséges és az elhelyezett érintkezők számát mutatják. A megjelenítés beállítható az Érintkezők számának mutatása gombbal. A szám attól függ, hogy a bal oldalon a Mindkettő, a Dugó vagy a Hüvely fül aktív.
 • Több PLC-mellékelem PLC-kezelőn keresztül történő egyidejű beillesztése egy EE-lapra korrektül működik, anélkül, hogy beillesztéskor megváltozna a dokumentum méretaránya.
 • Ha a mágneskapcsoló-, csatlakozó- vagy PLC-kezelésben a Tervjel módosítása menüponttal egy elemhez olyan tervjelet akarunk megadni, amelyet már felhasználtunk, megjelenik egy üzenet, hogy ez nem lehetséges.
 • Ha a Kezelők ikonsort lebegő állapotban helyezzük az asztalra és újraindítjuk a WSCAD szoftvert, az ikonsor rögzítetlen marad és minden ikon látható.

Listák és tervek

 • Az anyaglista ASCII-formátumban történő generálása jól működik.
 • Tartalomjegyzék generálása során azok a dokumentumok, amelyek az aktuális szint felett vagy azzal párhuzamosan helyezkednek el, már nem jelennek meg.
 • Elosztó-jelmagyarázat Excelbe történő exportálásakor minden elosztóhoz külön, számozott Excel-fájl jön létre.
 • Ha megváltoztatjuk a kiértékelések létrehozásának beállításait, majd lefuttatunk egy fordítást a projektfájlt is bevonva a műveletbe, a fordítás nem befolyásolja a kiértékelések beállításait.

Import és export

 • DWG fóliákkal történő importálása után a fóliatartalmak és nevek összerendelése megmarad, akkor is, ha átrendezzük a fóliákat.
 • PDF-exportnál a vonalstílus mindig helyesen jelenik meg, függetlenül a nagyítás mértékétől.
 • Az FE-lapokon szereplő PLC-elemek PDF-be történő exportálása korrektül működik, akkor is, ha az PLC-elem szimbóluma képet tartalmaz.

Beállítások (opciók)

 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés | Szekrényterv színe pontban a nyomtatási színekre vonatkozó beállításokat helyesen menti a program, függeltenül a képernyőre vonatkozó színbeállításoktól.
 • Ha az Extrák | Beállítások (opciók) | Kiértékelés | Sorkapocsterv pontban megváltoztatjuk a rendezési sorrendet, az új sorrend lesz érvényes az anyagböngészőben is a sorkapocssorokon belüli sorkapcsoknál is.
 • Csak az Extrák | Beállítások (opciók) | Nyelv | Nyelvszűrő pontban beállított nyelveket lehet kiválasztani a Nyelvek eszköztáron.
 • Ha egy összeköttetéshez saját vonalszínt rendeltünk, azt a WSCAD beállítások Megjelenítés | Elemek színe | Vezeték-vonal pontban felül lehet írni.

Interfészek

 • A Steinhauer fúróautomata-exportnál a 90°-ban vagy 270°-ban elforgatott kábelcsatornák tájolása helyesen kerül be az Excel-listába.
 • A PHOENIX PROJECT complete marking export funkcióhoz minden elemtípus esetén új struktúrajelölés-helykijelölőket hoztunk létre a „Funkcionális hozzárendelés”, „Berendezés”, „Telepítési hely” és „Beépítési hely” szempontokhoz.
 • A kalapsínek PHOENIX PROJECT complete planning exportja esetén, a művelet után visszaimportálva is korrektül működik.
 • PHOENIX PROJECT complete planning export használata és visszaimportálás után a program lecseréli a vezetékhidakat keresztösszekötőkre, ha aktiváltuk a funkciót. A tartozékokat sem importálja duplán.
 • Ha a Modul és Kártyahely PLC-mezőkhöz nem definiáltunk értéket, a Siemens TIA export során ezekhez standard értékek kerülnek az AML-fájlba, hogy a TIA szoftver elfogadja a fájlt.
 • Az ELMEKO DELTA T funkció DELTA T hőszámítás dialógusában megadott veszteségi teljesítményeket a Mentés az alkatrészadatbankba gomb valóban menti a cikkszámokba.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Ha aktív az Automatikus kábelezés funkció, az CE-elemek eltolása vagy törlése után is helyesen működik.
 • A kurzor simábban mozgatható nagyon sok objektumot tartalmazó CE-oldalakon belül.
 • A sok vonalláncot tartalmazó CE-elemeket gördülékenyebben el lehet tolni, függetlenül attól, hogy a szerelési segédlet be- vagy ki van kapcsolva.
 • Sok kijelölt CE-elem egyszerre történő másolása és beillesztése egy szekrénytervi lapon belül gyorsabb lett.
 • A CE-elemek kalapsínen történ eltolásának megjelenítése simább lett.
 • A CE-lapokon a megfelelő méretben jelennek meg a tervjel-hátterek és a tervjel-mező korrektül mozgatható.
 • CE-lapon található dugó vagy hüvely szimbólumok esetén a csatlakozókezelés behívható a szimbólumok jobbgombos menüjéből.
 • A saját kezűleg létrehozott kalapsínek elhelyezése jól működik.

BA modul (Building Automation)

 • Az Adatpontok dialógusban jól működik a Létező adatbankmezők felülírása gomb.
 • A BA gépegységkezelésben végzett módosítások helyesen jelennek meg az Adatpontok dialógusban és az Adatpontkezelőben.
 • Ha megváltoztatjuk a beállított adatpont-adatbázis tábláját, a program a BA adatpontok dialógusban a Frissít gombra megnyomása után frissíti az értékeket.
 • Ha a BKS_14 adatpontkulcs-plugint használjuk, a program korrektül alkalmazza a hozzá tartozó adatpontkucs-struktúrát.
 • Ugyanazt az adatpontot már (helyes módon) nem lehet egy PLC-csatornacsoport több csatornájához is hozzárendelni.
 • Ha funkciólista generálásakor a Szűrő mezőben az egyik kommunikációs profilt választjuk („fizikai”, „kommunikatív” vagy „virtuális”), a generálás során a tervjelek helyesen jelennek meg.
 • Ha megváltoztatjuk egy közeget jelölő összekötő vonal stílusát, majd új közeget választunk az adott vonalhoz, a program az adott közeghez megadott vonalstílust alkalmazza.
 • Az infolink és a szimbólum közötti összekötő vonalak szaggatottan jelennek meg, akkor is ha célhuzalozás elemeket (pl. sarok jobbra) helyeztünk az összeköttetésbe.
 • Az infolink szimbólum tulajdonságaiban elvégzett változtatásokat a program korrektül menti és jeleníti meg az infolinknél.
 • Ha másolunk egy BA-elemet beágyazott kábelekkel és infolinkekkel együtt és beillesztjük az elemeket egy másik BA-lapon, a beágyazott kábelek tervjelei helyesen jelennek meg az infolinkekben.
 • Az adatpontkulcs struktúrájában a Funkcionális hozzárendelés WSCAD-tartományban csak a tartomány További adatok.1 és További adatok.2 értékei jelennek meg. Ha további adatok szerepelnek a Beépítési hely vagy Telepítési hely résztartományokban, azokat a program nem veszi figyelembe a Funkcionális hozzárendelés WSCAD-tartományban.

EI modul (Electrical Installation)

 • Ha egy EI-szimbólum tulajdonságaiban létrehozunk több kábelt, a program helyesen számozza a kábelek tervjeleit.
 • Ha hozzárendelünk egy kábelt egy elosztóhoz, a kábel funkciószövege helyesen jelenik meg az elosztó tulajdonságaiban.
 • Ha rejtetté állítjuk a Kábel fektetőrendszerek fóliát, az EI-lapokon a csatlakozási pontok és a zöld magasságváltozást jelző nyilak sem láthatók.
 • Ha egy bezárt projekt egyik EI-lapjáról egy hivatkozott DWG-t másolunk a megnyitott projekt egyik EI-lapjára, a program probléma nélkül illeszti be a DWG-t.
 • Ajtókat és ablakokat derékszögű falakba is probléma nélkül be lehet illeszteni.

Project Wizard bővítmény

 • A dokumentum technológia-kereszthivatkozásai megmaradnak a Project Wizard segítségével történő tervgenerálás során is.
 • Ha egy makróban egy szimbólumhoz tartozékok vannak rendelve, a tartozékok a Project Wizard segítségével történő generálás után helyes tervjeleket kapnak.
 • Ha egy makróban egy szimbólumhoz kábelek vannak rendelve, a kábelek a Project Wizard segítségével történő generálás után helyes tervjeleket kapnak.
 • Olyan projektek generálása is jól működik a Project Wizardban, amelyekben a BA-lapokon található szimbólumok EI-lapokon található szimbólumokkal vannak összekapcsolva.

v7.0.0.62

Megjelenés dátuma: 2022-09-01

WSCAD ELECTRIX Update 7

A hetedik WSCAD ELECTRIX update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Makrók
Kezelők és böngészők
Böngésző segédablakok és szerkesztők
Listák és tervek
Import & export
Cikkszámok
Interfészek
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • A szimbólumok jobbgombos menüjében a Szimbólumparaméterek pontban minden meglévő szimbólumparaméter helyesen jelenik meg.
 • A méretezési szövegek 180°-os elforgatás esetén is helyesen poziconálva jelenne meg, függetlenül attól, hogy milyen irányban helyeztük el a méretvonalat.
 • A Vezetékszámozás eltávolítása varázsló (behívható az Extrák | Vezetékszámozás paranccsal) a manuálisan beillesztett vezetékattribútumokat és olyan szimbólumkivezetések attribútumait is törli, amelyeket a szimbólumszerkesztőben megváltoztattunk.
 • A Vezetékszámozás létrehozása varázslóval a Képlet móddal és a Potenciál beállítással is helyes vezetékszámozás jön létre.
 • Ha megváltoztatjuk a szimbólum kivezetéseinek típusát (pl. áthidalásról passzívra) a vezetékszámozás automatikus létrehozásakor (az Extrák | Vezetékszámozás | Vezetékszámozás létrehozása paranccsal) a vezetékszámozás helyesen frissül.
 • Az automatikus készülékszámozáskor (az Extrák | Számozás | Készülékparanccsal) a melléklapokon található tervjelek számozása folyamatosan történik, amíg a Melléklapok elválasztó jelét és előtagját is belevenni opció inaktív. Aktív opció esetén a program helyesen veszi be a melléklapokat a számozásba.
 • A projektstruktúra újraépítése után a tartományok és gyűjtőmappák helyesen és úgy lesznek rendezve, ahogy előzőleg meghatároztuk.
 • A központi adatbank újraképzése után az EE-lapokon található sorkapcsok és a hozzájuk tartozó, CE-lapokon található sorkapcsok kapcsolata (pl. a technológianavigátoron keresztül) megmarad.
 • A közegeket jelölő vonalak, fektetőrendszer-vonalak és más beillesztett grafikus vonalak vége helyesen már nem lekerekítve jelenik meg.
 • Ha aktív a célhuzalozás megjelenítése ponttal funkció, az első CH-elem elhelyezése után a CH-szimbólum továbbra is a kurzoron van, hogy el lehessen helyezni egy újabb célhuzalozás-elemet.
 • A funkciószövegeket virtuális PLC-k esetén is meg lehet adni utólag.
 • Al-elemek érintkezőtükrei megfelelően pozicionálva jelennek meg.
 • Ha a wscaduniverse.com-ot az ELECTRIX szoftverből hívjuk be, a Schneider Electric konfigurátor minden Schneider Electric alkatrész esetén futtatható.
 • A wscaduniverse.com segédablak azon a képernyőn jelenik meg, amelyen az ELECTRIX szoftver.

