Zestawienia Etykiety

Dla urządzeń, kabli, zacisków, sterowników oraz punktów pomiarowych można przygotować etykiety i wydrukować lub zapisać jako plik. Można korzystać z przygotowanych domyślnie etykiet lub przygotować własne.

Dodatkowo można wygenerować i wydrukować kody QR elementów. Jeżeli wydrukowany kod QR nakleimy na element umieszczony w szafie, możemy aparatem w tablecie go zeskanować i przy użyciu aplikacji WSCAD "Inżynier serwisowy" wyświetlić zawarte w kodzie OME. W aplikacji zostanie otwarty odpowiedni projekt, zostaną z niego odczytane metadane i wyświetlone dla komponentu (tekst funkcyjny, numer artykułu, wytwórca). . Można rónież otworzyć odpowiednią stronę projektu, jeżeli w aplikacji dostępny jest schemat w postaci pliku PDF.

Poszczególne etykiety można zorganizować odpowiednio w wierszach i kolumnach według własnych upodobań.

Przykład:

 

Generowanie etykiet

 1. Otwórz menu Zestawienie | Etykiety i wybierz odpowiedni element (np. Materiały eksploatacyjne).

 2. W polu Nazwa ustawień etykiet wybierz ustawienia dla etykiet

Uwaga: Sposób stworzenia własnych ustawień podany jest w następnej sekcji

 

 1. Jeśli etykiety mają być wysłane do drukarki, wybierz opcję Drukarka. Można tu określić liczbę kopii i numer wiersza oraz kolumny, od której ma się rozpocząć drukowanie. Jest to ważne, jeżeli chcesz drukować na częściowo zadrukowanym papierze.
 2. Jeśli etykiety mają być wysłane do pliku, wybierz opcję Plik i wskaż format (na przykład Excel lub Access).
 3. Kliknij OK

Tworzenie własnej etykiety

Własne etykiety tworzymy w oparciu o informacje dla etykiet dotyczących papieru oraz w oparciu o ustawienia dla poszczególnych etykiet.

 

Sposób postępowania

 1. Określenie informacji dla etykiet

 2. Utworzenie formularza etykiet (w edytorze etykiet)

 3. Utworzenie ustawień dla etykiet

 4. Wygenerowanie etykiety

 

Określenie informacji dla etykiet

Po pierwsze, należy zdefiniować wymiary papieru etykiety i układ kolumn i wierszy etykiet.

 1. Kliknij w menu Narzędzia | Ustawienia opcje | Etykiety/Informacje

 

 1. Aby skorzystać z wcześniej definiowanych informacji dla etykiet, masz następujące właściwości:

 1. Jeżeli chcesz zdefiniować własne informacje o etykiecie, kliknij na przycisk z plusem przy liście rozwijanej, wpisz nazwę informacji dla etykiet i kliknij OK.

 2. Jeżeli to konieczne, dostosuj wartości widoczne w tabeli. Tutaj definiujesz rozmiar etykiety oraz ilość wierszy i kolumn na arkuszu.

 1. Kliknij OK. Wprowadzone wymiary etykiety są przechowywane jako informacje o etykietach pod wprowadzoną powyżej nazwą.

Tworzenie formularza etykiet

Za pomocą edytora etykiet można utworzyć formularz etykiety. Określa się tutaj zawartość etykiety poprzez wstawianie określonych znaczników rezerwacji miejsca.

1. Mamy następujące możliwości uruchomienia edytora etykiet:

2. Wybieramy informację o etykietach. Wartości zapisane w informacji zostaną przejęte do formularza.

 

 

3. Zatwierdzamy OK. Otwiera się edytor etykiet, wcześniej określona wielkość etykiety wyświetla się w postaci czerwonej ramki.

4. W tym polu możemy umieszczać odpowiednie jeden lub więcej znaczników rezerwacji miejsca jako tekst ogólny (na przykład OME).

 

 

5. Możliwości dalszej edycji są omówione w temacie Narzędzia | Edytory | Etykieta

6. Etykietę zapisujemy w katalogu <WSCAD-katalog instalacyjny>/Templates  pod określoną nazwą. Etykieta będzie widoczna w eksploratorze etykiet.

Utworzenie ustawień dla etykiet

Dla każdego elementu (materiały eksploatacyjne), kable, zaciski, sterowniki można utworzyć jedno lub kilka ustawień dla etykiet.

Ustawienia etykiet zawierają informacje etykiety, formularz dla etykiety i sposób generowania.

1. W menu Narzędzie/Ustawienia opcje | Etykieta | <Element> wybieramy np. Materiały Eksploatacyjne

2. Kliknij przycisk z zielonym plusem i w polu Nazwa ustawień etykiet wprowadź nazwę dla ustawień etykiet.

 

 

3. Jeżeli etykiety mają być wydrukowane, wybierz opcję Drukarka. Dalej wybieramy informacje, typ drukarki oraz szablon.

4. Jeśli etykiety mają być generowane do pliku, należy uaktywnić opcję Plik i wybrać jego format (na przykład Excel lub Access). Informacje etykiet i formularz etykiety nie są w tym przypadku wymagane.

5. W polu Wybór można zaznaczyć, które elementy będą brane pod uwagę przy generowaniu etykiet. (patrz: Ustawienia | Etykiety | Materiały eksploatacyjne)

6. Kliknij przycisk OK.