Skip to main content

Advanced Project Structure
DIN EN 81346 struktúrajelölések

Struktúrajelölések – szabványoknak megfelelő és technológiákat átfogó strukturálás

A berendezések és gépek kezdettől konzekvensen átgondolt strukturálása a struktúrajelölések segítségével nagymértékben leegyszerűsíti és meggyorsítja a fejlesztési- és tervezési folyamatot. Komplett mechatronikai darablistákat lehet teljesen automatikusan generáltatni és az alkatrészcsoportok és a CAD-területről származó mechatronikai adatok összehasonlítása az ERP-rendszereken keresztül szintén flottul megy. Ez az elektrotechnika és mechanika házassága. Hidat építhetünk a mechanikához és így a mechatronikai darablistához, ha kis funkciókat és funkcióegységeket képezünk, amelyek az egyik oldalon a mechanikus alkatrészekkel egyeznek meg és a másik oldalon tetszőleges alkalommal használhatóak fel újra.

A trükk tehát az alkatrészek és a velük összekapcsolt elektromos részkapcsolások újra felhasználásában van. Aki újra fel szeretné használni a motorhajtást az A üzem 3-as gyártóberendezésében lévő 2-es motor biztosításával és vezérlésével a B üzem 5-ös gyártóberendezésének 2-es robotjában, az egyszerűen behúzza ennek a részkapcsolásnak a makróját húz&ejt módszerrel az ottani berendezés terveibe. Feltéve, hogy előzőleg megfelelően létrehozták a struktúrát, a program minden, a makróban elhelyezett jelölést automatikusan átvesz és beilleszt az új struktúrába. Az időrabló és a hibázás lehetőségét magában hordozó manuális átnevezésre nincs többé szükség. Az új referenciajelölések egyértelműen hozzá lesznek rendelve a B berendezéshez, minden dokumentációban: a darablistákban, sorkapocstervekben, a beszerzésnél vagy kalkulációnál – ahol csak felbukkannak az alkatrészek.

Egy előzetesen létrehozott struktúra ismét feltételezi, hogy azt „kezdettől fogva következetesen átgondoltuk”. Egy kis ráfordítás az elején tehát később sok időt takarít meg, segít a félreértéseket elkerülni és növeli a projektet átláthatóságát és minőségét. A tervezők és az üzemeltetők most bármikor egyértelműen azonosíthatják és meghatározhatják a telepítési helyet (++), a beépítési helyet (+), a funkciót (==) és a berendezést (=).

A struktúrajelölés a berendezéseken és a berendezéseken belül is alkalmazható bizonyos helyekre, tartományra és funkciókra vagy bármely tetszőleges kategóriára és egy projekthez adható. Az IEC 81346 szabvány úgy írja le a berendezés felépítését, mint objektummodellt, három független nézőponttal: „termék”, „funkció” és „hely”. E szabvány alkalmazási területe túlmegy a tisztán elektrotechnikai területen: a műszaki rendszereket a maguk teljességében írja le. A mechanikus elemeket ugyanúgy figyelembe veszi tehát, mint a tipikus elektrotechnikai objektumokat. Mindazonáltal a szabvány nem írja elő, hogyan kell strukturálni egy projektet, csupán vezérfonalként szolgál a projekt átlátható és követhető felosztásához.

A következetesen átgondolt strukturálás tehát mindenekelőtt a fölérendelt struktúrát követi:

++ a  telepítési hely jelölésére = több beépítési helyet tartalmazó terep, például épület, helyiségek vagy telek
== a funkcionális hozzárendelés jelölésére = egy fölérendelt funkcionális egység leírására, mint például egy  1-es robothoz vagy…
& a dokumentum fajtájának jelölésére

A fölérendelt strukturáláshoz a WSCAD „Advanced Project Structure” (bővített projektstruktúra) bővítményére van szükség.

A második lépésben jön az alárendelt struktúra:

+ a beépítési hely jelölésére, például egy kapcsolószekrény, egy szellőzőberendezés vagy egy frézközpont orsója
= egy funkcionális egység funkciójának jelölésére, például „pozicionálás”, „mozgatás” vagy „megfogás” a fenti 1-es robot esetén

Ez a funkcionalitás a WSCAD szoftver alkotórésze és megnevezéseiben az IEC 81346 szabványhoz igazítottuk.