Makrók

 • Kábelt tartalmazó makró beillesztésekor a kábel összes erének ugyanaz a tervjele.
 • A makrószerkesztőben be lehet illeszteni a makróba készülék-dobozokat és feketedobozokat.

Kezelők és böngészők

 • Ha a sorkapocskezelőn keresztül helyezünk el sorkapcsokat, a program helyesen veszi át a létező struktúrajelöléseket.
 • A kábelkezelőben a kábelerek száma úgy jelenik meg, ahogy a beállított színkódban vagy a hozzárendelt cikkszámban definiálva van.

Böngésző segédablakok és szerkesztők

 • A szimbólumszerkesztőben jól működik a virtuális kivezetések elhelyezése a PLC-főelemekben.
 • Ha a gyorsszerkesztőben több mezőt jelölünk ki és a jobbgombos menü segítségével kizárjuk az anyaglistából, a program minden, a kijelöléshez tartozó jelölőnégyzetet aktivál.
 • Ha egy EE-lapon olyan sorkapcsokat törlünk, amelyek el vannak helyezve a szekrénytervben is és az üres sorkapcsokat meg akarjuk tartani, a CE-lapon megmaradnak az elhelyezett sorkapcsok és az anyagböngészőben is megjelennek továbbra is.

Listák és tervek

 • A huzalozási tervek a huzalozás előtt és után, valamint be- és kikapcsolt huzalozás esetén is korrektül jönnek létre.
 • Ha egy kiértékelésnél több listakonfiguráció közül lehet választani, mindig csak a kiválasztott listakonfigurációt generálja a program.
 • Az anyaglista generálási beállításaiban a Szimbólumok készülék-dobozban szűrőt minden technológiában helyesen alkalmazza a program.
 • A változáslista generálására vonatkozó beállításokban kimeneti mezőként az általános helykijelölők mellett a változáslista helykijelölői is megjelennek.
 • A kiértékelések konfigurációs dialógusaiból a Kimenet pontnál eltávolítottuk a Nyomtató opciót. A listákat a sikeres generálás után is ki lehet nyomtatni.

Import & export

 • Projekt importálása után az érintkezőtükrök megfelelően pozicionálva jelennek meg.
 • DXF/DWG-export során minden kiértékelés (mint pl. a grafikus sorkapocsterv és grafikus kábelterv is) exportálása korrektül történik.
 • A több nyelven történő PDF-export után a PDF-ek tartalomjegyzékében dokumentumok neve megfelelő nyelven jelenik meg.
 • Ha be van állítva egy projektnyelv is, kiértékelések Excel-listába történő exportálása során az Excel-lista feliratai is a beállított projektnyelven jelennek meg.

Cikkszámok

 • Az alkatrészkezelőben a Keresés mezőbe írt szöveget átadja a program a wscaduniverse.com keresőjébe és lefuttatja a keresést.
 • Ha kikapcsolt mágneskapcsoló-kezelés esetén az Objektumtulajdonságok dialógusban több kijelölt tekercs cikkszámát megváltoztatjuk, a cikkszám minden hozzá tartozó érintkezőtükörnél is megváltozik.

Interfészek

 • Fejlesztettük az AML-fájlok Interfészek | SIEMENS | SPS CAE paranccsal történő importálását és exportálását.
 • Az elforgatott CE-elemek a Steinhauer eCAB-export során helyesen elforgatva jelennek meg.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Meggyorsítottuk a szekrénytervi lapon a sok együtt kijelölt CE-elem másolását és beillesztését.
 • Javítottuk több kijelölt CE-elem relatív eltolását bekapcsolt szerelési segédlet esetén.
 • Ha több kijelölt CE-elemet az Elhelyezés távolsággal funkcióval tolunk el, az elemek sorrendje megmarad.
 • Néhány kisebb változtatást végeztünk a 3D-átfedési pontok beállításánál (az Extrák | Szekrényterv | 3D-átfedési pontok menüpontban vagy a szekrényajtó jobbgombos menüjének Funkciók | 3D-átfedési pontok parancsával).

BA modul (Building Automation)

 • Hivatkozott DXF/DWG-fájlt tartalmazó BA-lapon el lehet helyezni infolinkeket és szimbólumokat.

EI modul (Electrical Installation)

 • A STRG+M billentyűkombinációval a kijelölt EI-elemek méretvonalainak megjelenítése átváltható falon belülre és kívülre.
 • Szabadon forgatott EI-szimbólumok esetén a program korrekt pozícióban jeleníti meg a szimbólumszövegeket.
 • Ajtó elhelyezésekor helyesen jelennek meg a falaktól mért távolságok.
 • A hivatkozott DXF/DWG-fájlt tartalmazó installációs tervben található minden szövegdoboz látható a generált PDF-fájlban is.
 • Az Eltolás a fal végétől EI-funkció futtatásakor a program helyesen jeleníti meg a legközelebb lévő falelemektől mért távolságot.
 • Installációs terv 3D-nézetében minden elhelyezett EI-elem korrektül jelenik meg.

v7.0.0.49

Megjelenés dátuma: 2022-05-12

WSCAD ELECTRIX Update 6

A hatodik WSCAD ELECTRIX update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Sorkapcsok
Makrók
Listák
Import & export
Alkatrészek
Interfészek
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • A projektböngészőben a Funkciók | Szövegméret módosítása paranccsal meg lehet változtatni a szimbólumszövegek méretét. Most további szövegeket is ki lehet választani, mint pl. általános szöveg, szabad szöveg, blokkszöveg, összeköttetés-attribútumszövegei és kereszthivatkozások.
 • A gyorsszerkesztőben jól működik az elemtípusok szerinti szűrés és a láthatóvá/rejtetté tétel.
 • Az SSO-val és a wscaduniverse.commal való kapcsolat proxy szerver használatakor is működik.
 • Segédvonalak elhelyezése és törlése (Ctrl + mínusz billentyűkombinációval is) helyesen működik.
 • A méretezés vonalainak beillesztése jól működik, akkor is, ha közben ki- és bekapcsoljuk a befogást az F5 billentyűvel.
 • A méretvonalak szövegigazítása helyesen működik a méretezés elhelyezésekor.
 • Az anyagkezelőben jól működik a technológiák zárolása.
 • A Struktúra újraépítése funkció futtatása után már nincsenek zárolva a részprojektek projektlapjai.
 • A beágyazott kábeleket tartalmazó szimbólumokat kiemeli az egérmutató-funkció.
 • Ha szöveg beillesztésekor a tulajdonságokban megváltoztatjuk a fóliát, a szöveg ezután is elhelyezhető.
 • Ha azonos típusú szimbólumokat illesztünk be egy készülék-dobozba, a program helyesen számozza azok tervjeleit.
 • Elemek elhelyezésekor a Ctrl+Z kombinációval előbb befejezi az elhelyezés funkciót, majd a Ctrl+Z újabb lenyomásakor törli az elhelyezett elemet
 • Több PLC-mellékelem cseréjekor a program helyesen adja meg az elemek kivezetésszámait.
 • Függőlegesen tájolt oldalak esetén a keretben található logó is függőlegesen jelenik meg.
 • Egy második fül dokkolása vagy lebegtetése, valamint a két dokumentum tartalmának megjelenítése és zoomolása jól működik.
 • Ha áthelyezünk egy vagy több WSCAD ablakot egy második monitorra, az ablak tartalma ott helyesen jelenik meg, akkor is, ha újraindítottuk a WSCAD szoftvert.

Sorkapcsok

 • Sok, együtt kijelölt szétosztott sorkapocs elhelyezése, másolása és törlése gyorsabb lett.
 • A szétosztott sorkapcsok szimbólumainak „+“ billentyűvel történ többszörös másolása jól működik.
 • Áthidalás nagyszámú szétosztott sorkapocsra történő elhelyezése gyorsabb lett.

Makrók

 • Változókat tartalmazó makrók elhelyezésekor a változóértékeknek előnye van az alkatrészadatbank mezőivel szemben.
 • Olyan makró beillesztésekor, amely több azonos tervjelet vagy sorszámként változót alkalmazó tervjelet tartalmaz, a program helyesen számozza a tervjeleket.
 • Ha egy lap elemeiből létrehoztunk egy lapmakrót, a makrószerkesztőben a lap minden eleme helyesen jelenik meg.
 • A gyorskeresés használatakor makrók esetén a program először a makrónevekben, majd az elérési útvonalakban keres, és a találatokat ebben a sorrendben jeleníti meg.

Listák

 • Az anyaglista Excel-be történő, plusz kimeneti mezőket tartalmazó kiadásakor a gyűjtőmappák kommentárjai és leírásai helyesen kerülnek az exportba.
 • A Kábeltípus helykijelölőt tartalmazó kábellistákban a virtuális, még el nem helyezett kábelek is helyesen jelennek meg.

