WSCAD Gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze website en onze aanbiedingen. Wij willen een eenvoudige en comfortabele navigatie op www.wscad.com garanderen en de website zo veilig mogelijk maken. Dit privacybeleid geeft gebruikers uitleg over de aard, de omvang en doelen van het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke aanbieder (WSCAD GmbH, Dieselstraße 4 D 85232 Bergkirchen) op deze website.

Uiteraard nemen wij de wettelijke bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming (BSDB: Bundesdatenschutzgesetz), de telemediawetgeving (TMG) en andere bepalingen inzake gegevensbescherming in acht.

Omvang van de gegevensverzameling en -opslagOm onze website en het aanbod te optimaliseren, verzamelen en bewaren wij gegevens zoals naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over succesvol bezoek, browsertype en versie, het bedrijfssysteem van de gebruikers, referrer URL (de eerder bezochte site), IP-adres en de aanvragende provider. Dit gebeurt anoniem, zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren. Eventueel worden gebruikersprofielen met behulp van een pseudoniem aangemaakt. Ook hier vindt geen koppeling plaats tussen de natuurlijke personen die achter het pseudoniem schuilgaan.

Bij het opnemen van contact met ons (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden uw gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van uw aanvraag en voor het geval dat er aansluitende vragen zijn. Wanneer u ons de opdracht geeft om een dienst te verlenen, verzamelen en slaan wij uw persoonlijke gegevens in principe alleen op voor zover dat voor het uitvoeren van de dienstverlening of de uitvoering van het contract noodzakelijk is. Daartoe kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens aan ondernemingen door te geven, die wij gebruiken om de dienstverlening uit te voeren of het contract af te wikkelen.

Specifiek gegevensgebruik
Wij nemen het principe van het specifieke gegevensgebruik in acht en verzamelen, verwerken en slagen uw persoonlijke gegevens alleen op voor de vernoemde doelen en in de omvang die nodig is om deze doelen te bereiken. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, voor zover dit niet voor de uitvoering van de dienstverlening of van het contract noodzakelijk is. Ook het doorgeven aan overheidsinstanties en de overheid die recht hebben op informatie, gebeurt uitsluitend in het kader van de wettelijke informatieplicht of wanneer wij door een gerechtelijke beslissing worden verplicht tot informatie.

Ook de gegevensbescherming binnen de onderneming nemen wij uiterst serieus. Onze medewerkers en de door ons aangestelde dienstverleningsondernemingen zijn door ons verplicht tot beroepsgeheim en tot naleving van de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Integratie van diensten en inhoud van derden
Het kan gebeuren dat binnen dit online aanbod inhoud van derden, zoals bijvoorbeeld video’s van YouTube, kaartmateriaal van Google-Maps, RSS-feeds of grafieken van andere websites zijn opgenomen. Voorwaarde hiervoor is altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “externe aanbieders” genoemd), het IP-adres van de gebruiker zien. Want zonder het IP-adres zouden zij de content niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus voor de weergave van deze content vereist. Wij streven ernaar alleen die content te gebruiken, waarvan de betreffende aanbieders het IP-adres alleen voor de overdracht van de content gebruiken. Wij hebben er echter geen invloed op, wanneer de externe aanbieders het IP-adres bijv. voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover ons dit bekend is, stellen wij de gebruikers daarvan op de hoogte.

Gebruik van cookies
Om de gebruiksgegevens te verzamelen en op te slagen, gebruiken wij ook cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en dienen voor de opslag van statistische informatie zoals bedrijfssysteem, uw internetgebruikprogramma (browser), IP-adres, van de vorige bezochte website (referrer-URL) en het tijdstip. Deze gegevens verzamelen wij uitsluitend voor statistische doeleinden, om onze internetsite verder te optimaliseren en onze internetaanbiedingen nog aantrekkelijker te kunnen maken. De verzameling en opslag gebeuren uitsluitend in anonieme vorm of onder pseudoniem dat niet tot u als natuurlijke persoon kan worden herleid.

Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf vermijden, door in uw browserinstellingen “geen cookies aanvaarden” te selecteren. Hoe dat in detail werkt, vindt u in de handleiding van de fabrikant van uw browser. Wanneer u geen cookies aanvaardt, kan dit wel tot functiebeperkingen van onze aanbiedingen leiden.

Gegevensonderzoek door gebruik van Google-Analytics
Onze website maakt gebruik van Google-Analytics, een webanalysedienst, van Google inc. Google-Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Daarbij gaat het om tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Geregistreerd worden bijvoorbeeld gegevens over het bedrijfssysteem, over de browser, uw IP-adres, de vorige website die u bezocht hebt (referrer-URL) en datum en tijdstip van uw bezoek aan onze website. De gegevens over het gebruik van onze website die door dit tekstbestand worden geproduceerd, worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In geval van een activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractuele landen van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze gegevens gebruiken, om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere dienstverleningen in verband met het gebruik van de website en het gebruik van het internet tegenover de websitebeheerder te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van de cookies door een bepaalde instelling van uw browser-software vermijden; wij wijzen u er echter op dat u ook in dit geval geen optimaal gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Daarnaast kunt u de registratie van de door het cookie geproduceerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google vermijden, door de onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ werd uitgebreid, om een anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

Gebruik van Youtube-video’s
Wij gebruiken ingevoegde YouTube-video’s in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube is een dienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze uitgebreide gegevensbeschermingsmodus stelt YouTube ter beschikking en verzekert daardoor dat YouTube geen cookies met persoonlijke gegevens op uw computer opslaat. Bij het oproepen van de website en om de video’s in te voeren wordt het IP-adres doorgegeven. Dit kan niet worden toegewezen, voor zover u zich – alvorens de pagina op te roepen – niet bij YouTube of een andere Google-dienst heeft aangemeld resp. aangemeld blijft.

Zodra u de weergave van een ingevoegde video start door aan te klikken, slaat YouTube door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus op uw computer alleen cookies op die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten. Deze cookies kunnen worden tegengehouden door de juiste browserinstellingen en -uitbreidingen (bron: YouTube „Activeren van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus voor ingevoerde video’s“).

Meer informatie over de invoeging van de Youtube-video’s vindt u op de informatiepagina van YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de.

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook
Onze website gebruikt Social Plugins („plug-ins“) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de logo’s van Facebook (witte „f“ op blauw vlak of een “duim omhoog”-symbool) of worden aangeduid met de toevoeging „Facebook Social Plugin“. De lijst en het uitzicht van Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Onze website gebruikt Social Plugins („plug-ins“) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de logo’s van Facebook (witte „f“ op blauw vlak of een “duim omhoog”-symbool) of worden aangeduid met de toevoeging „Facebook Social Plugin“. De lijst en het uitzicht van Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Door een plug-in op te nemen krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het aanbod heeft opgevraagd. Wanneer de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interactie met de plug-ins hebben, bijvoorbeeld op de Like-knop klikken of een commentaar achterlaten, wordt de bijbehorende informatie door uw browser direct naar Facebook verstuurd en daar opgeslagen. Wanneer een gebruiker geen lid van Facebook is, bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook zijn/haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een anoniem IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook en de rechten en instelmogelijkheden hieromtrent om de privacy van de gebruiker te vrijwaren, vindt u in de verwijzingen over gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wanneer een gebruiker lid is van Facebook is en niet wil dat Facebook over dit aanbod gegevens over hem/haar verzamelt en aan zijn/haar lidmaatschapgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, koppelt, moet hij/zij zich voor het bezoek aan de website bij Facebook afmelden.

Het is ook mogelijk om Facebook-Social-Plugins met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de “Facebook Blocker”.

