Automatisering

Verkort uw engineering- en bouwprocessen van meerdere weken via dagen tot weinige minuten en win tijd voor nieuwe projecten. Wat de Duitse machine- en installatiebouw een wereldwijde pioniersrol heeft gegeven, is ook in de ontwikkelings- en bouwafdelingen, vooral op het gebied van Electrical Engineering mogelijk: software regelt software – of een stap in de richting van Industrie 4.0 met behulp van de  WSCAD SUITE en de add-on Automation Interface.

De consequente automatisering is opgedeeld in vier stappen die op elkaar bouwen:

1. Standaardiseren

De standaardisering van de productportefeuille is erop gericht om een individueel aanbod van veel herbruikbare modules samen te stellen. Voor het engineering-proces worden productstructuren en projectdocumenten zo gecreëerd dat zij enerzijds alle gevestigde normen en standaards van de markt afbeelden en anderzijds de totale kennis van de onderneming opslaan en ter beschikking stellen van alle ontwikkelaars. Helder geformuleerde richtlijnen, intern en extern aan leveranciers en partners, vereenvoudigen de bouwprocessen verder. Dat bespaart tijd en staat garant voor de correctheid van alle opgestelde documenten. Samen vormen deze maatregelen een stevige basis voor de automatisering die daarop steunt.

2. Hergebruiken

Vaak terugkerende deelschakelingen en -schema’s worden opgeslagen in de vorm van macro’s. Met de WSCAD SUITE kunnen deze functiebouwstenen voor alle vakgebieden individueel en zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt: deelschakeling tekenen, venster met de muis erover trekken, naam toekennen en opslaan. De macro kan zo vaak als wenselijk en steeds opnieuw weer in schema’s worden opgenomen. Opdat de macrobibliotheken niet te groot en onoverzichtelijk worden, adviseren wij het gebruik van variabelen. Een vervanging van variabelen kan onmiddellijk in alle schema’s en over alle pagina’s en vakgebieden heen worden uitgevoerd. Snel, overzichtelijk en zonder iets te vergeten.

3. Genereren

Wie de volgende stap neemt, genereert schema’s met behulp van de Project Wizard. Een druk op en knop volstaat en de kleine add-on naar de WSCAD SUITE stelt macro’s en varianten voor meer of minder volledige schema’s inclusief documentatie samen – in het ideale geval tot 100 procent. Wekenlang planningswerk wordt zo verkort naar weinige dagen tot uren.

4. Configureren

Nog een stap verder gaat de Automation Interface: talrijke productconfigurators zoals SAP, ACATEC, SIEMENS Teamcenter of eigen ontwikkelingen geven met een druk op een knop alle nodige gegevens voor het engineering-proces aan de WSCAD SUITE. Als bij toverslag gebeurt daar de creatie van de complete schema’s inclusief documentatie. De hele bewerking loopt daarbij als achtergrondproces, de WSCAD-software hoeft niet te worden gestart. Ook gebruikers moeten tijdens het opstellen van de planning niet ingrijpen of aanwezig zijn. ’s Nachts plannen of software regelt software – een stap in de richting van Industrie 4.0 in engineering. Of gewoon configureren in plaats van construeren. Wat vroeger weken duurde, wordt nu in weinige minuten klaargespeeld. En ingenieurs hebben weer tijd voor belangrijkere taken.

met een consequent doordachte en gerealiseerde standaardisering en automatisering gaan talrijke voordelen hand in hand. Gebruik onze kennis in combinatie met best practices. Graag zoeken en installeren wij de optimale automatiseringsgraad voor uw eisen.

Voordelen in een oogopslag

 • Uniform uitzicht van alle schema’s en documenten, ongeacht de constructeur
 • Centraal opgeslagen engineering knowhow voor alle ontwikkelaars
 • Snelle ontwikkelings- en bouwcycli
 • Dezelfde hoge kwaliteit van de werkresultaten
 • Uniforme ontwerpen en documentstructuren
 • Helder gedefinieerde stamgegevens
 • Bindende richtlijnen, intern en extern voor leveranciers en partners

Wat wij voor u kunnen doen

 • Opname en analyse van de reële situatie
 • Wat kan waar worden gestandaardiseerd?
 • Optimale organisatie en gebruik van macro’s en macrovarianten
 • Genereren van schema’s met een druk op een knop met de Project Wizard
 • Configureren in plaats van construeren met de WSCAD Automation Interface
 • Realiseerbare aanbevelingen voor acties en ondersteuning voor de realisatie van de getoonde mogelijkheden

Ik wil
een offerte

Demoversie
nu downloaden

WSCAD in
het buitenland