Import & export

 • Ha az anyagböngészőben kábeleket importálunk egy Excel-fájlból, az egyes kábelerek színét helyesen importálja a program és helyesen jeleníti meg azokat a kábelkezelőben.
 • Gyorsabbá tettük a PDF-fájl exportálás után történő megnyitását és a fájlban történő lapozást.
 • PDF-exportnál a PLC-fő- és mellékelemek szövegei, valamint a többsoros szövegek kiadása helyesen történik. Emellett a vezeték-kereszthivatkozások kattinthatók.
 • Több nyelven történő PDF-export esetén is megjeleníthetők a PDF-ben a szimbólumok paraméterei (tervjel, szimbólumnév, cikkszám, funkciószöveg…) kommentárként és előreugró ablakban a Kiadás szimbólumparaméterekkel opció aktiválásával. A más nyelvű PDF-ek a lefordított szövegeket tartalmazzák.
 • A különböző kivezetéstípusok pl. egy feketedoboznál, jól jelennek meg PDF-exportban.
 • Ha a kiértékelések 90°/270°-ban elforgatott helykijelölőket tartalmaznak, a PDF-export során a tartalom különböző tájolási beállítások esetén is mindig helyesen jelenik meg.
 • Ha egy PLC szimbólumokat tartalmazó egyvonalas tervet exportálunk PDF-formátumban, a csatornák szövegei és kereszthivatkozásai – korrekt módon – nem jelennek meg a szimbólumnál.
 • Ha a nyomtatásnál bekapcsoljuk az Oldalhoz illeszt és Rajz középre igazítása opciókat és nagy margókat adunk meg, a a program akkor is helyesen nyomtatja a dokumentumok keretét és tartalmát.
 • Ha egy lapot, amely már hivatkozott DXF/DWG-fájlokat tartalmaz, DXF/DWG-formátumban exportálunk, a program a hivatkozott DXF/DWG-fájloket az export során megadott mappába másolja egy alkönyvtárba. Az alkönyvtár az exporttal létrehozott DXF/DWG-fájl nevét kapja.
 • DWG-fájlt tartalmazó lap grafikus exportja (pl. jpg) jól működik.
 • A DWG-lap alapján funkcióval importált DWG-rajzok feketére állított lapháttér esetén is helyesen jelennek meg.
 • A program a megadott méretbeállításokkal nyomtatja a címkéket.

Alkatrészek

 • Ha az alkatrészkezelőben az alkatrészlistát a bal oldali Szimbólum és Kategória fülek segítségével szűrjük, az előnézet megfelelőképp alkalmazkodik. Az alkatrészkezelő bezárásakor a program menti az utolsó szűrőbeállítást.
 • Az Adatbank fordítása funkció használatakor a kiválasztott nyelvekhez tartozó szótárbejegyzések átvétele az alkatrészadatbankba korrektül működik.
 • Az alkatrészadatbank szótár segítségével történő fordítása egy vagy több nyelvre akkor is jól működik, ha egy idegen nyelvet választunk kulcsnyelvnek.
 • Alkatrészek egyvonalas tervbe történő beillesztése jól működik.

Interfészek

 • Jól működik a címkék kiadása a WAGO SmartScript feliratozórendszernek.
 • Az emeletes sorkapcsok exportálása jól működik a WAGO smartDESIGNER programba.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Szerelőlap tükrözése helyesen működik.
 • Az előzőleg az Intelligens kijelölés | Tervjel paranccsal létrehozott CE-elemeket tartalmazó kijelölésből el lehet tolni egy tervjelett.
 • CE-lapokon nyomtatásban és PDF-ben nem jelennek meg struktúrajelölést tartalmazó felesleges szövegmezők.
 • CE-elem elforgatása vagy tükrözése után a fókusz a CE-elemen marad és minden szerkesztési funkció elérhető.
 • CE-lapokon az elemek a gyerek-elemeikkel (pl. kalapsín) együtt eltolhatók az Eltolás elemekkel funkció használatakor a nyílbillentyűkkel is.
 • Ha a CE-elemeknél a nyomtatáshoz be van állítva a színek felülvezérlése (pl. Szerelőlap háttér), ez elemek nyomtatásban és PDF-exportban a beállított színekben/szürkeárnyalatokban jelennek meg.

BA modul (Building Automation)

 • Az Adatpontok/infolinkek frissítése varázslóhoz hozzáadtuk az adatpontkezelő BA-mezőit. Aktiválás esetén a program átveszi az értékeket a beállított adatpont- és alkatrészadatbankból.
 • Ha elhelyezünk egy infolinket egy BA-szimbólumhoz, a szimbólum és az információkeret közötti összeköttetés mindig az előtérbe kerül, nem fedik át más elemek.
 • Az alkatrészkezelőben a Komunikációs profil oszlopban helyesen jelenik meg a Kommunikációs profil adatbankmező tartalma (pl. BACnet). Ez a tartalom helyesen jelenik meg a funkciólistában is, akár egysoros, akár többsoros megjelenítésben..
 • Korábbi WSCAD-verzióból származó projekt importálásakor az Extrák | Beállítások (opciók) | Szimbólum | Egyedi PLC-szövegek pontban meghatározott hozzárendelések a BA-alapobjektumok és az egyedi PLC-szövegek között megmaradnak.
 • Ha behívjuk egy BA-lap egy standard szimbólumát a szimbólumszerkesztőbe és megváltoztatjuk a típust PLC-főelemre, a szimbólum cseréje és megjelenítése a lapon jól működik.
 • Ha egy BA-elem ki van zárva az anyaglistából (a tulajdonságdialóguson vagy egy anyaglista-jelölőn keresztül), funkciólista „Összesítő lista“ módban történő generálásakor nem kerül be a listába.
 • Ha egy BA-elem tulajdonságdialógusában az Egyéb fülön meg van adva egy anyagszorzó, az helyesen lesz kiértékelve a funkciólista „Összesítő lista“ módban történő generálásakor.

EI modul (Electrical Installation)

 • EI-lapokon a beágyazott kábel tervjele helyesen pozicionálva jelenik meg a hozzá tartozó szimbólumnál.
 • EI-lapokon a fektetőrendszerek és kábelek tükrözése és forgatása jól működik.
 • Bekapcsolt fóliavezérlés mellett az EI-elemek a beállított fóliára kerülnek. Ha a fóliavezérlés ki van kapcsolva, az EI-elemek a hozzájuk rendelt fóliára kerülnek, pl. falak, ajtók és ablakok az „Installációs terv” fóliára, a rácsok és helyiségek a „Lakóegység” fóliára.
 • Ha egy fektetőrendszer vonalának rajzolását jobb egérgombbal kattintva fejezzük be, a vonal azonnal megjelenik. Újabb vonalat lehet hozzáilleszteni, mert a rajzolási funkció még nincs befejezve.
 • Fal létrehozásakor a program helyesen alkalmazza a fa anyagának színválasztását. Kikapcsolt ortogonális mód (F6) esetén is jól működik a fal rajzolása.
 • Ajtó elhelyezésekor a nyitási irány a Ctrl+D kombinációval váltható, és utána az elhelyezés megszakítható az ESC billentyűvel.

v7.0.0.38

Megjelenés dátuma: 2022-01-12

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 5

Az ötödik WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Kezelők és böngészők
Makrók
Import & export
Interfészek
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • Gyorsabban lehet megnyitni és zoomolni azokat a lapokat, amelyekbe nagy DWG-rajzokat importáltunk grafikaként.
 • A méretezés beállításainak változásai azonnal frissülnek.
 • A vonalak pixelvastagságban történő megjelenítését most minden lap tulajdonságaiban lehet aktiválni. Emellett az exportálási dialógusokat kiegészítettük a Vonalak pixelvastagságban opcióval. Ha ezekben a dialógusokban ki van kapcsolva ez a beállítás, a program a lap beállításait alkalmazza. Ha aktív a beállítás, a vonalak exportálása minden lapon pixelvastagságban történik.
 • A Nézet | Vonalak megjelenítése pixelvastagságban beállítás a teljes projektre vonatkozik. Ha aktív ez a beállítás, a program átveszi az export-dialógusokba is, de ott kikapcsolható. Akkor megint a lapok beállításai érvényesek.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Számozás | Sorkapocs pontban kiválasztható, hogy a sorkapocsszámok a sorkapcsok elhelyezésekor függőlegesen vagy vízszintesen jelenjenek meg.
 • A szimbólumszerkesztőben az Elektrotechnika ikonsorról gond nélkül beilleszthető egy PLC-főelem vagy -mellékelem.
 • Ha hozzárendelünk egy infolinket egy alszimbólumhoz, amelyet lenyomott Ctrl billentyűvel helyeztünk el és ami így a főszimbólumhoz van rendelve, az infolink helyes pozícióban jelenik meg az alszimbólumnál.
 • A létező megszakítás szimbólumok közötti kereszthivatkozások megmaradnak akkor is, ha további azonos vezetéknevű megszakítás szimbólumokat helyezünk el más lapokon.
 • Nem lehet több mint 260 karakteres projektnevet megadni. Emellett a Munkakönyvtár mezőben megadható karakterek száma 200-ra korlátozódik.
 • Egy elhelyezett tartozékot csak akkor lehet a főelem tulajdonságaiban a Tartozék pontban szerkeszteni, ha előbb töröltük a lapról.
 • Ha egy forgatóvariánst beillesztünk és skálázunk az S és Shift+S billentyűkkel, a referenciajelölés elhelyezés után helyesen jelenik meg a szimbólumnál.
 • Ha az összeköttetés attribútumaiként megadjuk a színkódot, keresztmetszetet és típust és láthatóvá tesszük őket, azok helyesen pozicionálva jelennek meg az összeköttetéseknél.
 • A Vezetékek szerkesztése dialógusban a Típus oszlop bejegyzései törölhetők.
 • Azokat a szövegeket, amelyeket töröltünk a dokumentumokból, a fordítás során a program már nem találja meg és az utószerkesztő panelen sem jelennek meg.
 • A Fájl tisztítása funkció futtatása után a tervjelek láthatósága/rejtettsége és a pozíciója marad, ahogy be van állítva.

Kezelők és böngészők

 • Az anyagböngészőben jól működik az új anyag hozzáadása kábellistából (Excel-fájlból).
 • A megszakítási pontok kezelőjében jól működik a potenciálok szerinti rendezés.
 • Ha bekapcsolt mágneskapcsoló-kezelés mellett kicserélünk egy váltóérintkezőt egy forgatóvariánsra, az érintkezőszámok a tervben megmaradnak az új pozíciókban.
 • Ha a projekt tulajdonságaiban a Kábel szimbólumtípus néhány szempontja leíróra van állítva, a kábelkezelőt gond nélkül meg lehet nyitni.

Makrók

 • Ha olyan kábelt tartalmazó makrót helyezünk el, amely a tárolt cikkszámban több eret tartalmaz, mint amennyi el van helyezve, a program figyelembe veszi ezeket a virtuális ereket a kábelérszám megadásakor. Ha a tárolt cikkszám nem szerepel az alkatrészadatbankban, a program nem veszi figyelembe a virtuális kábelereket.
 • Ha egy lap több eleméből lapmakrót hozunk létre, a program úgy állítja be a makró beillesztési pontját, hogy az a befogás raszterében legyen.
 • Az elosztómakrók az előnézet ablakban a helyet kitöltve jelennek meg.

