Skip to main content

Szoftverszállítási- és gondozási szerződési feltételek

 1. A feltételek érvényessége

  1. Teljesítéseink, szállításaink és ajánlataink kizárólag a BGB 14. §-a értelmében vett vállalkozóknak szólnak és kizárólag ezen üzleti feltételek alapján történnek. Ezek így minden jövőbeli teljesítésre is érvényesek, akkor is, ha nem történik róluk még egyszer kifejezett megállapodás. Más értelmű feltételek, ellentmondásunk nélkül is, csak abban a mértékben érvényesek, amennyiben megegyeznek ezekkel a feltételekkel.
  2. Egyéb megállapodások csak írásban érvényesek.
 2. Ajánlat és szerződéskötés

  1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek.
  2. Szerződések csak a megrendelés írásbeli visszaigazolásával vagy a megbízás végrehajtásának megkezdésével jönnek létre..
  3. Áraink, amennyiben nem történik más megállapodás, a postázási költségek és a törvényben szabályozott adó hozzáadásával érvényesek.
 3. Szoftver szállítása, szoftver gondozása

  1. A szoftverszállítási feltételeknek kifejezetten nem képezi tárgyát az alábbi interfészek és funkciók rendelkezésre bocsátása, amelyek kizárólag a külön megkötendő szoftvergondozási szerződés elemei lehetnek, és amelyek használata érvényes szoftvergondozási szerződést feltételez:
   • SIEMENS TIA (Totally Integrated Automation) Tool-interfészek;
   • interfész a PRO.FILE PLM-rendszeréhez;
   • interfész a Schneider Electric ProClima szoftveréhez;
   • interfész a PHOENIX Contact, a Weidmüller és a WAGO szoftvereihez;
   • CadCabel-interfész;
   • interfész Komax,- Steinhauer/nVent,- Rittal/Kiesling-gépekhez;
   • SolidWorks-interfész;
   • interfész az ELMEKO DeltaT (hőszámítási) szoftveréhez;
   • PLM-interfész a PROSTEP OpenPDM platformjához
   • másolásvédett, pl. a wscaduniverse.com-ról származó adatok importálása, másolása és megváltoztatása;
   • teljes darablisták összevetése és importálása a wscaduniverse.com-ról;
   • PLC-elemek beillesztése;
   • testreszabható vezetékszámozás;
   • projektek exportálása a Cabinet AR és Building AR alkalmazásokba.
   • Saját Excel-sablonok használata kiértékelések Excelbe történő exportjához
   • Láncméretezés és növekvő méretezés minden technológiában
   • Felhasználói oszlopkonfiguráció használata a gyorsszerkesztőben, az anyagkezelőben és a Project Wizardban
   • Adatpontok manuális felülírása a szimbólumok választás adatainak megváltoztatásával
   • Kapcsolószekrény-nézeti tervek létrehozása más CAD-rendszerekből származó listák importálásával
  2. A szoftvergondozási szerződés tartama alatt az abban foglalt szoftvertermékek mindenkor aktuális verziójára vonatkozóan a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:
   • Programfunkciók, -futás, és -megjelenítés továbbfejlesztése, amennyiben az megítélésünk szerint szükséges.
   • Kísérőadatok és a mindenkori legújabb programverzió rendelkezésre bocsátása. Ezek letöltésre is kínálhatók. A letöltés költségeit az ügyfél viseli.
   • Ha a programverzió nem áll rendelkezésre a korábbi verzió nyelvén, teljesítési kötelezettségünknek úgy is eleget tehetünk, hogy német vagy angol nyelven bocsátjuk rendelkezésre az új programverziót.
   • Telefonos (szokásos telefonköltségen), ill. e-mailes támogatás. A támogatást csak német vagy angol nyelven nyújtjuk. Jogosultak vagyunk a szolgáltatás nyújtását harmadik félnek kiadni.
   • A szerződés futamideje alatt megjelenő utódtermékek (upgrade-ek) nem következnek a szoftvergondozási szerződés kereteiből.
  3. A hibaelhárítás egy új programverzió szállításakor történik. Ha az aktuális programverzióban a szoftver jellemzői a szolgáltatás leírásától nem csupán jelentéktelen mértékben térnek el, akkor hiba áll fenn.
   Egy olyan szoftvercsomag esetén, amely olyan interfészeken keresztül lett bővítve, amelyeket tájékoztatásunk szerint erre terveztek, a gondozást az interfészig vállaljuk. Olyan szoftvertermékekre, amelyek az 1. bekezdés keretein kívül lettek megváltoztatva, a gondozás nem érvényes.
  4. A hibaelhárítás feltétele, hogy (a) a hiba reprodukálható legyen, és a mindenkori legújabb, az ügyfél rendelkezésére bocsátott programverzióban fellépjen; (b) az ügyféltől megkapjunk minden, a hibaelhárításhoz szükséges dokumentumot és információt; (c) az ügyfél az általunk kínált mindenkori legújabb programverziót és dokumentációt használja, és a hardverkonfigurációja/operációs rendszere az aktuális technikai állapotnak megfeleljen.
  5. Jogosultak vagyunk a szolgáltatás nyújtásával harmadik felet megbízni.
  6. Ha az ügyfél egy korábbi szállítás vagy szolgáltatás kifizetésével késik, jogosultak vagyunk a szolgáltatásokat visszatartani, ill. megszüntetni, anélkül, hogy kötelesek lennénk megtéríteni egy esetlegesen keletkező kárt.
  7. A szerződés minimális futamideje 24 hónap a szerződés kezdetétől számolva. Ez azután mindig meghosszabbodik 12 hónappal, ha az egyik fél előzőleg a lejárat előtt 3 hónappal írásban nem mondja fel. A fontos okból történő felmondás mindkét részről fenntartva. Kiváltképp jogunk van a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására két hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén, vagy ha az ügyfél nem végzi el a hardverkonfiguráció/operációs rendszer az új programverzió bevezetése miatt szükséges módosítását. Nemfizetés esetén számlánkat inkasszóirodának adjuk tovább. Az ezzel járó jelentős többletköltséget az ügyfél viseli.
 4. Szoftverbérlés (előfizetés)