Anonieme en gepersonaliseerde reclame
Om klanten uitsluitend relevante reclame te bezorgen, registreren wij met de hulp van technologiepartners zoals DoubleClick by Google aan de hand van pixels en cookies niet-persoongerelateerde gegevens op de website van onze samenwerkingspartners. De gegevens zijn hierbij volkomen anoniem en bevatten alleen technische informatie zoals het bedrijfssysteem dat u gebruikt of uw browser. Conform §3 van de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (wet op bescherming van persoonsgegevens) slaat WSCAD geen persoonlijke gegevens op zoals naam, adres, telefoonnummer of uw geboortedatum.

Door het plaatsen van cookies kunnen wij bijvoorbeeld opnieuw de producten tonen die u interesseren en die u eerder op de website van een van onze partners gezien hebt. Daarnaast kunnen wij u via ons systeem op basis van gegevens van externe aanbieders en gegevens van partners bannerblockers die bij uw gebruikersprofiel passen, aanduiden. Al onze bannerblockers die op basis van uw gedrag als gebruiker worden geschakeld, zijn duidelijk aangeduid met een info-knop “i”. Door op deze knop te klikken, hebt u de mogelijkheid tot de zogenaamde opt-out.  U kunt daarmee zelf bepalen of u nog reclame van ons wenst te ontvangen of niet. Gebruikers kunnen het gebruik van de DoubleClick-cookies via de advertentievoorkeursmanager ) deactiveren. Meer over het thema gegevensbescherming vindt u direct bij onze serviceprovider Google, waarvan wij de criteria van de Privacypolicies in acht nemen.

Recht op informatie en herroeping
U ontvangt steeds zonder vermelding van redenen gratis informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen. Ook kunt u steeds de toestemming die u ons hebt gegeven om gegevens te verzamelen en te gebruiken, zonder vermelding van redenen herroepen of uw gegevens die wij verzameld hebben, laten blokkeren, aanpassen of verwijderen. Neem hiervoor contact op met info@wscad.com of per post op het adres Dieselstraße 4 D 85232 Bergkirchen

Wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring. WSCAD GmbH behoudt zich het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen.

Houd er bovendien rekening mee dat gegevensbeschermingsbepalingen en beheer voor gegevensbescherming, bijv. bij Google, constant kunnen wijzigen. Daarom is het raadzaam en nodig om constant op de hoogte te blijven van wijzigingen aan de wettelijke bepalingen en de praktijk van ondernemingen, bijv. Google.

Inhoud van het online aanbod
De auteur is niet verantwoordelijk voor het actuele karakter, de correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn ontstaan, zijn principieel uitgesloten, voor zover het geen aantoonbare moedwillige of grove nalatige schuld vanwege de auteur betreft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het volledige aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie periodiek of definitief te beëindigen.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina’s (“links”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in dat geval van kracht worden, wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en gepast zou zijn, om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de link, geen illegale inhoud op de pagina’s waarnaar werd gelinkt, herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele of toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. Daarom doet hij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s, die na het plaatsen van de link werd gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en ook voor externe invoer in door de auteur aangemaakte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die ontstaat uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk en niet degene die via links louter verwijst naar de publicatie in kwestie.

Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audiovisuele informatie en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, audiovisuele informatie en teksten te gebruiken of een beroep te doen op licentievrije grafieken, audiovisuele informatie en teksten. Alle merken en handelsmerken die op het internetaanbod worden vermeld en evt. door derden beschermd zijn, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het merkenrecht in kwestie en aan de eigendomsrechten van de ingevoerde eigendommen in kwestie. Alleen op basis van pure vermelding kan geen conclusie worden getrokken, dat handelsmerken niet door rechten van derden worden beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Een reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, audiovisuele documenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Gegevensbescherming
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – zover technisch mogelijk en gepast – ook zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van anonieme gegevens of van een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de vermeldingen in het kader van de colofon of van vergelijkbare vermeldingen van gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie, is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails bij inbreuk tegen dit verbod zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als deel van het internetaanbod worden beschouwd, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of aparte formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende juridische situatie overeenkomen, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid daardoor onaangeroerd.