Import & export

 • Nagy terjedelmű DWG-rajzok importálásakor a rajz előnézete gyorsabban zoomolható és tolható el.
 • A konfigurációs beállítások importálásakor az adatmappák elérési útvonala és a beállított alkatrészadatbank nem változik. Az adatpontkezelés elérési útvonala viszont módosul.
 • Ha egy projekt importálásakor létre akarunk hozni egy biztonsági másolatot és ennek a fájlnak a létrehozása nem sikerül, az importálás után mégis megnyílik a projekt.
 • Ha SQL-alkatrész-adatbázist importálunk egy SQL-alkatrész-adatbázisba és aktiváljuk a Az összes tábla automatikus hozzárendelése funkciót, a következő lépésben minden tábla helyesen van kijelölve.
 • SQL-adatbázis importálásakor a forrásadatbázis verziószáma változatlan marad.
 • Ha a PDF-exportnál megadunk egy vonalvastagság-szorzót, a szaggatott vonalak helyesen jelennek meg a PDF-fájlban.
 • Ha a projekt nyelveként idegen nyelv van beállítva, több nyelven történő PDF-export során a PDF-ek a megfelelő nyelveken jönnek létre.
 • Azokat az elemeket, amelyek a rajzterületen, de a kereten kívül vannak, a program nem veszi figyelembe exportálás és nyomtatás során.
 • A nyomtatási nézet és a nyomtatás plusz keret nélkül történik.
 • Azokat a dokumentumokat, amelyek a projektmappában találhatók, de nem jelennek meg a projektböngészőben, nem exportálja a program.

Interfészek

 • A Phoenix PROJECT complete planning export funkció használatakor a program egyrészt helyesen adja ki a kalapsínen lévő elemek magasságát, szélességét és mélységét, másrészt helyes sorrendben jeleníti meg a függőleges kalapsínen lévő elemeket.
 • Steinhauer eCAB rendszer exportnál javítottuk a különböző elemek megjelenítését.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • CE-lapon különböző elemekből álló kijelölést probléma nélkül el lehet tolni, függetlenül attól, milyen elemeket tartalmaz a kijelölés.
 • Ha egy kalapsínt az Eltolás elemekkel jobbgombos menüparanccsal tolunk el, a program a kalapsín minden gyerek-elemét eltolja a sínnel együtt.
 • Ha betöltünk egy CE-elemet a szimbólumszerkesztőbe és egy kivezetés tulajdonságaiban a Szekrényterv csatlakozó | Vezeték-hosszráadás pontban megadunk egy értéket, a program a vezetékezés során hozzászámolja a meglévő vezetékhosszhoz és figyelembe veszi a huzalozási tervben.

BA modul (Building Automation)

 • Ha az anyagböngészőn keresztül illesztünk be egy szimbólumot a tervbe, a szimbólum adatpontjai helyesen jelennek meg az adatpontkezelőben.
 • Ha a Referenciajelölés megadása dialógusban összekapcsolunk a tervjelen keresztül egy EE-szimbólumot egy BA-szimbólummal, az EE-szimbólumban helyesen jelennek meg az adatpontkezelőben a BA-szimbólum adatpontjai.
 • A szimbólumhoz manuálisan hozzáadott adatpontok megmaradnak, ha a szimbólumot más elemekkel együtt makróként mentjük.
 • A közegeket jelölő összekötő vonalak gond nélkül beilleszthetők egy újonnan létrehozott automatizálási terv-makróba. A közegeket jelölő vonalak típusát is meg lehet változtatni a BA eszköztár segítségével.
 • A másolásvédett BA-szimbólumok menthetők az „Üres_BA“ könyvtárba.

EI modul (Electrical Installation)

 • Ha több EI-elemet másolunk, másik EI-lapra történő beillesztéskor a beillesztési pont helyesen a kijelölés felett jelenik meg.
 • 10 cm-nél vékonyabb falakba is be lehet illeszteni ajtókat és ablakokat.

v7.0.0.33

Megjelenés dátuma: 2021-11-02

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 4

A negyedik WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírtak függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Böngésző segédablakok & szerkesztők
Import & export
Interfészek
Alkatrészkezelő
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • A szabad kereszthivatkozások tulajdonságait elhelyezés után szerkeszteni lehet.
 • Ha egy projekt tulajdonságaiban aktív a Projekt sablonjainak használata opció, a sablonok elérési útvonalát helyesen adja meg a program.
 • Ha egy szimbólumnál aktív az Eltolás funkció, a szimbólum a Ctrl + nyílbillentyűk kombinációjával akkor is korrektül tolható el a raszteren, ha a befogás ki van kapcsolva.
 • Ha elhelyezünk egy szimbólumot egy lapon, automatikusan megnyílik a tulajdonságok dialógus. A háttérben a szimbólum látható marad.
 • Szimbólum vagy kijelölés eltolása után a szimbólum vagy kijelölés aktív marad és a szimbólum vagy kijelölés jobbgombos menüjét be lehet hívni.
 • A kitöltött grafikák kerettel együtt történő eltolása és törlése jól működik.
 • A projektspecifikus konfiguráció ki- és bekapcsolása több kijelölt projekt jobbgombos menüjéből korrektül működik.
 • A makrókban mentett méretezéseket a program a makró elhelyezésekor is helyesen veszi át és jeleníti meg.
 • Ha megváltoztatjuk egy lap méretarányát, az elemek azután korrektül méretezhetők.
 • Több feketedoboz elhelyezésekor a program helyesen számozza a a tervjeleket.
 • A központi adatbank újraképzése után a kábelkezelőben helyesen jelennek meg a kábelduplikátumokkal rendelkező kábelek erei.
 • Az elemek másolása lebegő lapról rögzített lapra jól működik.
 • Ha megváltoztatjuk egy elhelyezett jelmagyarázat rendezését, jól jelenik meg az új sorrend.

Böngésző segédablakok & szerkesztők

 • A PLC-főelemeket el lehet helyezni az anyagböngészőből áttekintő rajzba.
 • A szimbólumszerkesztőben a PLC-főelemek egyedi PLC-szövegeinek helykijelölőinek másolása és beillesztése korrektül működik.
 • Ha szimbólumokat illesztünk be egy saját ikonsorra a szimbólumböngészőből, a szimbólumok ikonjai helyesen jelennek meg.

Import & export

 • Importált WSCAD SUITE projektből származó elemek jól jelennek meg és a fóliakezelés segítségével helyesen állítható át a láthatóságuk is.
 • Az importált DWG-fájlban kikapcsolt fóliák nyomtatásban vagy az exportált PDF-ben sem láthatók.
 • Nagy terjedelmű projektek PDF-be és DXF/DWG-be történő exportját is meggyorsítottuk.
 • A nyomtatási nézetben és nyomtatásban is minden kereszthivatkozás helyesen jelenik meg.
 • Az érintkezőtürkrök kereszthivatkozásai az exportált PDF-ben kattinthatók és a hozzá tartozó érintkezőre ugranak.
 • DXF/DWG-export esetén már nem támogatottak a régebbi R13, R14 és R15 AutoCAD-verziók, mert gond volt a színek megjelenítésével.

Interfészek

 • Steinhauer PWA-export esetén a CE-lapokon szereplő elemek jól jelennek meg a DXF-fájlban.
 • A CE-lapokon található tiltott szerelési zónák pozíciója Steinhauer eCAB rendszer felé történő export esetén helyesen kerül be a DXF-fájlba.
 • A Phoenix PROJECT complete planning interfész használata esetén jól működik a keresztösszekötőket és vezetékhidakat tartalmazó sorkapocssorok, valamint áthidalásokat tartalmazó emeletes sorkapcsok exportálása és importálása.

Alkatrészkezelő

 • Ha az alkatrészkezelőben be van kapcsolva a szűrő, azonnal frissül a bal oldalon történő kiválasztásnak megfelelően (kategória, szimbólum).
 • Ha az alkatrészkezelőben egy cikkszámnak új gyártót illesztünk be, a fókusz a listában az új bejegyzésre kerül.
 • Ha egy tekercshez azonos érintkezőtükörrel rendelkező másik cikkszámot rendelünk, az érintkezőtükör kereszthivatkozásai helyesen jelennek meg a képernyőn és nyomtatásban is.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • CE-lapokon a szekrényelemek (szekrény, szekrényajtó, szerelőlap stb.) nem takarják el a segédvonalakat.
 • A CE-lapokon található elemeket probléma nélkül el lehet tolni. Eltolás után az elem jobbgombos menüjének behívása megint lehetséges.
 • Ha eltoltunk egy CE-elemet, az elem tulajdonságaiban a Z-tengely értéke megmarad.
 • Ha több kijelölt CE-elemet másolunk és azokat újra be akarjuk illeszteni a CE-lapra, az összes kijelölt CE-elem helyesen jelenik meg az elhelyezési előnézetben.

BA modul (Building Automation)

 • Ha az adatpontkezelőben megváltoztatjuk egy szimbólum funkciószövegét, a funkciószöveg az összes többi technológiában is megváltozik.
 • Ha már definiáltunk kábeleket egy BA-lapon, a kábelkezelő korrektül kínálja fel a következő szabad kábelt, amikor újabb kábelt rajzolunk egy EE-lapon.

EI modul (Electrical Installation)

 • A struktúratartományok létrehozása jól működik az EI-lapokon belül.
 • Lapos vezetékek több emeleten keresztül fentről lefelé és lentről felfelé is el lehet helyezni a hozzá tartozó kábelekkel és megjeleníthetők 3D-nézetben.

v7.0.0.27

Megjelenés dátuma: 2021-09-22

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 3

A harmadik WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírt frissítések függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Import & export
CE modul (Cabinet Engineering)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • A gyorskereséssel most szimbólumokra, makrókra és cikkszámokra is lehet keresni, valamint tervjelekre. Ehhez a kereső menüsorát átalakítottuk legördülő listákká.
 • Egy lap DWG/DXF-fóliáit egyenként lehet láthatóvá vagy nem láthatóvá tenni. Ezeket a beállításokat a program külön menti minden laphoz.
 • A kereszthivatkozások jól működnek kétsoros megjelenítésben.
 • Ha a dokumentumterületen lenyomott bal egérgombbal felhúzunk egy keretet(zöld) jobbról balra több objektum köré, azokat a szövegdobozokat és méretezéseket is kijelöljük, amelyek nincsenek teljes terjedelmükben a kereten belül.
 • Az olyan szimbólumok kivezetéseit, amelyet a szimbólumszerkesztőben másoltunk és beillesztettünk, a tervben helyesen köti be a program.
 • A sablonböngészőben a sablonok jobbgombos menüjéből indíthatók a Fordítás és Nyelv javítása funkciók.
 • Ha a nyelvelemzésnél vagy a több nyelven történő PDF-export során a Keresés a projektben gombra kattintunk,a program az összes, a projektben szereplő nyelvet felsorolja.
 • Az Extrák | Beállítások(opciók) | Megjelenítés | Elemek színe pontban a háttér színének beállítása jól működik.
 • Ha átállítjuk a program nyelvét, a kiértékelések lapjainak neve helyesen, a választott nyelven jelenik meg.
 • A kábelkezelő ablakának méretét a program helyesen menti a kezelő bezárásakor.
 • Vonal rajzolásakor korrektül működik a hossz billentyűzettel történő megadása.
 • Kábel elhelyezése után meg lehet nyitni egy másik EE-lapot és el lehet helyezni egy újabb kábelt. A funkció csak a jobb egérgomb vagy az ESC billentyű lenyomásakor szakad meg.
 • Egy megnyitott projekt egyes lapjai csak akkor vannak zárolva, ha a változáskezelés szigorú módban van aktiválva.
 • A Változtatás | Objektumtulajdonságok | Összeköttetések funkció behívása akkor is működik, ha néhány összeköttetés áthidalást tartalmaz.