  1. Amennyiben bizonyos szolgáltatásokat (pl. bizonyos szoftvertermékeket) szoftverbérleti szerződés alapján kínálunk, jelen szerződési feltételek érvényesek (különösen a 3. bekezdés) megfelelően, amennyiben ebben a 4. bekezdésben nincs másképp szabályozva. Ez különösképpen érvényes az interfészek (pl. WSCAD Automation Interface) bérlésére is, amelyek a WSCAD alapszoftver (pl. WSCAD ELECTRIX) további funkciókkal történő bővítésére szolgálnak (továbbiakban „modulok“).
  2. A szerződés minimális futamideje 12 hónap a szoftverbérleti szerződés kezdetétől számolva. Ez azután mindig meghosszabbodik 12 hónappal, ha az egyik fél a szoftverbérleti szerződést előzőleg a lejárat előtt 3 hónappal írásban nem mondja fel. Rövid távú bérlés esetén a szerződés minimális futamideje 1 hónap. Ez azután mindig meghosszabbodik 1 hónappal, ha az egyik fél előzőleg a lejárat előtt 14 nappal írásban nem mondja fel. A fontos okból történő felmondás mindkét részről fenntartva. Kiváltképp jogunk van a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására két hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén, vagy ha az ügyfél nem végzi el a hardverkonfiguráció/operációs rendszer egy új verzió bevezetése miatt szükséges módosítását. A szoftverbérleti szerződéstől nem lehet elállni.
  3. A szoftverbérletet mindig a megadott időtartam kezdetekor, ill. a megadott dátummal, előre számlázzuk. A szoftverbérlet 1. évét, ill. rövid távú bérlésnél az 1. hónapot mindig a szerződés kezdetekor kell kifizetni. Csoportos beszedési megbízás esetén a szoftverbérlet díját leemeljük az ügyfél számlájáról. Ehhez SEPA-megbízást kell adnia nekünk. Ez fedezi az összes, 4. pont szerinti szolgáltatást. Ha nem szakszerű kezelés, hibás használat, vagy más, nem a mi felelősségünkbe tartozó körülmény oka az általunk nyújtott szolgáltatásoknak, akkor azokat nem egyenlíti ki a szoftverbérleti díj, hanem ráfordítás szerint számítjuk fel.
  4. A 4. szakasz szerinti szolgáltatások igénybevételének feltétele a szoftverbérleti díjnak a mindenkori igénybevétel időpontjáig hiánytalan fizetése. A szoftverbérleti díj nem vagy késedelmes fizetése esetén (pl. egy SEPA-terhelés sztornózása esetén) az érintett követeléseket (beleértve az esetleges költségeket, mint pl. a sztornózások díja) inkasszóirodának adjuk tovább. Az ezzel járó jelentős többletköltséget az ügyfél viseli. Emellett, ha az ügyfél hátralékba kerül a fizetéssel, jogosultak vagyunk a szolgáltatásokat visszatartani, ill. megszüntetni, anélkül, hogy kötelesek lennénk megtéríteni egy esetlegesen keletkező kárt.
  5. A szerződés futamideje alatt megjelenő utódtermékeket (upgrade-eket) a szoftverbérleti szerződés díja fedezi. Ha azonban az ügyfél a szerződés futamideje alatt a 4. bekezdés szerinti szolgáltatás egy magasabb fokozatára vált, a szoftverbérleti szerződés díja ennek megfelelően módosul.
  6. Az ügyfél csak vitathatatlan vagy jogerősnek nyilvánított követeléseket számíthat fel.
  7. A bérbe vett szolgáltatásokat (különösen a modulokat) az ügyfél csak a szoftverbérleti szerződés futamideje alatt használhatja. Ellenszolgáltatás fejében az ügyfélnek nem kizárólagos, időben a szoftverbérleti szerződés futamidejére korlátozott jogot adunk az érintett bérbe vett szolgáltatások a mindenkor aktuális verzióban történő használatára. Az összes, nem kifejezetten megadott használati jog a szerzőé marad. Amennyiben az ügyfél a bérbe vett szolgáltatásokat (különösen a modulokat) lokálisan telepítette a rendszerére, azokat a szoftverbérleti szerződés befejezése után maradéktalanul törölnie kell a rendszeréről. Amennyiben az ügyfél ezeket a szolgáltatásokat (különösen a modulokat) a mi szerverünkön használja online, a szoftverbérleti szerződés befejezése után zároljuk az ügyfél hozzáférését ezekhez a szolgáltatásokhoz. Felszólításunkra az ügyfélnek a szoftverbérlet keretében neki esetlegesen átengedett tárgyakat (pl. adathordozók, hardverkulcsok) vissza kell adnia.
  8. Modulok használatához mindig szükség van a WSCAD alapszoftver érvényes licencére, élő szoftvergondozási szerződéssel. A WSCAD alapszoftverre kötött szoftvergondozási szerződés lejártával a hozzá tartozó modulokra vonatkozó esetleges szoftverbérleti szerződések is automatikusan véget érnek.
  9. A 4. szakasz szerinti szolgáltatások esetén a kezdeti hibák miatti objektív felelősséget részünkről határozottan kizárjuk. Egyébként ezeket a szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt karbantartjuk, gondozzuk és megfelelő service packeket és update-eket bocsátunk az ügyfél rendelkezésére letölthető formában. Kezeskedünk azért, hogy a 4. szakasz szerinti szolgáltatások a szerződés futamideje alatt a termékleírásban részletezett funkciókat mutatják fel. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az ügyfél által jelentett szoftverproblémákat kivizsgáljuk és lehetőség szerint útmutatást adunk a problémák megoldásához. A szoftver jelentős hibái esetén kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hibát az egyik jövőbeni új programállapottal elhárítjuk, amennyiben az elhárítás a 3.3 szakasz szabályozásának megfelelően lehetséges. A hibakeresés és hibaelhárítás feltétele az ügyfél együttműködése az általunk szükségesnek ítélt megfelelő mértékben. Az ügyfél szakszerűtlen kezelése, harmadik fél behatása vagy vis maior által okozott zavarok és károk elhárítása nem tárgya a szoftverbérlet szolgáltatásainak. Ezen túlmenően nem vállalhatunk szavatosságot a hibátlanságért. Különösen arra nem vállalunk garanciát, hogy a szoftver az ügyfél által támasztott követelményeknek és céljaira megfelel vagy más, az általa kiválasztott programokkal és rendszerösszetevőkkel együttműködik.
  10. A termékfejlesztés keretében új funkciókat bocsáthatunk az ügyfél rendelkezésére a bérelt szolgáltatások részeként. A 4. szakasz szerinti szolgáltatások meghatározott bővítésére vagy kiegészítésére vonatkozóan azonban az ügyfél nem támaszthat igényt.
 5. Szállítási- és teljesítési idő, a kockázat átszállása