Példa egyszerű strukturálásra

Ipari komplexumot tervezünk gyártással, műhellyel és adminisztrációval. A mindenkori területeken energiaelosztások, szellőző-, fűtő- és hűtőberendezések vannak. A strukturálás kinézhet például úgy, mint az 1. képen:

A területek (adminisztráció-gyártás-műhely) és helyek (aleolsztás-szellőzés és adott esetben fűtés-hűtés) között különbséget teszünk. Azok az alkatrészek, amelyek a kapcsolóberendezésbe vannak beépítve, a Berendezés01 -Alelosztás 1-ben lennének és ebből következően az alkatrész megnevezését kapnák, pl. -M1. A teljes készülékjelölő-kulcs ebben a példában =A01+UV1-M1 lenne.

Példa bővített strukturálásra

Lehetőség van azonban a berendezésekben lévő készülékek részletesebb jelölésére is, ahogy a 2. ábra mutatja:

Ebben a példában a létesítményt nem a különböző adminisztráció-gyártás-műhely területekre osztjuk fel, hanem a berendezés műszaki szempontjai szerint: szellőzőberendezés-kapcsolóberendezés-műszaki központ-kapcsolótábla. A szellőzőberendezéshez (L001) rendeljük a kapcsolóberendezés funkcióját (SSISP01), ezenfelül a műszaki központ1 (TZ1) több helyre lesz felosztva – a példában a Mező1 (F1) helyre.
Ezzel az M1 motor a funkcionális szempontokon és a helyszempontokon keresztül világosan definiálva van. A tervjel (készülékjelölés) ebben az esetben a következőképpen nézne ki: ==L001=SSISP01++TZ1+F1-M1

Az új Advanced Project Structure bővítmény funkcióinak áttekintése

 • A  ‚-‚‚ ‚+‘ és ‚=‘ struktúrajelölések kiegészültek az ‘==’ (funkcionális hozzárendelés), a ‘++’ (telepítési hely) és ‘&’ (dokumentumfajta) szempontokkal az IEC 81346 és az IEC 81346/3 szabványnak megfelelően;
 • A KKS (erőművi jelölőkulcs) és az adatpontkulcsok leképezése a Building Automation számára;
 • Alstruktúrák létrehozása „pont” és „perjel” elválasztójelekkel;
 • A projektek tetszőleges számú alstruktúrával bővíthetőek;
 • Projekt-struktúrajelölések beállítási lehetőségei: letiltva, strukturáló, elérhető;
 • Készülék-referenciajelölések beállítási lehetőségei: nem elérhető, hivatkozó, hivatkozó örökléssel, leíró, leíró örökléssel.

Előnyök

 • A készülékek gyorsan megtalálhatók a berendezések és gépek teljes körű és következetes strukturálása segítségével – mind a tervben, mind a fizikai berendezésben;
 • Funkciók, alkatrészcsoportok és részkapcsolások egyszerű újra felhasználása;
 • Lapfüggetlen készülékjelölés;
 • Több átláthatóság komplex projektekben és ágazatokat átfogó érvényesség;
 • Gyártásnak megfelelő dokumentációk és egyértelmű táblafeliratozás;
 • Darablista-csoportosítások, például ERP-kivezetésekből;
 • Mechatronikai darablisták egyszerű elkészítése;
 • Szűrő- és rendezési feltételek egyedi exportokhoz;
 • Optimálisan strukturált mintaprojektek felépítése, adatok és definíciók optimális struktúrákhoz (űrlapok, cikkadatok felépítése stb.).

Mikor van értelme az új Advanced Project Structure használatának?

 • 80 lapnál nagyobb terjedelmű projektek esetén;
 • Ha strukturálisan kíván standardizálni;
 • Ha ágazatokat átfogó munkákat végez (Electrical, Fluid, P&ID).

Tipikus alkalmazási terület a berendezésgyártás, az energiaipar és a komplex gépek gyártása.

Ha hiányzik a know-how vagy az idő a hatékony és szabványnak megfelelő termék-, ill. berendezésstruktúra felépítéséhez, szívesen segítünk. Tanácsadóink széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek a gépek és berendezések strukturálása területén, és számos bevált ipari gyakorlathoz tudnak visszanyúlni. Ezenkívül több E-CAD rendszert ismerünk. Nyugodtan forduljon hozzánk akkor is, ha más E-CAD rendszert használ.

Advice
Close