Import & export

 • A méretezések jól jelennek meg WSCAD SUITE projekt importálásakor. Az adatok a méretezési nyilaktól függetlenül eltolhatók és a nyilak pozíciójának kiválasztása is jól működik.
 • Grafikaként importált szövegek PDF-exportban jól olvashatóan jelennek meg.
 • WSCAD SUITE-ból történő adatátvétel után a súgó megnyitása jól működik.
 • A Phoenix PROJECT complete planning XML-import decimális értékek esetén támogatja a ponttal és a vesszővel történő elválasztást is.
 • Ha megváltoztatjuk a projekt nyelvét, PDF-export után (aktív Kiadás szimbólumparaméterekkel opció esetén) az előugró ablakokban megjelenő szimbólumparaméterek is helyesen, a beállított projektnyelven jelennek meg.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Ha a szekrénytervben elhelyezünk egy makrót vagy beillesztünk több elemet másolással és beillesztéssel, a program korrektül veszi át az elemek Z-értékeit.
 • A speciális szekrénytervi elemek (pl. furat, hosszlyuk, tiltott szerelési zóna) jobbgombos menüje jól jelenik meg.
 • Ha elhelyezünk vagy eltolunk egy szimbólumot egy közeget jelölő összekötő vonalon, a szimbólum megszakítja a vonalat. Ha eltávolítunk egy szimbólumot egy közeget jelölő vonalról, a program automatikusan újra összezárja.

EI modul (Electrical Installation)

 • Installációs tervben a szövegdobozok elhelyezéskor a Space billentyűvel korrektül elforgathatók és az S, ill. Shift+S billentyűkkel korrektül skálázhatók.
 • EI-lapokon két pont távolságának mérését a B billentyűvel lehet indítani és a B billentyűvel vagy az ESC billentyűvel lehet befejezni.
 • Az „INSTA/EDV“ EI-könyvtárban létrehozott forgatóvariánsok korrektül elforgathatók a Forgatás | Forgatás 90°-kal jobbgombos menüparancsokkal.

v7.0.0.21

Megjelenés dátuma: 2021-08-09

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 2

A második WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírt frissítések függenek a technológiától és a fokozattól!

Általános
Kezelők & böngészők
CE modul (Cabinet Engineering)
EI modul (Electrical Installation)

Általános

 • Az új gyorskeresés dialógusban a találatokat a Parancsok (c) és Beállítások (o) fülekkel szűrheti. Ha a keresőmezőbe a keresési feltétel elé beír egy „c”-t és egy szóközt, a program csak a parancsok között keres, ha egy „o”-t és egy szóközt ír be, csak a beállításokban keres.
 • Az új gyorskeresés dialógusban jól működik a gördítősáv.
 • Az 1. hotfixben azok a makróelemek, amelyeket eltoltunk, kiváltak a makróból, de a többi elem továbbira is a makró alkotórésze maradt. Most a működést sok ügyfelünk kívánságára a következőképpen módosítottuk: Ha eltoljuk egy makró egy vagy több elemét, a makró felbomlik.
 • Ha a szimbólumban többsorosan vannak megadva a kereszthivatkozások, már nem fedik egymást a kereszthivatkozások és szimbólumszövegek a szimbólumnál.
 • Az Extrák | Vezetékszámozás | Vezetékszámozás létrehozása Pont-pont - Forrás/cél módban is korrektül működik.
 • Ha több kijelölt elemet tolunk el, a kijelölés eltolási pontjai jól jelennek meg.
 • Az F9 billentyűvel korrektül aktiválható/deaktiválható a kurzornál az origó.
 • SUITE X projekt importálásakor a fóliákra helyezett elemek hozzárendelése a fóliákhoz korrektül működik.
 • A kábelvonalak gond nélkül másolhatók, kivághatók és beilleszthetők – olyan kijelölések is, amelyek kábelvonalakat tartalmaznak.
 • Feketedobozt tervjel megadása nélkül is be lehet illeszteni.
 • Áramúttervi és szekrénytervi lapok egyik tartományból másik tartományba történő másolásakor az EE- és CE-szimbólumok az új tartományban újra összekapcsolhatók technológiákon átívelő módon.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben egy kivezetés tulajdonságaiban megváltoztatjuk a formáját Pont beállításról Rövid beállításra, a kivezetés korrektül, rövid vonalként jelenik meg.
 • Újabb projekt megnyitása a projektböngésző jobbgombos menüjén keresztül akkor is jól működik, ha már van megnyitott projekt.

Kezelők & böngészők

 • A mágneskapcsoló-kezelés előnézetében új tekercs létrehozásakor a hozzárendelt cikkszámban tárolt érintkezőtükör helyesen jelenik meg.
 • A csatlakozókezelőben az egyes dugóknál és hüvelyeknél a táblázat sorainak megnevezése korrektül jelenik meg.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • A CE-lapokra elhelyezett vonalakat probléma nélkül meg lehet szakítani.
 • Ha egy elhelyezett kábelcsatornához hozzá van rendelve egy cikkszám, amelynél előre definiálva van a szélesség és a magasság, korrekt módon csak a kábelcsatorna hosszát lehet megváltoztatni. A méret megváltoztatásánál az eltolási pontok és méretezések
  helyesen jelennek meg.
 • Szerelőlap beillesztésekor már nem jelennek meg a háttérben felesleges négyszögek.

EI modul (Electrical Installation)

 • EI-lapokon jól működik a szimbólumok és szövegek igazítása.
 • Ajtók és ablakok beillesztésekor helyesen jelennek meg a legközelebbi falaktól mért távolságok.
 • Egy vagy több EI-elem bal egérgombbal történő kijelölésekor a méretezések korrektül jelennek meg.
 • Fektetőrendszerek elhelyezésekor a program helyesen alkalmazza a szoftverbeállítások Installáció | Fektetőrendszer pontjában meghatározott vastagságokat.

v7.0.0.18

Megjelenés dátuma: 2021-07-21

WSCAD ELECTRIX 2021 Update 1

Az első WSCAD ELECTRIX 2021 update számos fejlesztést és javítást tartalmaz.
Megjegyzés: Az itt leírt frissítések függenek a technológiától és a fokozattól!

Gyorskeresés (Search & Click)
Általános
Eltolás
Makrók
Alkatrészkezelő
DXF/DWG-import
Szerkesztők
Phoenix Contact interfész
CE modul (Cabinet Engineering)
BA modul (Building Automation)
EI modul (Electrical Installation)

Új! Gyorskeresés (search & click)

 • Az átdolgozott menüsorral vagy a Ctrl+Q billentyűkombinációval hívhatja be az új gyorskeresés funkciót. így már nem kell gondolkodnia, hol találja a kívánt funkciót a menüben vagy a szoftver beállításaiban. Egyszerűen írja be a keresőbe a keresőfeltételt és kattintson duplán a legmegfelelőbb találatra. A program azonnal futtatja a funkciót (pl. menüpontok esetén) vagy elviszi Önt a megfelelő helyre (pl. a szoftver beállításaiban). Egész gyorsan létrehozhat így egy új projektet, új lapokkal, elhelyezhet szimbólumokat, sorkapocssorokat és kábeleket, és megváltoztathatja a szoftver beállításait.

Általános

 • Egyesítettük a menüsort a címsorral.
 • Az Intelligens kijelölés | Tervjel funkció minden technológiában korrektül működik.
 • Szimbólumok elhelyezésekor a Ctrl+Alt billentyűkombinációval meg lehet akadályozni a szimbólumhoz tartozó kezelő megjelenését.
 • Ha kizárunk több vezetéket az automatikus vezetékszámozásból, a kizárást jelző szimbólum megjelenik a vezetékeknél, ha az összeköttetések attribútumainak megjelenítése aktív.
 • A Beillesztés | Grafika | Négyszög funkció használatakor az útmutató szövegek helyesen jelennek meg az állapotjelző sorban.
 • Tekercs másolásakor a program már nem veszi át a régi tekercs érintkezőit az új tekercsbe.
 • Ha az ikonsorról elhelyezünk egy főérintkezőt és a mágneskapcsoló-kezelésben hozzárendeljük egy tekercshez, a tekercs tervjele jól jelenik meg az érintkezőnél.
 • Ha egy rajzlapon felhúzunk egy keretet több elem, köztük a keret elemei fölé, a keret elemeit nem jelöljük ki. A keret elemeit csak akkor lehet kijelölni és szerkeszteni, ha a keretbe kattintottunk.
 • A kereszthivatkozások helyesen jelennek meg a megszakítás szimbólumoknál.
 • A szabad kereszthivatkozásokat probléma nélkül el lehet helyezni a „Szabad kereszthivatkozások” segédablakon keresztül.
 • Ha a Nézet főmenüben aktív a Célhuzalozás ponttal beállítás, a célhuzalozás-elemek helyesen jelennek meg pontként és korrektül jelennek meg nyomtatásban vagy PDF-fájlban.
 • Ha az általános szöveg tulajdonságaiban aktiváljuk a Kitöltés opciót, már nem tűnik el a szöveg a választott kitöltés mögött.
 • Forgatás után a blokkszöveg jól jelenik meg a szövegkeretben. Az eredeti, nem forgatott szöveg többet nem jelenik meg.
 • A Projektszövegek szerkesztése dialógusban a További adatok.1-6 oszlopok korrektül megjeleníthetők.

Eltolás

 • Több kijelölt sorkapocssor eltolása gyorsabb lett.
 • Szimbólum eltolása után a szimbólum helyes módon kijelölve marad, hogy megint eltolható legyen. Csak a rajzterületre kattintva lehet megszüntetni a kijelölést.
 • Ha két kijelölt infolink szimbólumot akarunk eltolni, a kurzor korrektül az első eltolási pontra ugrik.