  1. Ha a megállapodott szállítási határidőt több mint három héttel túllépjük, az ügyfélnek megvásárolt áru esetén joga van egy megfelelően kitűzött póthatáridő lejárta után visszalépni a szerződéstől. A kártérítés kizárva, kivéve, ha a késedelmet mi okoztuk szándékosan vagy durva hanyagságból.
  2. A kockázat az ügyfélre száll át, amint az árut a szállítónak átadtuk, de legkésőbb, amint telephelyünket elhagyta. Ez érvényes akkor is, ha bérmentesített szállításra szól a megállapodás. Minden szállítás – beleértve az esetleges visszaküldéseket is – a megrendelő kockázatára történik.
  3. Hibás rendelés esetén, vagy ha az ügyfél az árut visszaküldi, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy tételenként 5% mértékű, ill. legalább nettó 75.-€ összegű költség-hozzájárulást számlázzunk.
 6. Fizetési feltételek

  1. A számlák előre fizetéssel vagy 14 napon belül fizetendők.
  2. A szoftvergondozási szerződés díját mindig a megadott időtartam kezdetekor, ill. a megadott dátummal, előre számlázzuk. Ez fedezi az összes, III. pont szerinti szolgáltatást. Ha nem szakszerű kezelés, hibás használat, vagy más, nem a mi felelősségünkbe tartozó körülmény oka az általunk nyújtott szolgáltatásoknak, akkor azokat nem egyenlíti ki a díj, hanem ráfordítás szerint számítjuk fel.
  3. Jogosultak vagyunk az éves díj (gondozás, bérlés) összegét módosítani. Több mint 5 %-os emelés esetén az ügyfél a tájékoztató megküldése után 4 héten belül felmondhatja a szoftvergondozási szerződést.
  4. Ha az ügyfél a szerződés futamideje alatt magasabb fokozatra vált, a gondozási szerződés díja ennek megfelelően módosul.
  5. Az ügyfél csak vitathatatlan vagy jogerősnek nyilvánított követeléseket számíthat fel.
 7. A tulajdonjog fenntartása

  1. A megvásárolt áru az ügyféllel szembeni összes követelésünk teljesítéséig a mi tulajdonunk marad. Ezt megelőzően az elzálogosítás vagy biztonsági átruházás tilos és a továbbadás csak viszonteladóknak engedélyezett a szokásos üzletmenetben azzal a feltétellel, hogy a viszonteladó az árut a maga részéről a tulajdonjog fenntartásával adja el, és azonnal átengedi nekünk a vételárigényt.
  2. Az ügyfél jogosult az átruházott követeléseket szabályszerű üzleti kapcsolatokon keresztül beszedni. A beszedési meghatalmazás bármikor visszavonható, ha az ügyfél a fizetési kötelezettségeinek nem tesz szabályszerűen eleget.
 8. Szavatosság

  1. Megvásárolt árura vonatkozóan anyag- és gyártási hibák esetén a szállítástól számított 12 hónapig ingyenes cserét biztosítunk.
  2. Ezen túlmenően nem vállalhatunk szavatosságot a hibátlanságért. Különösen arra nem vállalunk garanciát, hogy a szoftver az ügyfél által támasztott követelményeknek és céljaira megfelel vagy más, az általa kiválasztott programokkal és rendszerösszetevőkkel együttműködik.
  3. Az ügyfél köteles a megvásárolt áru nyilvánvaló hibáját haladéktalanul, az áru kézhezvétele után legkésőbb 14 napon belül írásban jelezni. Különben az árut elfogadottnak vesszük. Jogos reklamáció esetén visszavesszük a hibás megvásárolt árut, és cserét szállítunk helyette; jogosultak vagyunk ehelyett utólagos javításra is.
  4. Amennyiben a csereszállítási kötelezettségünket nem teljesítjük, vagy az utólagos javítás a póthatáridő után sem sikerül, az ügyfélnek megvásárolt áru esetén joga van elállni a szerződéstől vagy leszállításra (a térítés csökkentésére).
 9. Felelősség

  1. Az élet, test vagy egészség megsértéséből eredő károkért a törvényi előírásoknak megfelelően felelünk. Egyéb károkért (a következő mondat fenntartásával) csak szándékosság és durva gondatlanság esetén vállaljuk a felelősséget. Azokért az egyéb károkért, amelyek egy olyan kötelezettség megsértésén alapulnak, amelynek teljesítése a szerződés szabályszerű megvalósítását egyáltalán lehetővé teszi, és amelynek betartásában az ügyfél rendszerint bízhat, egyszerű gondatlanság esetén is felelünk, azonban csak a szerződésszegés időpontjában előre látható károkra korlátozva. Az előbbi szabályozások teljesítési segítőtársaink kötelezettségszegéseire is érvényesek. A német termékfelelősségi törvény (Produkthaftungsgesetz) szerinti felelősséget az előbbi szabályok nem érintik.
  2. Az ügyfél a szerződés alapján köteles a szoftvergondozási és/vagy szoftverbérleti szerződés keretében használni a szoftverfrissítéseket, és a szoftver telepítése előtt és azt követően rendszeresen, különösen a hardver- és szoftverkörnyezet módosítása előtt, menteni adatait. Amennyiben az ügyfelet vétkes közrehatás terheli szerződéses kötelezettségek megsértése, vagy a szoftveren az ügyfél vagy harmadik fél által végzett változtatások, vagy a termék szakszerűtlen kezelése vagy helytelen használata miatt, nem vállalunk felelősséget.

  Nem vállalunk garanciát a szoftver kiválasztásáért, telepítéséért és használatáért, valamint az azzal elérni kívánt eredményekért. A lebonyolítás abból eredő többletköltségeit, hogy a szerződés tárgyát más helyre vitték, mint a szállítási hely, az ügyfél viseli.

 10. Szoftverhasználat, másolásvédelem

  1. Szoftvervásárlás esetén a szoftver megvétele az ügyfelet egyszerű nem kizárólagos használati joggal ruházza fel. Az adathordozókról csupán az adatmentés céljából készíthetők másolatok. A kézikönyvek, valamint oktatási anyagok sokszorosítása írásbeli engedély nélkül kivonatosan is tilos.
  2. A szakmai oktatáshoz és -képzéshez történő szoftverhasználathoz írásbeli engedélyünk szükséges.
  3. Egy licenc megvásárlásával korlátlanul elismeri a másolásvédelem használatát és lemond minden igényről, ami a másolásvédelem megszűntét célozza. Felhívjuk a figyelmét, hogy minden arra irányuló próbálkozás, hogy a WSCAD teljes verzióját másolásvédelem nélkül használja, illegális. A szoftvert online aktiválni kell.
  4. Szoftvervásárlás és szoftverbérlés esetén is a licenc folyamatosan egy kulcshoz (tehát egy hardveres védődugóhoz, ún. „hardverkulcshoz“, és/vagy egy, a szoftverbe implementált másolásvédelmi mechanizmushoz, ún. „szoftverkulcshoz“) van kötve. A kulcs elvesztése és/vagy sérülése esetén (pl. egy rendszerösszeomlás után történő rendszer-visszaállítás következtében) az ügyfél szoftverhasználati joga teljesen érvényét veszti, amennyiben mi nem pótoljuk a kulcsot. A szoftverkulcsokat csak ráfordításaink megfelelő megtérítése ellenében cseréljük és csak akkor, ha az ügyfél az addigi szoftverkulcsa visszaélésszerű használatának megakadályozása céljából írásban kötelezi magát velünk szemben, hogy tartózkodik attól, hogy tovább használja a szoftvert az addigi szoftverkulcsával és/vagy lehetővé tegyen harmadik fél számára egy ilyen használatot. Ez a tartózkodási kötelesség csak akkor elegendő, ha az ügyfél kötelezi magát, hogy a vétkes jogsértés minden esetében egy méltányos megítélésünk szerint megállapított kötbért fizet, amelynek mértékét az ügyfél kérelmére egy illetékes bíróságnak kell felülvizsgálnia. Elveszett hardverkulcsot alapvetően nem pótolunk. A hardverkulcs megsérülése esetén azt térítéskötelesen cseréljük, amennyiben azt az ügyfél elküldi nekünk kompletten chippel, tárolóchippel, panellel, valamint felső és alsó fedőlemezzel és pecséttel.
 11. Használat virtuális gépen, tartózkodási kötelezettség, kötbér

  1. Abban az esetben, ha az ügyfél kívánságára a szoftvert virtuális gépen történő használatra engedélyezünk, az ügyfél kötelezi magát, hogy tartózkodik attól, hogy ezt a virtuális gépet, amelyen az engedélyezett szoftvert használja, másolja és/vagy harmadik fél rendelkezésére bocsássa.
  2. Az ügyfél kötelezi magát, hogy az előző pontban tett tartózkodási kötelezettség elleni jövőbeni vétkes jogsértés minden esetében megfelelő kötbért fizet nekünk, amelynek mértékét nekünk kell meghatározni méltányos megítélés alapján, és amelyet vitás esetben az illetékes bíróságnak kell felülvizsgálnia.
 12. Export

  1. A törvényi rendelkezések betartásáért az ügyfél felelős adott esetben a végfelhasználóig.
  2. Ha a megrendelés értelmében vámolatlanul történnek a szállítások, velünk szemben az ügyfél felel a vámigazgatás esetleges utólagos követeléseiért.
 13. Alkalmazandó jog, részbeni semmisség

  1. Ezekre az üzleti feltételekre és az összes jogi vonatkozásban köztünk és az ügyfél között kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei érvényesek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló bécsi egyezmény (UN-Kaufrecht) kizárásával.
  2. Ha egy rendelkezés ezek közül az üzleti feltételek közül vagy egy rendelkezés egyéb megállapodások keretében érvénytelenné válna, ez az összes többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés ebben az esetben egy érvényessel helyettesítendő, amely a felek által az érvénytelen rendelkezéssel követett célhoz a legközelebb áll.
 14. Bírói illetékesség

  1. Minden, a szerződésből eredő kötelezettség teljesítési helye 85232 Bergkirchen.
  2. Kizárólagos bírói illetékesség München, ha az ügyfél kereskedő vagy nincs általános bírói illetékessége a Német Szövetségi Köztársaság területén. Azonban jogosultak vagyunk az ügyfél bírói illetékességén keresetet indítani.

 

Ez a dokumentum a WSCAD GmbH eredeti, német nyelvű szerződésének az MD-Mérnök Iroda Kft. által és legjobb tudása szerint készített fordítása.
Jogi szempontból az eredeti német verzió érvényes, amelyet megtalál a német honlapon.

Terms and Conditions for Services and the Performance of Work (esp. Digitization, Seminars, Individual Trainings and Workshops, Consulting)

 1. Conclusion of the Contract, Scope of Services

  The precise scope of the services and work to be performed shall be specified by WSCAD electronic GmbH (hereinafter „WSCAD”) in their respective offers. All offers are subject to confirmation and are non-binding. A contract enters into force only through a written confirmation by WSCAD or by the execution of an order by WSCAD. Changes in the scope of services (so-called change requests) are only possible in writing, by mutual agreement, and with an appropriate adjustment of the remuneration. In addition, the following applies to the scope of digitization services:

  1. Digitization involves the conversion of existing plans (schematics or construction plans) on a page by page basis to a WSCAD data format or some other external format in agreement with the customer. The primary objective here is to create plans which are functional and effective with WSCAD and which can then be processed further. This may require deviations from a 1:1 representation in some cases and is not a deficiency in the processing.
  2. Only those values, texts and information that are visibly entered in the plans are transferred. This is especially true for the automatically generated lists (e.g., material list), whose details are determined from the schematics. The conversion always occurs using the „Professional” version of WSCAD that was current at the time of placing the order or by using the current version of the target system agreed with the client.
  3. Any functionality that extends beyond this defined scope of services (e.g., creation of terminal charts, material lists, etc.) or which involves a different output format are not included in the scope of digitization, but can be ordered separately.
  4. The converted files are delivered in WSCAD format by email or are made available as a download on our server. If the supply of output lists (e.g., terminal charts, material lists) has been agreed upon, these shall be created using forms from the WSCAD standard package, unless the use of custom forms has been expressly commissioned.
  5. The scope of the digitization expressly excludes any engineering and planning services! Within the context of digitization, the planning documents provided by the client are transferred to the target system only to the extent that they are available in the provided templates or can be read from these templates. WSCAD does not check the logical correctness of the planning documents of the client in the context of digitization. The client is solely responsible for the accuracy and completeness of the planning documents.
 2. Cooperation Obligations of the Client and Indemnification against Third-Party Claims

  1. The purchaser shall be obliged to fulfill all cooperation obligations required for the provision of the service. In particular, the purchaser shall provide WSCAD with free of charge access to their computer systems (including any software on it) to the extent necessary and shall designate a contact person who can quickly procure the required information and make decisions.
  2. To the extent that the purchaser provides any material required for the provision of the contractual services, they shall guarantee to WSCAD that they are entitled to do so and that no third-party rights are infringed as a result. Should any third-party claims be nonetheless asserted, the parties shall notify each other. The purchaser undertakes to indemnify WSCAD from and against any resulting disadvantages (including any legal and court costs involved).
  3. In addition, the following applies to the obligation to cooperate in the context of digitization: Before any offer is created, all plans to be digitized must be provided by the client in digital form (PDF, DWG). This also includes, in particular, any custom drawing frames or forms. Only the actually supplied plans are covered by the offer. The plans are treated confidentially and, if an order is placed, archived by WSCAD until the expiry of the warranty period. After the deadline or if no order is placed, the plans will be destroyed or returned upon request.
 3. Delivery dates, transfer rights