Makrók

 • Ha egy makró több elemét eltoljuk, megjelenik egy figyelmeztetés, hogy ezzel ezek kiválnak a makróból. Ha megszakítjuk a funkciót, az üzenet helyes módon már nem jelenik meg minden egyes elemhez és a program nem tolja el az elemeket.
 • Ha eltolunk egy makrót, majd kicseréljük, a makró az új pozícióban marad.
 • Az „Elosztómakrók A4” makrómappában található összes makró jól jelenik meg az előnézetben és a makrószerkesztőben. Ha ezeket a makrókat az elosztó- és áramkörkezelőben használjuk, a program korrektül generálja belőlük a lapokat.
 • A makrók jól jelennek meg a makrószerkesztőben, függetlenül attól, hogy meg van-e nyitva egy projekt vagy sem.

Alkatrészkezelő

 • SQL-adatbázis esetén az Alkatrésznév oszlopban, valamint az Állapot oszlop melletti első oszlopban is megtörténik a keresés.
 • Ha az alkatrészkezelőben létrehozunk egy új cikkszámot, a Létrehozás dátuma WSCAD-mezőbe automatikusan bekerül az aktuális dátum a következő formátumban: YYYY-MM-DD HH:MM
 • A Kombielem dialógusban a + és – billentyűkkel növelhetjük vagy csökkenthetjük a tartozék darabszámát, ha ki van jelölve a tartozék egyik cellája. Ha a kurzor a Cikkszám mezőben van, a + és – szövegként írható be. Mindkét esetben mindegy, hogy a billentyűzet betű- vagy numerikus blokkján használjuk a + és – billentyűket.

DXF/DWG-import

 • Javítottuk az új lap DWG-lap alapján opcióval történő létrehozásakor a DWG-fájl hivatkozását. A modell és a layoutok is korrektül hivatkozhatók. Az egyes elemeket a jobbgombos menüiken keresztül lehet szerkeszteni.
 • DWG-fájl „régi” módon történő importálásakor (a Fájl | Import | DXF/DWG menüponttal) a DWG-fájlból a layoutot nem, csak a modellt lehet beágyazni a lapra. Most megjelenik egy üzenet, hogy ehelyett hozzon létre egy új lapot a DWG-lap alapján opcióval.
 • A DWG-lap alapján opcióval hivatkozott DWG-fájlt tartalmazó lap tulajdonságait meg lehet változtatni.

Szerkesztők

 • A szerkesztőkben elemek eltolásakor és forgatásakor helyesen jelennek meg a távolságok, a sugár, a forgatási tengely és a forgatási szög. A Tab billentyűvel közvetlenül megadhatók az értékek.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben megváltoztatjuk egy CE-szimbólum távolságát a tulajdonságokban a Szekrényterv alkatrész pontban, az a szimbólum elhelyezésekor és eltolásakor is jól jelenik meg.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben blokkszöveget illesztünk be egy szimbólumnál és megadunk egy újabb nyelvet szöveggel, a nyelvet és a szöveget is helyesen menti a program.
 • A szimbólumszerkesztőben a Kijelölés | Forgatás 90°-kal jobbgombos menüparancs minden kijelölt elemet korrektül forgat el.
 • A gyorsszerkesztő mindig az utoljára megnyitott terv adatait mutatja. A Mindent mutat opcióval az egyes elemtípusok kiválasztása jól működik.

Phoenix Contact interfész

 • A Phoenix PROJECT complete planning használatakor jól működik a sorkapocstartozékot, valamint vezeték- és kábelhidakat tartalmazó sorakpocssorok exportja és importja.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • A CE-lapok Steinhauer PWA-exportja jól működik.
 • Ha aktív a szerelési segédlet, a program a manuálisan rajzolt szimbólumokat is helyesen igazítja a kalapsínre.
 • A CE-szimbólumok megfogási pontjának pozícióját érintő változásokat (a tulajdonságdialógusban a Szekrényterv alkatrész pontban) korrektül alkalmazza a program.
 • Ha több CE-elemet jelölünk ki és a jobbgombos menüből a Kijelölés | Tulajdonságok pontot választja, helyes módon a Tulajdonságok: Attribútumok dialógus jelenik meg a táblázattal.

BA modul (Building Automation)

 • Az Extrák | Automatika | Adatpontok/infolinkek frissítése funkció futtatása után a Project Wizardban a felhasznált makrók PLC-csatornáinál az Aktuális csoportosított értékek jobbgombos menüparanccsal korrektül megjeleníthetők az adatpont-hozzárendelések.
 • A plugin-kezelőben mindig csak egy adatpontkulcs-plugint lehet aktiválni és nem többet egyidejűleg.

EI modul (Electrical Installation)

 • Az ablakokat és ajtókat el lehet helyezni egy fal sarkához igazítva.
 • A Beillesztés | Installáció | Helyiség automatikus felismerése funkció jól működik, akkor is ha rács-kitöltésű területet választunk ki.
 • EI-lapokon a Fal továbbrajzolása jobbgombos menüparanccsal a falat derékszögben lehet továbbrajzolni.
 • Ha beillesztünk egy forgatóvariánst egy EI-lapra, a BA-lapra mutató kereszthivatkozás helyesen jelenik meg a szimbólumnál.
 • Az EI-szimbólumokon belül jól jelennek meg a piros csatlakozók.
 • Az EI technológiához az anyaglista generálása „3. Összesítve + referenciajelölések“ beállítással és aktív Tartozékok opcióval korrektül működik.

v7.0.0.15

Megjelenés dátuma: 2021-07-07

WSCAD ELECTRIX 2021

Általános

 • Az újonnan bevezetett Single Sign On (SSO – egyszeri bejelentkezés) segítségével csupán egy WSCAD-fiókkal használhatja a WSCAD ELECTRIX 2021 szoftvert, a wscaduniverse.com adatportált és az új WSCAD shopot. Ehhez csak egyszer kell regisztrálnia a WSCAD-nél. Ha már létrehozott egy fiókot a wscaduniverse.com oldalon, használja egyszerűen azokat a felhasználói adatokat. Természetesen bejelentkezés nélkül is használhatja a WSCAD szoftvert, azonban így nincs hozzáférése az online funkciókhoz, mint pl. az alkatrészadatok importálása a wscaduniverse.com-ról vagy hibajegyek létrehozása, valamint nincs lehetősége a WAGO, a Schneider Electric és az ELMEKO interfészeit használni.
 • A WSCAD ELECTRIX 2021 már csak 64 bites verzióban érhető el és csak 64 bites Windows 10 operációs rendszeren fut. A 64 bites verzióban jelentősen több memóriát (RAM) lehet használni, és ezzel nagy projekteket és DXF/DWG-fájlokat gyorsan feldolgozni. Az új elemző szoftverünk a telepítés során ellenőrzi, hogy a WSCAD-adatbázisokhoz szükséges 64 bites Access-adatbázismotor megvan-e a számítógépen. Ha nincs, a szoftver segítségével telepíthető.
 • Az új tervezőmotor támogatja a professzionális NVIDIA és AMD grafikus kártyák processzorait. Ezzel a rajzterületen történő zoomolás és eltolás jelentősen gördülékenyebb és gyorsabb.
 • Kompatibilitás a WSCAD SUITE 2018, WSCAD SUITE X és WSCAD SUITE X PLUS programokkal le- és felfelé.
 • Elérhető az új WSCAD ELECTRIX Advanced (korábban Professional-40). Ez a termék egy Professional-verziónak felel meg, amely 40 lapra (technológiánként) van szűkítve. Az egyes kiértékelés lapszáma nincs korlátozva. Bármely elérhető bővítményt meg lehet hozzá vásárolni.
 • Javítottuk a teljesítményt nagyon sok (>50) sorkapcsot tartalmazó sorkapocssorok létrehozásánál és szerkesztésénél.
 • Felgyorsítottuk a sok összeköttetést tartalmazó lapok megnyitását.
 • A beleegyező nyilatkozatot most már a WSCAD-fiók (SSO) létrehozásakor el lehet fogadni. Ezért a beleegyező nyilatkozatra vonatkozó minden hivatkozást eltávolítottunk a WSCAD ELECTRIX 2021 programból.
 • A projektböngészőben most több kijelölt projektnél be- vagy kikapcsolható a projektspecifikus konfiguráció az új Projektspecifikus konfiguráció jobbgombos menüparanccsal.
 • Ha a projekt tulajdonságaiban kikapcsoljuk a projektspecifikus konfigurációt, az exportálási dialógusban megadott felhasználói elérési útvonal a standardra áll vissza.
 • A keresés-csere funkció helyesen működik a több nyelven létrehozott szövegekben is.
 • Egy lokálisan kölcsönzött és lejárt licenc blokkolja a hozzáférést a szerverlicencre és így a WSCAD szoftver hálózaton keresztül történő indítását. Ebben az esetben az indítódialógusban a csak ilyenkor megjelenő Törlés gombbal törölhető a lejárt licencet tartalmazó tároló.
 • Ha egy szimbólumot zárolunk a Változtatás | Kizárás az anyaglistából vagy a Változtatás | Kizárás a számozásból paranccsal, a program a kizárást átveszi a többi technológiában szereplő hozzá tartozó szimbólumokba is, és nem veszi be a szimbólumokat az anyaglistába, ill. kizárja a számozásból.
 • Ha projekt létrehozásakor a varázslóban az Előnézet és tulajdonságok pontban a Tervező, Ügyfél, Építési hely vagy Építész mezőjébe kattint, majd az Adatok átvétele adatbankból gombra, megnyílik a címadatbázis és kiválaszthatja és korrektül átveheti az adatokat.
 • Különböző projektcsoportokon belül további azonos nevű projektcsoportokat is létre lehet hozni (pl. A ügyfél | 2021 és B ügyfél | 2021). A projektneveknek azonban egyértelműnek kell lenniük és nem egyezhetnek meg egy csoport nevével.
 • Azokat a projekteket, amelyek nyelve eltér a program nyelvétől, helyesen lehet másolni és átnevezni.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Projekt | Előbeállítások pontban a laphoz saját kezűleg létrehozott projektszövegek módosítása korrektül működik a lap Projektszövegek szerkesztése jobbgombos menüparancsával.
 • Feketedoboz vagy készülék-doboz esetén a program megakadályozza, hogy több kivezetést rakjunk le egy helyre.
 • A Beillesztés | Struktúratartomány menüpont szürke, amíg nincs tervlap megnyitva.
 • Ha a WSCAD-beállításokban a biztonsági másolatnak hálózati útvonal van beállítva, azt a program a projekt biztonsági mentésekor helyesen alkalmazza, beleértve a két szükséges backslasht is az elérési útvonal elején.