  1. Delivery dates and deadlines are non-binding, unless designated as such explicitly and in writing by WSCAD. Should any circumstances that could affect the processing time become known during the performance of the contract, the purchaser shall be notified without delay. Any agreed delivery date will be postponed accordingly in such cases. The same applies to delays arising from a breach of the obligation to cooperate by the purchaser. Claims for damages on exceeding the delivery period are excluded.
  2. To the extent that the contractual services are protected by intellectual property rights, the purchaser shall be granted – unless expressly stated otherwise in the offer – only a simple, non-transferable right of use which, however, shall be subject to the condition precedent that all claims of WSCAD arising from this contractual relationship have been fully satisfied. Furthermore, all copyrights and/or rights of ownership relating to the contractual services shall remain with WSCAD, unless specified otherwise in other provisions.
 4. Acceptance of Services, Prices and Payment for Services and the Performance of Work, Set-off

  1. For work performed, the purchaser shall be obliged to formally accept the completed work. The work shall be deemed accepted if the purchaser does not complain in writing that the work is deficient or represents a breach of contract within 14 days after the delivery. The remedy may be denied as long as the purchaser has not fulfilled their payment obligations for the non-deficient part of the performance.
  2. The agreed price for the performance of work shall be due upon expiration of the aforementioned acceptance period as a net amount, including the statutory value-added tax, and without any deductions. Invoices for services shall be due within 14 days after the invoice as a net amount, including the statutory value-added tax, and without any deductions.
  3. Unless stipulated otherwise in the offer, services are billed on a time basis, with a daily rate corresponding to 4.3 hours of service and any time beyond this period charged on an hourly basis at 1/8-th of the daily rate. The service fee is due for payment no later than 90 days after the service has been rendered. Travel expenses (e.g., transportation fares and accommodation costs, catering costs and other allowances) are charged at actual cost, and travel times are calculated at 1/2 the hourly rate. The prices for services are determined by the currently valid price list of WSCAD.
  4. The performance of work is charged on a time and materials basis, unless stipulated otherwise in the offer. The foregoing paragraph shall apply mutatis mutandis. The prices for work performed are determined by the currently valid price list of WSCAD.
  5. If an estimate of the charges for the performance of work or services is included in an offer, the estimate shall always be deemed non-binding.
 5. WSCAD warranty for work performed, liability of WSCAD for work and services, statute of limitations for claims of the purchaser

  1. WSCAD provides no warranties for services. For work performed, WSCAD provides a warranty period 12 months after acceptance. Defects and/or deficiencies must be reported and documented by the client in writing. WSCAD will rectify these defects and/or deficiencies in the context of a cure within a reasonable time period. Should even a second attempt at a cure fail, the client shall be entitled to reduce the price of the service or withdraw from the contract. As a prerequisite, the defect involved must be a serious defect. Claims for damages are excluded, however, unless a defect has been fraudulently concealed or a warranty has not been complied with. If it turns out that WSCAD has provided services for troubleshooting/repairs without being obligated to do this (for example, because the client cannot prove the defect or attribute it to WSCAD), the purchaser shall reimburse WSCAD for the expenses incurred at the currently valid rates for services or the performance of work.
  2. For damages resulting from injury to life, limb or health, WSCAD shall be liable according to the statutory provisions. For other damages, WSCAD shall only be liable (subject to the next sentence) for intent and gross negligence. For other damages resulting from the breach of any crucial obligation whose fulfillment is essential to the proper performance of the contract, and on whose compliance the purchaser may regularly rely on, WSCAD shall also be liable for simple negligence, but this liability shall be limited to the foreseeable damages at the time of the infringement. The above provisions also apply to breaches of duty by vicarious agents of WSCAD. Liability under the Product Liability Act and liability for damages resulting from the breach of warranties remain unaffected by the foregoing provisions.
  3. The purchaser is obliged to use the provided updates, patches and/or service packs for the software and to back up their data before installing the software and periodically thereafter, especially before making any changes to the hardware or software environment. Insofar as the purchaser is guilty of contributory negligence through the breach of contractual or legal obligations or through any changes to the software and/or the subject of the contract or the improper handling or incorrect operation of the software and/or subject of the contract by the purchaser or a third party, WSCAD shall not be deemed liable. WSCAD assumes no responsibility for the selection, installation and use, as well as the intended results of the software and/or the subject of the contract.
  4. Furthermore, the following applies to digitization: The client is personally responsible for the acceptance of the planning documents digitized by WSCAD. The planning, design or conversion of a plant based on digitization created by WSCAD is explicitly prohibited until the client has formally checked the digitization for errors and completed the approval and acceptance process.
  5. All claims of the purchaser under this these Terms and Conditions shall expire within one year after the completion of the service or acceptance of the work.
 6. Special conditions for services of WSCAD (seminars, individual training courses and workshops, consulting, project planning)

  1. Special conditions for standard seminars
   1. Standard seminars are seminars, which take place online or in our training centers in Germany on specified dates according to a defined training concept.
   2. The fees for a seminar shall be charged to the purchaser about 4 weeks prior to the start of the seminar and shall be due, including the statutory value added tax (MwSt), within 14 days after receipt of the invoice. The seminar fees must be paid before the start of the seminar; otherwise, WSCAD reserves the right to prohibit the participation of the customer in the seminar. The seminar fees for face-to-face events include technical equipment, lunch, soft drinks and seminar materials.
   3. Contract model for standard seminars („Training packages”)
    1. For standard seminars, WSCAD optionally offers a paid subscription with a basic fee and a fixed contingent of seminar days. For this subscription, the provisions of this section 6.1.3 shall apply in deviation from section 6.1.2 above.
    2. Subscription contracts without automatic renewal have a fixed term of 365 days from the conclusion of the contract and end at the end of the contract term without the need for termination. The one-time basic fee is due for payment within 90 days of conclusion of the contract.
    3. Subscription contracts with automatic renewal have a minimum term of 365 days from the conclusion of the contract and are automatically extended by one year at a time, unless they are terminated in good time in accordance with this section. They can be properly terminated with a notice period of three months to the end of the respective period of use. The right of the parties to extraordinary termination for good cause shall remain unaffected. Any notice of termination must be given in writing in order to be legally valid. The annual basic fees are due for payment in advance within 90 days of the start of each new contract year. Monthly payments are not possible.
    4. Unused contingent expires at the end of the respective usage period. If the contingent is exhausted prematurely, WSCAD may submit a new offer for further services in accordance with the regularly applicable prices.
   4. Schedule changes, changes in registrations and cancellations must be communicated to WSCAD by the purchaser in writing or via an email to gbs@wscad.com
   5. Schedule changes notified up to 14 days before the start of the seminar shall be implemented free of charge. For schedule changes notified at a later date, a processing fee of €100.00 net shall be due and shall be charged to the purchaser by WSCAD in addition to the seminar fees.
   6. A change in registration, i.e., replacing a registered participant by another person, is free of charge.
   7. In the case of a cancellation of the seminar by the purchaser – except in the case of termination pursuant to §626 of the German Civil Code (BGB) – the cancellation fees shall be calculated as follows:
    • For cancellations up to 14 days before the start of the seminar: 30% of the total amount
    • For cancellations up to 7 days before the start of the seminar: 50% of the total amount
    • For cancellations up to 4 days before the start of the seminar: 75% of the total amount
    • For cancellation from 3 days before the start of the seminar: 100% of the total amount