Tervezőmotor

A WSCAD ELECTRIX 2021-ben teljesen új fejlesztésű tervezőmotor van. Itt programnak arról az egységéről van szó, amely a tervlapok felépítéséért és szerkesztéséért felelős.
Így sok kisebb-nagyobb változás történt az objektumok elhelyezésében és eltolásában, és a dokumentumokon keresztül történő görgetésben. Emellett a teljes tervezési folyamatot felgyorsítottuk és javítottuk.

Megjelenítés

 • Tekercsek esetén helyesen jelennek meg az érintkezőhöz futó hatásvonalak, mindegy, hogy a tekercs bal vagy jobb oldalán vannak elhelyezve az érintkezők.
 • Az összeköttetés attribútumai és attribútumszövegei eltolása akkor is korrektül működik, ha rejtettek.
 • Ha be- vagy kikapcsoljuk az összeköttetés tulajdonságaiban a Kizárás az automatikus vezetékszámozásból opciót, az összeköttetés attribútumszövegeinek pozícióját megtartja a program, akkor is, ha előzőleg eltoltuk.
 • A szimbólum Raszterre illeszt jobbgombos menüparancsával a szimbólummal összekötött közegeket jelölő összekötő vonalak is a raszterhez.
 • Ha kikapcsolt kábelkezelés mellett illesztünk be egy kábelt, a megadott cikkszám színkódja helyesen jelenik meg a tervben.
 • Az általános szövegben, a szabad szövegben és a blokkszövegben a sortörések jól jelennek meg, akkor is, ha nem arányos betűtípust (monospaced) használunk. A sortöréseket /a és /n karakterkombinációkkal is be lehet szúrni.
 • Azok a rögzített segédablakok, amelyek egy második monitoron teljes képernyős módban jelennek meg (pl. az előnézet), a WSCAD szoftver újraindítását követően is teljes képernyős módban maradnak. Ha a második monitort kikapcsoljuk, a segédablakok újra az első monitoron jelennek meg.
 • Ha egy jelmagyarázaton fel vannak sorolva a tervlap szimbólumai, a jelmagyarázat azonnal automatikusan frissül, ha szimbólumokat törlünk ki a tervből.

Struktúrajelölések

 • Több szemponttal rendelkező elemek másolása egy olyan projektbe, amelyben más szempontok elérhetőre vannak állítva, helyesen működik.
 • Ha egy szimbólum tulajdonságaiban a Megjelenítés pontban megváltoztatjuk a struktúrajelölés megjelenítésének módját, a program a nem aktív struktúrajelöléseket elrejti.
 • A struktúrajelölés mind a 4 szempontja jól jelenik meg a struktúratartománynál.
 • A „\n“ karakterekkel beszúrt sortörést a program helyesen értelmezi a struktúrajelölésben és helyesen is jeleníti meg az elemeknél.
 • Ha kivágunk egy struktúratartományt elemekkel és újra beillesztjük, a benne lévő elemek tervjelei megjelennek a beillesztett struktúratartományon belül és a program korrektül veszi át a struktúratartomány szempontjait az elemekhez.

Másolás & Beillesztés

 • Bezárt projekt másolása jól működik.
 • Ha lapokat másolunk egy olyan projektbe, amelynél az Extrák | Beállítások (opciók) | Számozás | Készülék | Számozási forma pontban a Lap Név #1 bejegyzés van kiválasztva, az újonnan beillesztett lapok tervjelei a helyes lapszámokat kapják.

Böngésző segédablakok & szerkesztők

 • Ha a Windows Intézőben végeztünk módosításokat a sablon-, szimbólum- és makrókönyvtárakon belül, a változások helyesen jelennek meg a WSCAD szoftver újraindítása után a böngészőkben.
 • Ha az anyagböngészőben megváltoztatjuk egy szimbólum cikkszámát és az ezután megnyíló alkatrészkezelőben egy kiegészítő szöveg tartalmát, a program helyesen veszi át a kiegészítő szöveget a szimbólumba.
 • Ha az anyagböngészőben a Külső anyagadatok importja funkcióval kábeleket importálunk, a program egy kábel minden egyes eréhez korrektül tölti be a színkódot.
 • A szimbólumszerkesztőben egy szimbólum kereszthivatkozásait problémamentesen át lehet állítani „Több oszlop”-ról „Több sor”-ra és fordítva.
 • Ha egy elhelyezett CE-szimbólumot töltünk be a szimbólumszerkesztőbe és további kivezetéseket adunk hozzá (vagy eltávolítunk kivezetéseket), a program azonnal átveszi a módosításokat a központi adatbázisba és helyesen jeleníti meg a szekrénytervi lapon, ugyanúgy, mint a kivezetésszerkesztőben végzett változtatásoknál.
 • Ha a szimbólumszerkesztőben egy újonnan létrehozott PLC-főelembe beillesztünk egy csatornacsoportot, hibátlanul működik a sablon kiválasztása a
 • Ha egy makró be van töltve a makrószerkesztőbe, a makró elemei mégis kizárhatók az anyaglistából a gyorsszerkesztőben.

Kezelők és böngészők

 • Ha kezelőn keresztül helyezünk el egy elemet tartozékokkal, a tartozékok korrektül jelennek meg az elem tulajdonságaiban.
 • A sorkapocskezelő Böngésző felülete menti az oszlopok megváltoztatott sorrendjét.
 • Ha a sorkapocskezelő Böngésző felületén szétosztott sorkapcsok esetén először egy sorrendet definiálunk és aztán a szétosztott sorkapcsokat emeletes sorkapcsokká alakítjuk, a sorkapcsok előzőleg definiált sorrendje továbbra is megjelenik, de a program már nem veszi figyelembe.
 • A sorkapocskezelő Böngésző felületén a már létrehozott vezetékhidak és a vezetékhidak változásai is helyesen jelennek meg.
 • A sorkapocskezelő Böngésző felületén szétosztott sorkapcsok esetén is lehet Ctrl+C billentyűkombinációval cikkszámot másolni és Ctrl+V-vel egy másik sorkapocsnál beilleszteni.
 • Ha aktív kábelkezelés esetén egy kábelárnyékolással rendelkező kábelt másolunk, a másolt kábel elhelyezése után megnyílik a kábelkezelő.
 • Ha a kábelkezelő fanézetében kicserélünk két, már elhelyezett kábelt, a csere azonnal jól jelenik meg a fanézetben.
 • A mágneskapcsoló-kezelés Érintkezőtükrök helyreállítása funkciójának futtatása után minden láthatóra állított érintkezőtükör látható és minden
 • A PLC-kezelő Böngésző felületén végzett oszlopbeállításokat (pl. szélesség) menti a dialógus bezáráskor.
 • Ha létrehozunk a PLC-be-/kimenetek konfigurációja dialógussal egy PLC-mellékelmet és a PLC-kezelővel hozzárendeljük a csatornákat, a Szimbólumszöveg oszlopba korrekt bejegyzéseket kerülnek.
 • Az áramkör- és elosztókezelőben jól működik az áramkörök átnevezése és törlése. A kapcsolási rajzok sikeres generálása után a makrókban szereplő infolinkek helyesen jelennek meg.

Listák és tervek

 • Ha az anyaglista generálásakor az Alkatrészadatok az adatbankból opció aktív, a megadott tartozékok adatai is bekerülnek a listába.
 • A program korrektül értékeli ki a kábeltípust a kábellistában.
 • Azok a kábelek, amelyeket több technológiában használunk, helyesen kerülnek be a kábellistába, a generálási dialógusban elvégzett technológia-beállításoktól függően.
 • Az összeköttetés attribútumaiból származó alkatrészadatok helyesen jelennek meg a kiértékelésekben a hozzájuk tartozó összeköttetéseknél.
 • A dugóban vagy hüvelyben végződő összeköttetések érhossza helyesen kerül be a huzalozási tervbe.
 • Projekt másolásakor az Excelbe történő listagenerálás elérési útvonala igazodik az új munkakönyvtárhoz.
 • Ha egy több részprojektet tartalmazó tartományt másolunk, a funkciólista Excelbe történő exportálásánál a program helyesen adja ki a részprojekt leírását.
 • A Párhuzamos összeköttetéseket is adja ki opcióval korrektül jönnek létre a huzalozási tervek.
 • A program jól tölti ki a változásállapotok helykijelölőit a „fedlap“ kiértékelésben.
 • Ha a kiértékelésekben egy táblázatos helykijelölő szövegtartalma hosszabb, mint a helykijelölő kerete, a program helyesen vágja le a szöveget.

Import & export

 • A DXF/DWG-fájlok becsatolását teljesen átdolgoztuk. Most már nincs szükség az importálás után átalakításra. Új projektlap létrehozásakor a Projektlap(ok) létrehozása dialógusban a DWG-lap alapján jelölőnégyzettel közvetlenül egy DXF/DWG-fájlra lehet hivatkozni. Ennek során a projektmappa Graphics könyvtárában automatikusan létrejön a DXF/DWG-fájl másolata. E másolat tartalma jelenik meg a projektlapon és ott szerkeszthető (pl. objektumok eltolása vagy törlése). Megjegyzés: Ha a másolatot lecseréli egy azonos nevű másik fájlra, az új fájl tartalma jelenik meg a projektlapon.
 • Fájlok exportálásakor használhatja az új ProjectPath,DateYYYYMMDD és TimeHHMMSS elérési út-változókat a mappa elérési útvonalában és a fájlnévben.
 • Ha az anyagböngészőn keresztül importálunk egy sorkapocstervet, a sorkapocsszámok helyesen rendezve jelennek meg.
 • Ha egy importált grafikát a háttérbe helyezünk, a közegeket jelölő összekötő vonalak láthatóak maradnak az előtérben, PDF-export esetén is.
 • Az importált és tükrözött vagy forgatott képek probléma nélkül eltolhatók. A PDF-export is korrektül működik.
 • Ha egy importált PDF-fájl méretét módosítani akarjuk a Változtatás jobbgombos menüvel, a PDF-fájl a változtatás előtt és után is helyesen jelenik meg.
 • A DXF/DWG-exportnál javítottuk az elforgatott szövegek megjelenítését.
 • A program helyesen exportálja a szerelőlapon található furat méretét DWG-fájlba.
 • A PDF-export során az egyes fóliák színe, valamint az általános szövegnél, szabad szövegnél és blokkszövegnél a színek felülvezérlése a fóliákra vonatkozóan helyesen jelenik meg. A szabad szövegre már nem hat az általános szöveg aktív szín-felülvezérlése.
 • Ha PDF-export során másik célt választunk, az előzőleg megadott fájlnév megmarad.
 • Többszörös PDF-export során a dialógus elmenti a beállított nyelveket, amikor bezárjuk.
 • A Beillesztés | Grafika | Kép menüponttal korrektül működik a WMF-fájlok importálása.