    The purchaser retains the right to provide evidence that WSCAD did not incur any expenses or that the expenses incurred were a considerably lower amount.

   8. Should the seminar be canceled by WSCAD for a compelling reason (e.g., illness of faculty staff, force majeure, failure to reach the minimum number of participants or other unforeseen events), this shall be deemed a notice of termination pursuant to §626 Section 2 of the German Civil Code (BGB). In the event of such a cancellation, the purchaser has no right to the seminar being held on the seminar date. In the event of a cancellation by WSCAD, the purchaser can choose whether to participate in another seminar offered by WSCAD or to cancel the booking. In the latter case, the purchaser will be reimbursed the fee. The provisions of the previous section 6.1.3. shall remain unaffected by this.
   9. For damage caused as a result of cancellation by WSCAD (e.g., travel and accommodation costs or loss of work), WSCAD shall be liable only pursuant to the above Section 5.2.
   10. The seminar documents provided by WSCAD are copyright protected and may not be reproduced, copied or distributed without written consent.
  2. Special provisions for further services (including individual training courses and workshops, consulting and project planning, in particular, which are carried out at the customer site or deviate from the definition of standard seminars)
   1. The terms of payment for services are described in Section 4.3.
   2. Contract model for Services („Consulting Packages”)
    1. For services, WSCAD optionally offers a paid subscription with a basic fee and a fixed contingent of service days. For this subscription, the provisions of this section 6.2.2 shall apply in deviation from section 6.2.1 above.
    2. Subscription contracts without automatic renewal have a fixed term of 365 days from the conclusion of the contract and end at the end of the contract term without the need for termination. The one-time basic fee is due for payment within 90 days of conclusion of the contract.
    3. Subscription contracts with automatic renewal have a minimum term of 365 days from the conclusion of the contract and are automatically extended by one year at a time, unless they are terminated in good time in accordance with this section. They can be properly terminated with a notice period of three months to the end of the respective period of use. The right of the parties to extraordinary termination for good cause shall remain unaffected. Any notice of termination must be given in writing in order to be legally valid. The annual basic fees are due for payment in advance within 90 days of the start of each new contract year. Monthly payments are not possible.
    4. Unused contingent expires at the end of the respective usage period. If the contingent is exhausted prematurely, WSCAD may submit a new offer for further services in accordance with the regularly applicable prices.
   3. Schedule changes, changes in registrations and cancellations must be communicated to WSCAD by the purchaser in writing or via an email to gbs@wscad.com
   4. Schedule changes notified up to 14 days before the start of the service shall be implemented free of charge. For schedule changes notified at a later date, a processing fee of €100.00 net shall be due and shall be charged to the purchaser by WSCAD in addition to the fee for the service. WSCAD reserves the right to charge the actual costs incurred (such as non-refundable travel or rental costs).
   5. In the case of a cancellation of the service by the purchaser – except in the case of termination pursuant to §626 of the German Civil Code (BGB) – the cancellation fees shall be calculated as follows:
    • For cancellations up to 14 days before the start of the service: 30% of the agreed total amount
    • For cancellations up to 7 days before the start of the service: 50% of the agreed total amount
    • For cancellations up to 4 days before the start of the service: 75% of the agreed total amount
    • Cancellation from 3 days before the start of the service: 100% of the agreed total amount

    The purchaser retains the right to provide evidence that WSCAD did not incur any expenses or that the expenses incurred were a considerably lower amount.

   6. Should the service be canceled by WSCAD for a compelling reason (e.g., illness of faculty staff, force majeure or other unforeseen events), this shall be deemed a notice of termination pursuant to §626 Section 2 of the German Civil Code (BGB). In the event of such a cancellation, the purchaser has no right to the performance of the service on the agreed date. In the event of cancellation by WSCAD, the purchaser can choose whether to use a service at some other time, select a different service or cancel the booking. In the latter case, the purchaser will be reimbursed the fee. The provisions of the previous section 6.2.2. shall remain unaffected by this.
   7. For damage caused as a result of cancellation by WSCAD (e.g., travel and accommodation costs or loss of work), WSCAD shall be liable only pursuant to the above Section 5.2.
   8. The documents provided by WSCAD are protected by copyright and may not be reproduced, copied or distributed without written consent.
 7. Vicarious agents of WSCAD

  WSCAD shall be entitled to perform any owed work or services through subcontractors or other vicarious agents.

 8. Set-off / assignment by the purchaser

  1. The purchaser shall be entitled to set-off of debts only with undisputed or legally established counterclaims.
  2. Without the express permission of WSCAD, the purchaser is not entitled to assign or transfer any rights and obligations under this contract.
 9. Validity and amendment of these Terms and Conditions

  1. In addition, our Terms and Conditions for Software Delivery and Maintenance apply. The present terms and conditions shall take precedence over the general terms and conditions for software delivery and maintenance within the context of the provision of services and work. Other conditions of the purchaser shall apply, even if not explicitly objected to, only insofar as they conform to these terms and conditions. Collateral agreements are only effective if they are confirmed in writing.
  2. WSCAD reserves the right to alter or amend these Terms and Conditions in the future insofar as this is reasonable for the purchaser, i.e., in particular insofar as the alteration or amendment is necessary due to changes in law, changes in rulings by the highest court or changes in market conditions. The purchaser shall be notified when new Terms and Conditions have been published. The amendment to the Terms and Conditions shall come into force if the purchaser does not object to it within six weeks after the amended Terms and Conditions have been set and notification of the amendment has been given. WSCAD shall specifically point this out to the purchaser in the change notification.
 10. Final Provisions

  1. The invalidity or ineffectiveness of individual provisions of these Terms and Conditions shall not affect the validity of any of the remaining provisions. In such cases, both parties shall strive to replace any such deficient or invalid provision with one that most closely reflects the original economic and legal intent of the replaced provision.
  2. Insofar as these terms and conditions do not include any provisions to the contrary, the general legal provisions of the substantive law of the Federal Republic of Germany to the exclusion of the CISG (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods) shall apply.
  3. The place of fulfillment is Bergkirchen. The place of jurisdiction for any disputes arising from or in connection with these Terms and Conditions shall be Munich if the client is a merchant or has no general jurisdiction in the territory of the Federal Republic of Germany or is a legal person under public law. WSCAD reserves the right to institute legal proceedings through courts in any other prescribed place of jurisdiction.