Alkatrészkezelő

 • WSCAD-alkatrész-adatbázis importálásakor a program helyesen alkalmazza a szűrőket és a Ctrl+A billentyűkombinációval az összes szűrt cikkszámot importálja.
 • A cikkszámok importálása egy újonnan létrehozott SQL-alkatrész-adatbázisba korrektül működik.
 • Ha egy SQL-alkatrész-adatbázisban cikkszámokra szűrünk, majd az eredményül kapott cikkszámokat Ctrl+A kombinációval kijelöljük és töröljük, csak ezek a cikkszámok törlődnek.
 • SQL-Express-adatbázis sikeresen importálható meglévő WSCAD-alkatrész-adatbázisba (MDB vagy SQL).

Változáskezelés

 • Aktivált változáskezelés esetén a program nem látja el a változásállapottal azokat a lapokat, amelyeknél nincs engedélyezve a változtatás.

Beállítások (opciók)

 • A beállításdialógus bezárásakor (Extrák | Beállítások (opciók)) a program menti a fanézet beállításait és az legközelebbi megnyitáskor ugyanúgy jelenik meg.
 • Ha az Extrák | Beállítások (opciók) | Nyelv | Megjelenítés pontban hozzáadunk egy újabb idegen nyelvet és csak a szimbólumokban lévő szövegeket
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés pontban található új Aláhúzásos kiegészítések elrejtése, pl. tartozékoknál (-F1_1-ből -F1 lesz) opcióval a program minden elemnél (pl. a tartozékoknál is) elrejti az aláhúzás karakteres kiegészítéseket.
 • Ha az Extrák | Szekrényterv | 3D-átfedési pontok funkcióval definiáltunk szekrénytervi elemeknél a 3D-átfedési pontokat, ezek a beállítások helyesen jelennek meg az elemek tulajdonságaiban a Szekrénytervi alkatrész 3D-ben pontban.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | Megjelenítés | Elemek színe pontban a felhasználói színek létrehozása és kiválasztása jól működik.

Interfészek

Phoenix Contact interfész

 • Sorkapocssorok sorkapocskezelőből a Phoenix PROJECT complete szoftverbe történő exportálását javítottuk.
 • A Phoenix PROJECT complete planning export során a program a sorkapocssorok tervjelét is átadja a Phoenix programnak és azok ott megjelennek. Ezen kívül a kalapsínek és az azokon elhelyezett sorkapocssorok, valamint az emeletes sorkapcsok szintjeinek kiadása is helyesen történik.
 • A Phoenix PROJECT complete planning import funkció használatakor az emeletes sorkapocs-azonosítók (ESA) átvétele jól működik.
 • Ha a Phoenix PROJECT complete planning export dialógusában aktív a Vezetékhidak cseréje keresztösszekötőkre opció, a keresztösszekötők a későbbi vissza-importálás után helyesen jelennek meg a tervben.
 • A Phoenix PROJECT complete marking export során a program korrektül exportál minden kimeneti mezőt, amely a kábelterv helykijelölő-listából ki lett választva.
 • A Phoenix PROJECT complete marking export funkcióval a kimeneti mezőként definiált szempontok helyesen exportálhatók.
 • A Phoenix PROJECT complete marking sémákat (*.wsPKL) a \Templates\Phoenix mappából a \Settings\Phoenix Contact mappába helyeztük át.

További interfészek

 • A Schneider Electric ProClima szoftverével történő kapcsolószekrény-klimatizálás számításához hozzáadtuk az Interfész főmenühöz a Schneider Electric | ProClima menüpontot.
 • A Siemens TIA-interfésznél bővítettük az olyan PLC-modulok importálását, amelyek több elemből, pl. egy fő- és egy alapegységből állnak. Most már támogatott az aktuális V1.2.0 verziójú TIA-fájlformátum. Ezáltal a felhasználóknak lehetősége van rá, hogy használják a formátum új definícióit a WSCAD szoftverbe történő importálásnál. A WSCAD szoftverből történő exportáláskor választható a régi (V1.0.0/V1.1.0) vagy az új formátum.
 • A Weidmüller Rail Designer menüpontot eltávolítottuk a sorkapocskezelő Export menüjéből és a Kimenet listából a sorkapocsterv-konfiguráció dialógusában, mivel a program már nem létezik.
 • Az Interfész | Gyártás | Steinhauer PWA funkció használatakor minden elforgatott elem exportálása korrektül működik.

PRO.FILE PLM-rendszer

 • A PRO.FILE PLM-interfész Mentés PRO.FILE-ba dialógusába beillesztettük az PDF exportálása több nyelven pontot. A fogaskerék ikon megnyitja a PDF-export varázslót. Ezzel a projekt (vagy akár egyes dokumentumok) minden választott nyelven külön PDF-fájlba menthető és átvihető a PRO.FILE rendszerbe.
 • WSCAD-projekt PRO.FILE-ba történő mentésekor a projekt metaadatai a DXF- és PDF-típusú dokumentumtípusokba is bekerülnek.
 • Az Extrák | Beállítások (opciók) | PRO.FILE | Dokumentum attribútumai pontban a szerkesztés ikonnal megnyitható a helykijelölő-kezelő, újabb WSCAD-mezők létrehozásához.
 • Ha a WSCAD-beállításokban a dokumentum attribútumaiban és az alkatrészattribútumokban nincsenek értékek, akkor is lehetséges a PRO.FILE-ba történő mentés.
 • Ha egy PRO.FILE-azonosítókkal rendelkező projektet másolunk, a program eltávolítja a másolatból a PRO.FILE-azonosítókat. Az azonosítók csak a PRO.FILE-ba történő első mentéskor lesznek kiadva.

CE modul (Cabinet Engineering)

 • Ha a mágneskapcsoló-kezelőben egy mágneskapcsoló egyik érintkezőjét a mágneskapcsoló egy másik szabad érintkezőjére helyezzük át, a változtatások korrektül jelennek meg a huzalozás után a szekrénytervben.
 • Duplikált elemek közvetlenül elhelyezhetők a szekrényajtón. a szerelési segédlet nem akadályozza meg.
 • Ha egy kábelcsatornát egy szerelőlap sarkára helyezünk és a kábelcsatorna tulajdonságaiban a Szekrényterv alkatrész pontban a csatorna és a szülő (szerelőlap) pozícióját ennek megfelelően állítjuk be, a nullaponttól számított távolságot 0 mm-rel helyesen számítja a program.

BA modul (Building Automation)

 • 300 átdolgozott és új makrót szállítunk az épületautomatizáláshoz (pl. hűtéstechnika).
 • Már támogatjuk az új, átdolgozott VDI 3814 irányelvet. Itt a VDI 3814 és 3813 funkciólistái egy funkciólistában egyesülnek. Ezt az új funkciólistát már tartalmazza a WSCAD szoftver.
 • Módosítottuk az adatpontkezelést. Most tulajdonságokat (pl. BACnet) lehet adni kényelmesen minden egyes adatponthoz.
 • Új mezőkkel bővítettük a BA-alkatrész-adatbázist a kommunikációs profilhoz. Ezeket a mezőket ki lehet értékelni az új funkciólistában.
 • A BA-adatpontok dialógusba és az adatpontkezelőbe új opciómezők és új oszlopok kerültek. Emellett az új mezőkhöz létrehoztunk az anyaglistához való helykijelölőket.
 • A funkciólistákhoz hozzáadtuk a Jel kategorizálása, Magyarázat és BA objektummegnevezés helykijelölőket.
 • A BA-adatpontok dialógus menti az oszlopok láthatóságra, sorrendre és méretre vonatkozó beállításait a dialógus elhagyásakor.
 • A BA-szimbólumok BA adatpontok dialógusában az Adatbank jelölőnégyzet beállítását a program minden, erről az elemről másolt BA-szimbólumba átveszi.
 • Kibővítettük a BKS_Open adatpontkulcs-plugint. A projektkezelés listájában most olyan kiegészítő adatokat is kiválaszthat, amelyeket a projekt előbeállításaiban definiált a gyűjtőmappákhoz és lapokhoz. Így most több projekt-, gyűjtőmappa- és lapinformációt használhat az adatpontkulcsok automatizált generálásához.
 • Fejlesztettük az adatpontkulcsokban megjelenő szimbólumszövegek adatpontkulcs-pluginjeit.
 • Ha többször másolt elemeket tartalmazó lapmakrót használunk különböző BA-lapokon, egyértelmű adatpont-adatrekordok (GUID) jönnek létre.
 • A kábelek BA-szimbólumban beállított sorrendje a készülékszámozás (beleértve a kábelt) futtatása után is megmarad.
 • A BA-elemek tulajdonságaiban a Kábel pontban a táblázat oszlopai elrejthetők és megjeleníthetők.

EI modul (Electrical Installation)

 • 50 új, RAL-RG 678 irányelvnek megfelelő makrót szállítunk a villamos installációhoz. Ezekkel a standard makrókkal jelentősen gyorsabban lehet létrehozni az installációs terveket.
 • Az Extrák | Vizsgálat | Mind funkcióval az EI-fektetőrendszerek hibás vagy hiányzó összeköttetési pontjai megjeleníthetők a hibalistában.
 • EI-lapon a szimbólumok max. 1,9E+10 szorzóval nagyíthatók és helyezhetők el helyesen. A minimális szorzó 1E-3 (0,001).
 • Ha olyan fektetőrendszerek keresztezik egymást, amelyek azonos installációs zónában találhatók, a csatlakozási pontok helyesen jelennek meg. Különböző installációs zónákban lévő, egymást keresztező fektetőrendszerek esetén nem jelennek meg csatlakozási pontok.
 • Ha megváltoztatjuk az első EI-lap számát, majd beszúrunk egy új lapot, az az 1-es számot kapja.
 • A rácsmennyezet másolása és beillesztése jól működik.

Project Wizard bővítmény

 • A Makró-változó: Adatok bevitele dialógusban (behívható a Project Wizardban egy makró Aktuális csoportosított értékek jobbgombos menüparancsával) a csatornacímek értékei korrektül törölhetők.
 • Ha a Project Wizardban több olyan makrót használunk, amelyek ugyanazokat a PLC-csatorna-változókat tartalmazzák, a makró Aktuális csoportosított értékek jobbgombos menüparanccsal ugyanahhoz a PLC-csatorna-változóhoz csak különböző adatpontokat lehet rendelni.

Zum Kontaktformular

To the contact form