Terms and Conditions for the WSCADEMY Mediathek

 1. WSCAD offers a media library (WSCADEMY Mediathek) that gives the user access to selected content. The WSCADEMY offer is directed exclusively at entrepreneurs, as defined in Section 14 of the German Civil Code (BGB).
 2. The use of the media library requires a paid subscription. The minimum term of the subscription is 365 days from the conclusion of the contract. The contract is automatically extended by one year at a time, unless it is terminated in good time in accordance with the following section. Billing takes place annually in advance. Monthly payments are not possible.
 3. The contract can be properly terminated with a notice period of three months to the end of the respective period of use. The right of the parties to extraordinary termination for good cause shall remain unaffected. Any notice of termination must be given in writing in order to be legally valid. Even after cancellation, the media library can be used without restrictions until the end of the respective usage period.
 4. The user is obliged to truthfully fill in the information requested during registration. A secure password is required for registration. The secrecy of the password is the sole responsibility of the user. Passing on the password and access data is not permitted.
 5. If a user suspects that his or her access data has been stolen or that his or her user account is being used without authorization, the user is obliged to inform WSCAD immediately. The user is liable for the unauthorized use of his or her user account by third parties until WSCAD has been informed of the unauthorized use.
 6. The contents of WSCADEMY are protected by copyright. The user receives the non-exclusive, non-transferable right, limited in time to the duration of the contract, to access the contents of the WSCADEMY. Any other use of the WSCADEMY, in particular any access, publication, duplication, modification, distribution or storage of information or data, in particular videos, texts, parts of text or image material – even in extracts – is not permitted by the user without the prior written consent of WSCAD.
 7. WSCAD guarantees an annual average availability of 97% for the WSCADEMY. Times during which the WSCADEMY cannot be reached due to (especially technical) faults for which WSCAD is not responsible are not taken into account. The same applies to maintenance work to a reasonable extent. WSCAD may further limit the aforementioned availability to the extent necessary to avoid serious disruptions.
 8. For damages resulting from injury to life, limb or health, we shall be liable according to the statutory provisions. For other damages, we shall only be liable (subject to the next sentence) for intent and gross negligence. For other damages resulting from the breach of any crucial obligation whose fulfillment is essential to the proper performance of the contract, and on whose compliance you may regularly rely on, we shall also be liable for simple negligence, but this liability shall be limited to the foreseeable damages at the time of the infringement. The above provisions also apply to breaches of obligations by our vicarious agents. Liability under the Product Liability Act remains unaffected by the aforementioned provisions.
  Users are obliged to regularly back up their data. Insofar as the user is guilty of contributory negligence through the breach of contractual or legal obligations or through any changes to the subject of the contract or the improper handling or incorrect operation thereof by the purchaser or a third party, WSCAD shall not be deemed liable. WSCAD assumes no responsibility for the selection, installation and use, as well as the intended results of the subject of the contract.
 9. In addition, the WSCAD Terms and Conditions for Software Delivery and Maintenance apply. The present terms and conditions shall take precedence over the general contractual terms for software delivery and maintenance for the use of the WSACADEMY. Any other terms and conditions of the user shall apply, even if not explicitly objected to, only insofar as they are consistent with these terms and conditions. Collateral agreements are only effective if they are confirmed in writing.
 10. The invalidity or ineffectiveness of individual provisions of these Terms and Conditions shall not affect the validity of any of the remaining provisions. Any invalid or deficient provision shall be replaced by the parties with one that most closely reflects the original economic and legal intent of the replaced provision.
 11. The general statutory provisions of the substantive law of the Federal Republic of Germany to the exclusion of the CISG (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods) shall apply.
 12. The place of fulfillment is Bergkirchen. The place of jurisdiction for any disputes arising from or in connection with these Terms and Conditions shall be Munich if the user is a merchant or has no general place of jurisdiction in the territory of the Federal Republic of Germany or is a legal entity under public law. WSCAD reserves the right to institute legal proceedings through courts in any other prescribed place of jurisdiction.
 13. All current web browsers are supported for playing videos on the WSCADEMY platform, e.g., Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (from version 79, Chromium-based). Since Microsoft has discontinued support for Internet Explorer, you should no longer use it due to security vulnerabilities.

Terms of Use – wscaduniverse.com

As the operator of the online portal wscaduniverse.com (hereinafter referred to as „wscaduniverse.com”), WSCAD GmbH (hereinafter referred to as „WSCAD”) makes product data from various vendors, for example, regarding power supplies, power units, terminal strips, switches, etc. (hereinafter referred to as ‘data’) available to users in the form of a database.
These Terms of Use conclusively contain all the applicable terms and conditions between WSCAD and the user with respect to the use of wscaduniverse.com.
Regulations diverging from these Terms of Use shall only apply if confirmed in writing by WSCAD.
It is necessary to register an account prior to using wscaduniverse.com. When registering an account at wscaduniverse.com, the user is required to accept these Terms of Use as binding via electronic consent.

 1. WSCAD Services

  1. Data shall be provided on wscaduniverse.com in data formats selected by WSCAD. WSCAD provides this service free of charge and on a voluntary basis. The editing and adding of Data to the WSCAD software is, however, conditional upon having a valid WSCAD maintenance agreement in place. An electronic check is performed to determine the existence of a valid WSCAD maintenance agreement. In addition to these Terms of Use, the rules of the respective vendor shall also apply to the editing and adding of Data from wscaduniverse.com to the software of other vendors.
  2. WSCAD shall strive to keep the database up-to-date and expand it where necessary. WSCAD shall decide at its own discretion which Data is made available. WSCAD reserves the right to remove individual Data from the portal at any time.
 2. Data validity

  While WSCAD has exercised the utmost care in creating the database, it is, however, not possible to guarantee the validity of the Data (i.e., in particular whether the Data is up-to-date, accurate, complete, and/or reflects the original vendor data).

 3. Availability

  The user is responsible for the connection of his/her computer with the WSCAD server and all the technical equipment required for this. WSCAD, in particular, provides no guarantees as to a predefined level of availability of the database and additionally assumes no responsibility for any delays, deletions, failed transfers, or storage failures in connection with using the database. WSCAD is entitled at any time, in particular at times when the portal is in operation as well, to carry out maintenance on the database, server, or software

 4. Rights

  1. WSCAD is entitled to all copyrights and other rights to wscaduniverse.com, in particular to the database (including core components thereof). The Data contained in the database originates exclusively from publicly accessible sources of the relevant vendors.
  2. Users of wscaduniverse.com are only permitted to use the database for personal use, i.e., to search for specific Data required for their respective project and to retrieve said Data in accordance with the rules set out below.
  3. Users are only entitled to use the retrieved Data within their company, i.e., to save and edit said Data. It is also permissible to insert data into projects that users have created and/or edited. Within these project documents and files, users are additionally permitted to transfer the Data to third parties outside of their company.
  4. Any other use of the database is prohibited. Users, in particular, are not permitted:
   • to pass on retrieved Data that is not part of individual project documents and files to third parties outside of the company.
   • to remove copyright notices, trademarks, or other identifiers and reservations in the Data.
  5. All rights of use not expressly granted remain with the copyright owner. Without the written consent of WSCAD, users are not entitled to distribute, disseminate, lease, or otherwise commercially exploit the portal, the database, or core components thereof beyond that which is permitted above unless express permission is granted; to sublicense or make available to third parties in a way that is not expressly permitted or to pass on to third parties the portal, the database, or core components thereof; to disassemble, decompile, ‘unlock,’ decode or otherwise reverse translate, reverse engineer, alter, modify, or adapt or in any other way attempt to reconstruct or discover any source code or software algorithm (this prohibition also applies, among others, to the translation, modification, or re-use of parts or components of the portal or the database). Use of the portal, the database, and core components thereof is no longer permitted upon conclusion of the term of use granted. The provisions of copyright law shall apply additionally.
 5. Obligations of the user, in particular regarding registration and login details

  1. The user is only permitted to use wscaduniverse.com in accordance with these Terms of Use. He/she shall report any misuse that becomes known to him/her without delay. In addition, the user must immediately report to WSCAD any errors/damage to the database or individual data that have become known to him.
  2. Registration shall take place using an e-mail address of the user and a password assigned by the user himself/herself. The user should select a secure password. The user is obligated to immediately inform WSCAD in the event that third parties gain possession of his/her login details. Furthermore, the user is required in such cases to change the login details. The user agrees to assume full and complete responsibility for all activities carried out when his/her password or his/her user account is being used. The user is obligated to inform WSCAD without delay of any misuse of his/her account or password as well as any breach of the security regulations.
 6. Warranty, liability

  1. wscaduniverse.com is currently a free service for you. Liability and warranty are governed by the legal regulations pertaining to gifts.
  2. Without prejudice to the preceding paragraph, WSCAD shall only be liable for the loss of data if the user has backed up his/her data appropriately. In such cases the claim shall be limited to the cost of recovery using appropriately backed-up data of the user.
  3. The above limitations of liability shall also apply mutatis mutandis to the benefit of vicarious agents and employees of WSCAD.
  4. If an option exists to redirect third parties to databases, websites, services, etc. via wscaduniverse.com, e.g., by way of posting links or hyperlinks, WSCAD shall not be held liable for accessibility, status, or security of said databases or services or for the content of said services or databases without prejudice to the preceding paragraphs. Without prejudice to the preceding paragraphs, WSCAD shall, in particular, not be liable for their legality, accuracy of content, completeness, timeliness, etc.
  5. Although WSCAD strives to maintain uninterrupted access to wscaduniverse.com, temporary disruptions/shutdowns of wscaduniverse.com cannot be excluded owing to circumstances attributable to the maintenance, security, and/or capacity of wscaduniverse.com and/or owing to circumstances outside the control of WSCAD (e.g., power outages, strikes, failure of the telecommunications network). Users therefore use wscaduniverse.com at their own risk. Without prejudice to the preceding paragraphs, WSCAD shall not assume liability for uninterrupted, secure, and error-free operation of wscaduniverse.com.
 7. Privacy policy

  1. WSCAD shall only save the personal data of users in compliance with the German Federal Data Protection Act (BDSG).
  2. WSCAD shall only transfer the personal data of users to third parties with express prior consent. Statistical analyses shall be solely performed on the basis of anonymized data for purposes of further enhancing wscaduniverse.com.
 8. Changes to Terms of Use and service, user notification

  1. WSCAD reserves the right to alter or amend the Terms of Use in the future if this is reasonable for the user, i.e., in particular if the alteration or amendment is required owing to changes in law, changes in rulings by the highest court, or changes in market conditions. The user shall be notified when new Terms of Use are posted. Changes to the Terms of Use shall enter into force in the event that the user fails to object to said changes within six (6) weeks upon posting of the modified Terms of Use and notification of change. WSCAD shall make special reference to this in the notification of change to the user.
  2. WSCAD reserves the right to modify its services within the scope of the aforementioned change to the Terms of Use at its own discretion and/or to shut down wscaduniverse.com in its entirety.
  3. The user shall keep his/her e-mail address up-to-date in wscaduniverse.com and promptly enter changes in order to allow WSCAD to notify him/her of any changes to the Terms of Use and service within the meaning described above.
 9. Applicable law and jurisdiction

  German law shall apply to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Exclusive jurisdiction in disputes arising in connection with these Terms of Use shall lie with the courts having jurisdiction over the place of the WSCAD’s registered office insofar as the user is a merchant or the user has no permanent official residence/registered office in Germany.

 10. Severability clausel

  Should any provision of this Agreement be deemed invalid, an agreement shall be made to replace the ineffective provision with an alternative valid provision that the parties would have reasonably selected to achieve the purpose of their agreement had they been aware of the invalidity of the original provision. The validity of the remaining provisions remains unaffected by the invalidity of individual provisions.

WSCAD GmbH
Dieselstraße 4
85232 Bergkirchen
Germany
Fon: +49 (0) 8131 / 3627 – 0
Fax: +49 (0) 8131 / 3627 – 50

Amtsgericht München, HRB 90263
UST.-ID.-Nr.: DE 128 251 316
Geschäftsführer: Dr. Axel Zein, Moritz Buhl

E-Mail: info@wscad.com
Internet: https://wscad.com

Még kérdése van? Hívjon minket!

+36 70 385 06 03

Advice
Close